Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kościół i Chrystus

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. (J 2,13-25)

Niedziela - domenica - dzień Pański - dzień spotkania z Chrystusem w Tajemnicy Eucharystii. Podążamy do naszych kościołów, świątyń, kaplic, by na wspólnej modlitwie trwać w zjednoczeniu z Bogiem. W Kościele dzięki Chrystusowi stajemy się jedną rodziną Bożą. Dla Chrystusa nie ma znaczenia kim jesteśmy, jakie pełnimy funkcje czy role w społeczeństwie. On zaprasza wszystkich, bo miłuje każdego i chce, aby każdy człowiek nawrócił się szczerym sercem i osiągnął zbawienie.

Czas Wielkiego Postu przypomina nam, że to Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócił nam utracone dziecięctwo Boże. Czy jesteśmy świadomi tego, że jest On z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata? Że w szczególny zaś sposób jest obecny w sakramencie Eucharystii? Uczestnicząc we Mszy Świętej, przyjmując Chrystusa, zwracamy się ku Bogu, który jest naszym przeznaczeniem.

Liturgia słowa trzeciej niedzieli Wielkiego Postu przypomina nam o prawie Dekalogu, które jest drogowskazem na drodze zbawienia. Z tego prawa wynika konieczność szacunku dla Boga, powinność niesienia pomocy bliźniemu, wierność i uczciwość w relacjach międzyludzkich. Z kolei św. Paweł potwierdza odwieczną prawdę, że Chrystus ukrzyżowany jest mocą i mądrością Bożą. Czym jest świątynia - że jest miejscem modlitwy - wskazał sam Chrystus, gdy widząc w niej bankierów i kupców zapałał gniewem i powywracał ich stoły, czyniąc zarzut, że ze świątyni uczynili targowisko.

Atmosfera świątyni daje nam ciszę i spokój. Tu bowiem stajemy wobec tajemnicy Boga, który otwiera przed nami swoje Ojcowskie serce. Możemy również usłyszeć w Kościele to, czego oczekuje od nas sam Jezus Chrystus. Kościół i Chrystus to jedno, Chrystus bowiem w Kościele obecny jest poprzez sakramenty święte, które są pomocne w osiągnięciu zbawienia. Nie można oddzielić Chrystusa od Kościoła, jak pragną uczynić to fałszywi prorocy, zniechęceni życiem duchowym, które wymaga wysiłku i wierności Bożym przykazaniom.

Prawdziwy chrześcijanin, który chce być uczniem Chrystusa, musi być odpowiedzialny za siebie i za wspólnotę. Kościoła, w której Chrystusa spotyka. Bądźmy odważni i nie lękajmy się otworzyć naszych serc dla Chrystusa, jak nawoływał bł. Jan Paweł II, bo tylko wówczas nasze życie będzie miało głęboki sens, a my osiągniemy zbawienie.

ks. Zbigniew Stanisław Iwański

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 11 marca 2012Wasze komentarze:
 marzena aneta: 03.03.2024, 11:34
 Kościół i Chrystus dziękuję Jezu Miłosierny kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Jezu Miłosierny kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję Jezu Miłosierny kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre powołania kapłańskie katechetyczne zakonne na całym świecie dziękuję Jezu Miłosierny kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrą posługę kapłańską katechetyczną zakonną na całym świecie dziękuję Jezu Miłosierny kocham Cię bardzo mocno proszę o szczęście wiare zdrowie dla papieża Franciszka dziękuję Jezu Miłosierny kocham Cię bardzo mocno proszę o niebo dla papieża Benedykta XVI dziękuję Jezu Miłosierny kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Anna: 16.03.2012, 14:33
 Dziękuję za słowa, rozważanie , przypomnienie czasu wielkiego postu. Aby nasze serca napełniły się męką i cierpieniem naszego odkupiciela, w przygotowaniu się do świętej spowiedzi i oczyszczenia z grzechu. Czas dla kościoła - domu Ojca naszego, czas dla Boga, czas modlitwy i skupieni, czas skruchy i odkupienia.
(1)


Autor

Treść

Nowości

sw. Szymon z Lipnicysw. Szymon z Lipnicy

Modlitwa do św. Szymona z LipnicyModlitwy do św. Szymona z Lipnicy

Litania do św. Szymona z LipnicyLitania do św. Szymona z Lipnicy

sw. Fryderyk z Utrechtusw. Fryderyk z Utrechtu

Modlitwa do św. Fryderyka z UtrechtuModlitwa do św. Fryderyka z Utrechtu

ks. Alojzy Arendtks. Alojzy Arendt

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej