Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Trzy dni Chrystusa i jego Kościoła

Triduum Sacrum - Trzy Święte Dni

Przed nami największa Uroczystość Kościoła - Triduum Sacrum - Trzy Święte Dni. Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jak wielki skarbiec otwiera przed nami liturgia Kościoła! Jakie to ważne, byśmy dobrze rozumieli wielkość tej Uroczystości, a przez to obficie zaczerpnęli z otwartego dla nas skarbca Kościoła. Dobre, dogłębne przeżycie tych dni rzutuje na całe nasze chrześcijaństwo, na naszą wiarę: "Jeśli umrzemy wespół z Chrystusem, żyć będziemy wespół z Nim" (por. 2 Tym 2,11).
Trzy dni Chrystusa i jego Kościoła

Dzień pierwszy - dzień Ofiary Chrystusa

Doba w czasach Pana Jezusa rozpoczynała się wieczorem o naszej godzinie 18 i kończyła się o naszej 18.00 dnia następnego. Była podzielona na dzień i noc. Noc była podzielona na 4 straże, każda ze straży trwała 3 nasze godziny. Dzień był podzielony na 12 godzin. Pierwsza godzina dnia u Żydów to nasza 7.00 rano. Szósta to nasza 12.00 - o tej godzinie ukrzyżowano Chrystusa. Dziewiąta godzina w Palestynie to nasza 15.00 - o tej godzinie Pan Jezus skonał na krzyżu.

Męka Pana Jezusa, Jego przejście przez śmierć do Zmartwychwstania rozpoczęło się w czwartek wieczorem - według liczenia czasu przez Żydów był to już piątek - noc piątku. Chrystus ze swoimi uczniami spożył paschę, to znaczy uroczystą wieczerzę, którą raz w roku Żydzi przeżywali na pamiątkę wieczerzy poprzedzającej wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. W czasie tej Wieczerzy Pan Jezus w geście największej pokory i miłości umył nogi apostołom. Szczegóły tego wydarzenia podaje św. Jan w 13. rozdziale swojej Ewangelii. Pod koniec Wieczerzy Pan Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, i ten pokarm dał apostołom, mówiąc: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Opis ustanowienia sakramentu Eucharystii, a tym samym sakramentu kapłaństwa podają nam trzej pierwsi ewangeliści i św. Paweł w 11. rozdziale pierwszego Listu do Korytian.

Kościół przez uroczyście sprawowaną Mszę św. w Wielki Czwartek wieczorem pozwala nam uczestniczyć w Ostatniej Chrystusowej Wieczerzy. Podkreślają to gesty powtarzające to, co uczynił Chrystus, podejmowane przez kapłana tylko w tej jednej Mszy św. w ciągu roku: po homilii kapłan umywa symbolicznie nogi 12 mężczyznom - mówi nam to, że bramą, przez którą wchodzimy do udziału w Eucharystii, ma być zawsze pokorna służba wobec bliźnich, zwłaszcza potrzebujących. Msza św. wielkoczwartkowa nie kończy się błogosławieństwem, ale procesją - przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do bocznego ołtarza, tzw. ciemnicy.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego zamyka nabożeństwo sprawowane w Wielki Piątek po południu. Jest to liturgia na cześć Męki Pańskiej. Rozpoczyna je dramatyczny gest - kapłan upada przed ołtarzem na twarz. To wyraz najgłębszego szacunku wobec Chrystusa, który umarł za nas, za nasze grzechy na Krzyżu. Czytania Pisma Świętego pozwalają nam przeżyć w duchu Mękę Pana Jezusa - proroctwo Izajasza wypowiedziane przeszło 700 lat przed przyjściem Chrystusa - 0 cierpieniach Mesjasza oraz Pasja według św. Jana. Kulminacyjną częścią tego nabożeństwa jest wywyższenie i adoracja Krzyża, trzykrotny śpiew: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata - pójdźmy z pokłonem", ucałowanie Krzyża, śpiew suplikacji "Święty Boże" i improperii - tj. skargi Pana Jezusa - "Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił?"

Po adoracji Krzyża następuje Komunia Św., a po niej procesja z Najświętszym Sakramentem do bocznego ołtarza, tzw. pogrzeb Chrystusa do Grobu Bożego. Św. Jan Ewangelista w opisie Męki zaznacza, że "na miejscu, gdzie Jezusa ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób. Tam złożono Jezusa" (J 19,41-42). Ołtarz boczny, tzw. Grób Pański przyozdobiony kwiatami, nawiązuje do ogrodu nie tylko tego z Golgoty ale i tego z pierwszych kart Pisma Świętego - raju, gdzie Bóg stworzył człowieka, gdzie człowiek został pokonany przez grzech i szatana. Tu, w "nowym raju", grzech, szatan i śmierć zostają pokonane przez Mękę i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela.

Dzień drugi - dzień spoczynku Chrystusa

Siódmy dzień tygodnia w Starym Testamencie z ustanowienia Bożego był dniem odpoczynku. I Chrystus po swojej Męce wszedł do odpoczynku - Jego Ciało złożone w grobie oczekiwało zmartwychwstania. W tym dniu Kościół nie sprawuje liturgii - ani Mszy Św., ani innych nabożeństw. Trwa w ciszy, oczekując nocy Zmartwychwstania.

Polski zwyczaj święcenia potraw pochodzi z samych początków chrześcijaństwa w naszym kraju. Nowo poświęconą wodą (dawniej liturgia wigilii paschalnej była odprawiana w Wielką Sobotę rano), kropiono pokarmy, by były spożywane na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego, a nie na.cześć pogańskich bożków.

Trzeci dzień - dzień Zmartwychwstania Chrystusa

Świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa rozpoczyna się w sobotę wieczorem, po zachodzie słońca w nocy poprzedzającej dzień niedzielny, dzień Zmartwychwstania.

Uroczysta Msza św. nazwana jest Wigilią Paschalną - czuwaniem modlitewnym Kościoła. Jest to najbardziej uroczysta i najważniejsza Msza św. w całym roku liturgicznym Kościoła. Na jej bogactwo składają się cztery części.

  1. Liturgia światła
  2. Na zewnątrz świątyni zostaje rozpalone ognisko. I tam zaczyna się Msza św. od poświęcenia ognia i zapalenia pas- chalu. Pascha! wniesiony do ciemnego zupełnie kościoła ze śpiewem "światło Chrystusa" jest znakiem zwycięstwa światła - łaski nad ciemnością - grzechem, staje się źródłem światła dla wszystkich uczestników liturgii, od płomienia wszyscy zapalają swoje świece. Przy ołtarzu, po dojściu procesji ze światłem, śpiewany jest najpiękniejszy chyba ze śpiewów Kościoła - orędzie paschalne, zaczynające się od słów: "Weselcie się!".
  3. Liturgia słowa
  4. W tę noc Kościół obficiej karmi nas słowem Bożym. Są przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, przeplatane psalmami i modlitwami oraz dwa czytania z Nowego Testamentu, poprzedzone radosnymi śpiewami "Chwała na wysokości Bogu" i "Alleluja!". Nadają one tej części Wigilii Paschalnej charakter czuwania-medytacji nad dziełami zbawienia, nad niepojętą dobrocią Boga wobec człowieka.
  5. Liturgia Chrztu św.
  6. Cały Wielki Post ma przygotować nas do odnowienia przymierza z Bogiem zawartego na Chrzcie św. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu i wyznając wiarę. Przyjmujemy pokropienie wodą chrzcielną. W Chrystusie Zmartwychwstałym jesteśmy nowym stworzeniem - obmyci Krwią i Wodą wypływającą z przebitego Serca Pana Jezusa i spływającą na nas w Jego Kościele poprzez sakramenty święte.
  7. Liturgia Eucharystii
  8. Msza św. to uobecnienie Ofiary, ale i Zmartwychwstania Chrystusa. W Komunii św. przyjmujemy pod postacią chleba Ciało Chrystusa dla nas ukrzyżowane i dla nas chwalebnie zmartwychwstałe. Liturgię Eucharystyczną kończy procesja rezurekcyjna. Owoc Mszy św. - Hostia, Chrystus żywy niesiony jest w monstrancji na zewnątrz kościoła. Zmartwychwstały Chrystus nie jest zamknięty w grobie ani w murach kościoła - chce wejść w nasze życie.

    Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden szczegół. Liturgia Wigilii Paschalnej łączy się z trzema żywiołami, elementami, na których opiera się życie: z ogniem, który jest poświęcony i "rozdany", z wodą chrzcielną, którą jesteśmy poświęceni, z ziemią, bo to z wnętrza ziemi, z grobu wykutego w skale Chrystus zmartwychwstał.

Ks. MARCIN WĘCŁAWSKIWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Ekspedytśw. Ekspedyt

Modlitwa do św. EkspedytaModlitwa do św. Ekspedyta

Litania do św. EkspedytaLitania do św. Ekspedyta

św. Elfegśw. Elfeg

św. Leon IXśw. Leon IX

Urodziny jeżyka JasiaUrodziny jeżyka Jasia

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej