Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Polityka i politycy

- Panie, jaka jest Twoja opinia na temat polityki?

- Jest to jedna z wielu sfer działalności człowieka, która ma zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne, w zależności od kryteriów, zgodnie z którymi kieruje państwem, oraz celów, jakie ludzie sami sobie wyznaczyli.

- W dzisiejszych czasach niemal powszechny jest brak zaufania do polityki i ludzi, którzy się nią zajmują.

- Mimo to jest ona konieczna dla obrony praw człowieka oraz prawidłowego wykorzystania wspólnych dóbr, które powinny służyć wszystkim członkom danej społeczności.

Bez właściwego zarządzania państwem, powostałoby ryzyko anarchii, gdzie każdy ustala swe własne prawa, które mają przynosić korzyść jedynie jemu oraz jego rodzinie.

- Ale bardzo trudno jest prowadzić dobrą politykę!

- Trzeba wybierać do tych zadań osoby o sprawdzonych zdolnościach i uczciwości. Chodzi bowiem o takie rozporządzanie wspólnymi dobrami, by nie służyły one nielicznym jednostkom, lecz całej społeczności oraz aby każdy miał to, co jest niezbędne do godnego życia i by chronone były prawa ludzi, od urodzenia aż do śmierci.

- Jednak obserwujemy dookoła tyle nadużyć i tak wiele niesprawiedliwości!

- To nie wina systemu, lecz osób wybranych do spełniania tak ważnych i odpowiedzialnych obowiązków.

- Mimo to nie wszystkie formy sprawowania władzy są do przyjęcia.

- Nie powinny istnieć takie, które nie przestrzegają podstawowych praw człowieka. Nikt nie może uzurpować sobie prawa, należącego jedynie do Boga, np. dysponowania życiem drugiego człowieka lub nadużywania dóbr przynależących do wspólnego majątku i dziedzictwa. Każda forma rządów personalnych lub digarchicznych nieuchronnie dąży ku pewnego rodzaju tyranii, powoduje nadużycia władzy oraz posługuje się wszelkimi formami przemocy, której ofiarą zawsze jest człowiek.

- Jesteś zatem przeciwny władzy autorytarnej, absolutnej oraz nie pochwalasz wojen?

- Ktokolwiek sprawuje jakąś władzę, powinien traktować to zadanie jako ścisły obowiązek służenia innym; kierować się we wszystkim zawsze dobrem rządzonych. Każda władza w pewien sposób przynależy do mojej potęgi. "Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się prządkowi Bożemu", mówi mój apostoł Paweł (Rz 13,1-2).

- A jeśli ta władza ustala niesprawiedliwe prawa?

- Nie musicie się do nich stosować. "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5,20).

- Czy zatem można się zbuntować przeciw władzy?

- Oczywiście, ale tylko wtedy, gdy nie przestrzega ona praw Bożych oraz podstawowych praw człowieka.

- Czy dozwolona jest więc także wojna?

- Jedynie w wyjątkowych przypadkach, jako ostateczne wyjście z sytuacji. Aby bronić niezbywalnych praw, można uciec się do otwartego buntu, unikając jednak wszelkich nadużyć i musicie pamiętać, że powiedziane jest: "Bóg rozproszy narody, co z wojen się cieszą" (Ps 67,31). Przemoc rodzi przemoc, a w tego rodzaju konfliktach najwięk$zą cenę płacą zawsze bezbronni i niewinni.

- Dzisiaj, wraz z istnieniem skomplikowanej śmiercionośnej broni, od bomby atomowej aż po chemiczne gazy bojowe, jest ryzyko zagłady ludzkości.

- Ludzie powinni zaniechać stosowania wszelkich środków przemocy. Dałem wam rozum, abyście mogli dyskutować i szukać, na drodze kompromisów, sposób obrony najwyższego dobra, jakim jest pokój.

Ja jestem Bogiem życia, Bogiem pokoju, Bogiem miłości i braterstwa.

Antonio M. AlessiWasze komentarze:
 Ana: 23.11.2008, 08:55
 :)piękne świadectwo:)
 wiatr: 23.11.2008, 05:46
  Ojcze Stanisławie Papczyński .... TY , Którego DUCH PANA ... przez CIERNIE ... prowadził .... Uczył Całkowitego ZAWIERZENIA i UFNOŚCI ... wśród wszelakich Trudności ... DOBRZE ZROZUMIAŁEŚ ... , że JEDYNYM PANEM KOŚCIOŁA ... i całej Ludzkości ..., JEDYNYM KRÓLEM KOŚCIOŁA .... i Całej Ludzkości ... JEST PAN UKRZYŻOWANY i ZMARTWYCHWSTAŁY .... a ... WSZYSCY .... Kapłani , Bracia ... Siostry ... Osoby Konsekrowane ... SĄ POKORNYMI SŁUGAMI .... POKORNYMI PRACOWNIKAMI w Winnicy Pańskiej ..... SŁUGAMI SŁUG .... i UMYWANIE NÓG ... TO ZNAK MIŁOŚCI ... Która OŻYWIA !!! LUD BOŻY ... PROSTY i SKROMNY ... JEST ....Przez Pana Bardzo MIŁOWANY ... i LICZNYMI ŁASKAMI .... Obdarzany . Duch PANA ... Nieustannie Stępuje ... na DUSZE POKORNE ... Proste .... Czyste .... Miłujące ... Człowieka ... RODZINĘ ... Pracę ... SŁUŻBĘ ... tam nie ma miejsca na ... wywyższanie się ... tam ... za grzechy ... codzienne ... większe i mniejsze ... się szczerze Żałuje ... i BOGA TYM RADUJE !!! ŚWIĘTA MATKA KOŚCIÓŁ .... NIE JEST ... NICZYJĄ PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ ... i NIKT ... NIE MOŻE ... TAK CZUĆ ... i TAK MYŚLEĆ ... i po swojemu ... " rządzić" . MOCĄ KOŚCIOŁA ... JEST MOC CHRYSTUSA Zjednoczonego z OJCEM w DUCHU ŚWIĘTYM ; WSZYSTKIE ŁASKI ... JAKICH PAN UDZIELA ... nie są ... dziękowaniem za czyny ... ale ŁASKĄ DANĄ WIELKODUSZNIE Z MIŁOSIERDZIA PANA ... Przez TO ... BÓG ...UCZY POKORY ... bo Dusze Skłonne do grzechu ... łatwo w pychę wpadają ...i nad innych się wywyższają ! PAN DAŁ ... i PAN może Odebrać ... TAKA JEST JEGO ŚWIĘTA WOLA !!! Przez Ojca Stanisława ... TAK JAK przez ŚWIĘTEGO FRANCISZKA ... PAN UCZY KOŚCIÓŁ SWÓJ UMIŁOWANY !!! ICH TRUDNA I BOLESNA DROGA ... NIE BYŁA ... Im Dana ... dla Samej Drogi ... czy też Dla Ich Zakonów ... ale ONI DŹWIGALI KRZYŻ PANA >>> Grzechy Matki Kościół , która JEST ŚWIĘTA ... bo przez PANA Odkupiona ...ale NIEUSTANNIE Potrzebuje OCZYSZCZENIA .... aby KRÓL ... ZASTAŁ JĄ ... W NOWEJ SZACIE ... ABY KRÓL ... MÓGŁ ODDYCHAĆ W SWOIM DOMU ... ZASTAŁ GO CZUWAJĄCY ... POKORNY ... Który JEST ŚWIADOM SWOJEJ GRZESZNOŚCI .... Który Oczyszcza się SAM w ŁASKACH WODY SAKRAMENTU POKUTY ... aby MÓGŁ GODNIE SPOŻYWAĆ CIAŁO i PIĆ KREW PANA !!! EWANGELIA ... EWANGELIA ... NIĄ TRZEBA ŻYĆ ... JĄ TRZEBA GŁOSIĆ ... JASNO i WYRAŹNIE . PRZYPOWIEŚCI o SYNU MARNOTRAWNYM .... o Zagubionej OWIECZCE ... o TEJ RADOŚCI w NIEBIE Wszystkich Świętych ...z POWROTU JEDNEGO GRZESZNIKA ... SĄ CIĄGŁYM UWIELBIANIEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA . PAN PRAGNIE ... Aby TEN OGIEŃ ZAPŁONĄŁ POTĘŻNYM PŁOMIENIEM .... BYŁ NIEUSTANNIE PODSYCANY .... W NIM KOŚCIÓŁ CAŁY ... MA SIĘ ZANURZAĆ ....i GŁOSIĆ CAŁEMU ŚWIATU !!!! Niech KAŻDY POKORNIE KOLANA ZGINA i ...Woła ... MOJA WINA >>> Moja Bardzo Wielka WINA .... PANIE PRZEPRASZAM ... PANIE WYBACZ .... PANIE ZAPOMNIJ .... WYMARZ ... WYBIEL ... i niech NIKT nie myśli , że TO JEGO NIE DOTYCZY ... bo jedna myśl ... może z nieba do piekła strącić ... anioła w diabła przemienić ... DLATEGO NALEŻY PATRZEĆ NA DROGĘ OJCA STANISŁAWA ... bo TO PAN ... GO TAK PROWADZIŁ ... aby INNI się .... UCZYLI .... dlatego ... że ... gdy CHRZEŚCIJANIE OBECNIE ... SĄ MORDOWANI ... ONI ... WYPEŁNIAJĄ TE BRAKI ... Które Inni ...przez zaniedbania ... przez pychę ... egoizm uczynili .... RATUJĄ KOŚCIÓŁ ... i TA OFIARA >>>> JEST CIĄGLE POTRZEBNA , Aby KOŚCIÓŁ ŻYŁ ... CAŁY ... ale gdy CAŁY ... się Będzie NAWRACAŁ ... URATUJE ŻYCIE WIELU .... !!!! NIECH PAN i KRÓL JEZUS CHRYSTUS ... BĘDZIE JEDYNYM PANEM i KRÓLEM SERC LUDZKICH ... i niech NIKT ... nie zamienia ról ... i nie nie staje się ... panem PANA ... i SŁUCHA JEGO SŁÓW >>. Przekazanych ŚWIĘTYM ... bo TO PAN MIŁOSIERNY ...ale i POTĘŻNY ... i PRZYJDZIE >>> SĄDZIĆ WSZYSTKICH SPRAWIEDLIWIE ... ale TERAZ JEST CZAS MIŁOSIERDZIA ... i BRAMY TE SĄ DLA WSZYSTKICH SZEROKO OTWARTE ... a ŚW > PAWEŁ ... JEST NAJLEPSZYM ... DOWODEM ...ŁASKI MIŁOSIERDZIA ... ON Morderca Chrześcijan ... PRZEMIENIA SIĘ w POKORNEGO SŁUGĘ ... Walczącego dla PANA ... Słowem ... Ofiarą ŻYCIA ... I CHWAŁA PANU KOŚCIOŁOWI PIERWOTNEMU ... Który UWIERZYŁ ... w MOC ŁASKI ... !!! AMEN ! AMEN ! AMEN !
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Romanśw. Roman Jurajski

Modlitwa do św. RomanaModlitwa do św. Romana Jurajskiego

Dlaczego wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza do nas cierpienie?Dlaczego wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza do nas cierpienie?

Gdzie szukać tabernakulum?Gdzie szukać tabernakulum?

Matki porównując dzieci zapominają, że trzeba je kochać takimi jakie sąMatki porównując dzieci zapominają, że trzeba je kochać takimi jakie są

Ruszyły już klucze dzikiego ptactwaRuszyły już klucze dzikiego ptactwa

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej