Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kościół i Chrystus

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. (J 2,13-25)

Niedziela - domenica - dzień Pański - dzień spotkania z Chrystusem w Tajemnicy Eucharystii. Podążamy do naszych kościołów, świątyń, kaplic, by na wspólnej modlitwie trwać w zjednoczeniu z Bogiem. W Kościele dzięki Chrystusowi stajemy się jedną rodziną Bożą. Dla Chrystusa nie ma znaczenia kim jesteśmy, jakie pełnimy funkcje czy role w społeczeństwie. On zaprasza wszystkich, bo miłuje każdego i chce, aby każdy człowiek nawrócił się szczerym sercem i osiągnął zbawienie.

Czas Wielkiego Postu przypomina nam, że to Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócił nam utracone dziecięctwo Boże. Czy jesteśmy świadomi tego, że jest On z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata? Że w szczególny zaś sposób jest obecny w sakramencie Eucharystii? Uczestnicząc we Mszy Świętej, przyjmując Chrystusa, zwracamy się ku Bogu, który jest naszym przeznaczeniem.

Liturgia słowa trzeciej niedzieli Wielkiego Postu przypomina nam o prawie Dekalogu, które jest drogowskazem na drodze zbawienia. Z tego prawa wynika konieczność szacunku dla Boga, powinność niesienia pomocy bliźniemu, wierność i uczciwość w relacjach międzyludzkich. Z kolei św. Paweł potwierdza odwieczną prawdę, że Chrystus ukrzyżowany jest mocą i mądrością Bożą. Czym jest świątynia - że jest miejscem modlitwy - wskazał sam Chrystus, gdy widząc w niej bankierów i kupców zapałał gniewem i powywracał ich stoły, czyniąc zarzut, że ze świątyni uczynili targowisko.

Atmosfera świątyni daje nam ciszę i spokój. Tu bowiem stajemy wobec tajemnicy Boga, który otwiera przed nami swoje Ojcowskie serce. Możemy również usłyszeć w Kościele to, czego oczekuje od nas sam Jezus Chrystus. Kościół i Chrystus to jedno, Chrystus bowiem w Kościele obecny jest poprzez sakramenty święte, które są pomocne w osiągnięciu zbawienia. Nie można oddzielić Chrystusa od Kościoła, jak pragną uczynić to fałszywi prorocy, zniechęceni życiem duchowym, które wymaga wysiłku i wierności Bożym przykazaniom.

Prawdziwy chrześcijanin, który chce być uczniem Chrystusa, musi być odpowiedzialny za siebie i za wspólnotę. Kościoła, w której Chrystusa spotyka. Bądźmy odważni i nie lękajmy się otworzyć naszych serc dla Chrystusa, jak nawoływał bł. Jan Paweł II, bo tylko wówczas nasze życie będzie miało głęboki sens, a my osiągniemy zbawienie.

ks. Zbigniew Stanisław Iwański

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 11 marca 2012


   

Wasze komentarze:
 Anna: 16.03.2012, 14:33
 Dziękuję za słowa, rozważanie , przypomnienie czasu wielkiego postu. Aby nasze serca napełniły się męką i cierpieniem naszego odkupiciela, w przygotowaniu się do świętej spowiedzi i oczyszczenia z grzechu. Czas dla kościoła - domu Ojca naszego, czas dla Boga, czas modlitwy i skupieni, czas skruchy i odkupienia.
(1)


Autor

Treść

Nowości

Dlaczego na obrazach i figurach u stóp Matki Bożej znajduje się wąż i jabłko?Dlaczego na obrazach i figurach u stóp Matki Bożej znajduje się wąż i jabłko?

Co nam przeszkadza w zobaczeniu prawdziwego oblicza Ojca?Co nam przeszkadza w zobaczeniu prawdziwego oblicza Ojca?

Miłość - klucz życia św. MaksymilianaMiłość - klucz życia św. Maksymiliana

Prawdziwe zaufanie do Jezusa rodzi się na modlitwiePrawdziwe zaufanie do Jezusa rodzi się na modlitwie

Śmierć jako spotkanie z OjcemŚmierć jako spotkanie z Ojcem

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej