Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Świątynia Jerozolimska - miejsce święte dla trzech religii

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Niech język mi przyschnie do podniebienia,
jeśli nie będę pamiętało tobie,
jeśli nie postawię Jeruzalem
ponad największą moją radość
(Ps 136,5-6)

Śpiewał Psalmista siedząc nad rzekami Babilonu i wspominając z tęsknotą piękno swego miasta. Miasta, które nie nadaremno jest uważane za stolicę religijną świata, związane jest bowiem z trzema największymi religiami i nazywane przez nie świętym. Czci je judaizm, pamiętając naczelną zasadę swojej religijności: jeden Bóg, jeden naród wybrany Izrael, jedna religia, jedna świątynia w tym świętym mieście. Do najświętszych miejsc, skropionych krwią i potem Pana Jezusa oraz pełnych śladów Jego, pielgrzymują chrześcijanie, tu bowiem dokonało się na ziemi nasze zbawienie.

Jedną z największych świętości mają tu także muzułmanie, bo stąd, jak głosi ich tradycja, miał zostać do nieba zabrany prorok Mahomet.

Jerozolima leży na 37° 47,' na wielu wzgórzach płaskowyżu gór judzkich. Wysokość ich sięga 750 - 770 m n.p. Morza Śródziemnego, a 1165 m n.p. Morza Martwego. To wyjątkowe miasto oddalone jest o 48 km od Morza Śródziemnego i 32 km od Morza Martwego. Stare, jak stara jest tam kolebka naszej kultury i cywilizacji (bo ślady cywilizacji sięgają tam IV tysiąclecia, a w 1000 r. przed Chrystusem król Dawid odbiera je Jebuzytom i odtąd zwane już jest po dzień dzisiejszy Miastem Dawidowym). Dziwna jest również etymologia nazwy tego miasta - hebr. Jeruszalaim - prawdopodobnie znaczy: "założone przez bóstwo Szalem" - bądź "miasto pokoju", bo szalom - codzienne pozdrowienie Żydów, właśnie pokój oznacza. A dziwnie w mieście tym rozumie się słowo "pokój", bo już sam Chrystus zapłakał nad nim": o gdybyś i ty poznało w ten dzień to co służy pokojowi... (Łk 19,41 -44) i tego pokoju nie zna ono do dziś, choć pokój w swym imieniu nosi. Jedno ze wzgórz nazywa się świętą górą Moria, a na niej znajdował się jeden z cudów świata - Świątynia.

To do niej skierowali się: Najświętsza Maryja Panna ze Świętym Józefem niosąc Dzieciątko Jezus: "gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2,22). Przepisy Prawa Mojżeszowego, które Łukasz cytuje, odnosiły się tylko do matki. Maryja chciała je wypełnić, a przy okazji dowiadujemy się, że przy Bramie Nikanora złożyła kapłanowi taką ofiarę, jaką składali ludzie biedni. To że wzięła ze sobą Dzieciątko, aby Je stawić przed Panem było wyrazem Jej pobożności, to było też głównym powodem, dla którego cała Święta Rodzina udała się do Jerozolimy. Jezus wtedy pierwszy raz znalazł się w świątyni swego Ojca, co dla Łukasza, jako autora Ewangelii ma specjalne znaczenie. Fakt ten bowiem przedstawia on w świetle historii Samuela (patrz 1 Sm 1,11.21 - 28): Jezusa mianowicie przyniesiono do świątyni i przedstawiono Bogu nie po to, żeby Go wykupić, ale jakoTego, który był Bogu poświęcony. On też wtedy jako Syn Boży świątynię Bożą wziął w posiadanie.

Jest to miejsce święte dla trzech wielkich religii monoteistycznych świata. Żydzi czczą w tym miejscu wybudowanie świątyni, która przyjęła wraz z Arką Przymierza rolę miejsca, w którym Bóg był blisko ludu wybranego i jemu się objawiał. W świątyni mieszkał Bóg (szekina). W niej lud w odpowiedzi na Jego doświadczalną bliskość odpowiadał obchodzeniem uroczystości kultowych - składał ofiary.

Świątynia była także znakiem wybrania. W górze świątynnej, Syjonie, widziano centrum świata.Obszar świątyni zajmuje powierzchnię prawie czternastu hektarów, czyli jedną szóstą obszaru całego Starego Miasta. Tradycja utożsamiała to miejsce z górą Mo- ria, gdzie Abraham chciał złożyć ofiarę ze swgo syna Izaaka (Rdz 22, 1-22). Tutaj też było "klepisko Aru- na Jebusyty", które kupił król Dawid za pięćdziesiąt syklów srebra (2 Sm 24, 18-26). Chciał w tym miejscu wybudować Bogu świątynię. Dokonuje tego dopiero jego syn Salomon, który konstruuje piękną, okazałą i wystawną budowlę, ozdobioną drewnem cedrowym, złotem i zaopatrzoną w szczerozłote i miedziane sprzęty do sprawowania liturgii. Złota świątynia - pomysł zapierający dech w piersiach. Człowiek stawał wobec niej oniemiały. W 587 r. przed n.Chr. świątynia zostaje złupiona i zniszczona przez Babilończyków pod wodzą Nabu- chodonozora. Były to jedne z najtragiczniejszych czasów w historii Izraela (zresztą takich czasów przeżył naród ten wiele, aż dziw bierze, że ostał się po tym wszystkim do dziś): lata niewoli i deportacji do Babilonii. Po pięćdziesięciu latach przychodzi wolność. Zorobabel odbudowuje świątynię (515 r. przed Chr. poświęcono ją na nowo), ale swoją świetność odzyskała dopiero za czasów Heroda Wielkiego, który chcąc przypodobać się Żydom i zatuszować swoje zbrodnie rozpoczął budowę świątyni w roku 20 przed n. Ch. Przy jej budowie pracowało ponad 10 tysięcy robotników, a ukończono ją po 80 latach, bo w roku 64 po n. Ch. Lecz niedługo mogli patrzeć Izraelici z dumą na ten "cud świata", bo już sześć lat później została definitywnie zburzona przez żołnierzy Tytusa, tak że nie pozostał kamień na kamieniu, jak przepowiadał Pan Jezus (por. Mk 13,2 lub Łk 23, 28 - 30). Podobno Tytus chciał ją oszczędzić, ale jeden z żołnierzy wrzucił do wnętrza zapaloną pochodnię i ogień zniszczył wszystko z wyjątkiem menorah - świecznika siedmioramiennego, który Tytus triumfalnie zawiózł do Rzymu. W roku 135 wybucha drugie powstanie żydowskie, co staje się powodem decyzji imperatora Hadriana bj zniszczyć na zawsze symbol bunti i odrębności Żydów. Profanuje miej sce święte wznosząc na nim świą tynię Jowisza. A Żydom do dziś po został fragment murów z czasóv Heroda, zwany murem płaczu, cc też jest miejscem spornym między Żydami i Arabami, bo tamtędy we dług tradycji islamu miał przejeż dżać prorok Mahomet na swym ko niu zwanym al-Burak.

Pierwsi chrześcijanie traktował wzgórze Moria jako miejsce przeklę te. Obszar świątynny pozostawa przykryty wielką ilością gruzu aż dc inwazji arabskiej w VII w. Tradycj; islamska mówi, że właśnie stąd pro rok Mahomet, razem ze swyn wierzchowcem miał zostać wzięh do nieba, więc na miejsce dawne świątyni wybudowali jeden z naj piękniejszych i najważniejszycl meczetów. Konstrukcja obecna która stanowi niejako kontynuacje meczetu przypisywanego kalifów Omarowi, została wzniesiona v roku 691 przez kalifa Abd al Malika Kopuła Skały, zwana niesłusznie meczetem Omara, cieszyła sie szczególnymi względami kalifa Chciał on uczynić z Jerozolimy mia sto ważniejsze nawet od Mekki. An gażując w budowę wszystkie fundu sze, które zdobył w ciągu siedmiu lat w Egipcie, uczynił z meczetu prawdziwe dzieło sztuki islamu, mogące śmiało rywalizować pod względem ważności z kaabączy też z grobem proroka w Medynie. Jedynie na krótko w 1099 r. Krzyżowcy przekształcili Kopułę Skały, zwaną też niezbyt szczęśliwie meczetem Omara, w świątynię chrześcijańską o nazwie Templum Domini ("Świątynia Pańska"), powierzając sprawowanie w niej kultu kanonikom św. Augustyna. Jednak w r. 1187, gdy Jerozolima została zdobyta, przechodząc pod władzę Saladyna, złocony krzyż wznoszący się nad wzgórzami Moria został usunięty i odtąd znowu panuje nad nimi niepodzielnie muzułmański półksiężyc.

Może więc teraz, słysząc o niepokojach między Żydami i Arabami w związku ze świętym miastem czy świątynią zrozumiemy łatwiej, gdzie leży przyczyna tych niepokojów pomiędzy bądź co bądź kuzynami (por. Rdz. 21,14 nn). Może na tym również polegać miała misja przychodzącego do świątyni Dziecięcia, by pogodzić zwaśnionych od wieków kuzynów...

Ks. JÓZEF PICK
Pielgrzym nr 184


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Święto Miłosierdzia BożegoŚwięto Miłosierdzia Bożego

Obraz - moje wybrane wyczynieObraz - moje wybrane wyczynie

Nasz ratunek w Miłosierdziu BogaNasz ratunek w Miłosierdziu Boga

Miłosierdzie - najlepszy z darówMiłosierdzie - najlepszy z darów

Miłosierdzie Boże niewyczerpane źródło cudówMiłosierdzie Boże niewyczerpane źródło cudów

Najbardziej popularne

Nowenna do św. RityNowenna do św. Rity

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej