Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
 

Wypędzajcie zły duchy

     Pod takim tytułem ukazała się w Szwajcarii książka, wydana przez dr. Lisi Gutwengera (Christiana-Verlag, w Stein am Rhein), opisująca wypadki wypędzania złych duchów przez egzorcystów dawniej i w czasach nowszych.

     Autorem wstępu jest profesor teologii z Augsburga, ks. dr Ingo Dollinger, specjalizujący się w zagadnieniach masonerii, satanizmu i tzw. New Age. Warto zapoznać się z jego poglądami.

     Walka ze złym duchem, największym wrogiem człowieka i zbawczych wobec niego planów Bożej Opatrzności, posiada, jakże wymowne, odbicie na kartach Ewangelii. To właśnie św. Łukasz, ewangelista, opowiada o tym, jak Chrystus zareagował na życzenie Heroda spotkania się z Nim: "Donieście temu lisowi (Herodowi): oto wyrzucam czarty i dokonywam uzdrowień dziś i jutro, a dnia trzeciego skończę" (Łk 13, 32). Wypędzanie złych duchów, które owładnęły człowiekiem, znalazło się na czele wszystkich znaków, znamionujących zbawczą działalność Jezusa. Ta moc panowania nad demonami, widoczna w samym akcie ich wypędzania, przeszła następnie na apostołów, jak o tym znów czytamy w Łukaszowej Ewangelii: "Wtedy zwołał Dwunastu, dal im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami" (Łk 9,1).

     Ta władza znajduje się w posiadaniu Kościoła, mają ją biskupi jako prawowici następcy kolegium apostolskiego, również kapłani, z racji udziału w sakramencie kapłaństwa.

     A jakie są współczesne na ten temat opinie?

     Żyjemy w czasach, w których szerzą się poglądy, zaprzeczające istnieniu złych duchów. Jeśli takie błędne opinie pojawiają się w tekstach, związanych z wiedzą teologiczną, to można za kard. Rat-zingerem, prefektem Kongregacji dla Spraw Wiary, powiedzieć: "Z całą stanowczością musimy zaznaczyć, że nie mamy tu do czynienia z teologią katolicką". A dalej: "Jeśli z uwagą czytamy te książki, które istnienie demonów usiłują zignorować, to w końcu dochodzi się do przeświadczenia o czymś zupełnie przeciwnym. Widocznym się staje, że autorytetem nie jest tu Pismo Święte, na które owi bibliści się powołują, lecz współczesny im światopogląd. Ten czy ów wypowiada się w tej kwestii raczej jako filozof czy socjolog, a wypowiedzi jego sprowadzają się do bezkrytycznej zgodności z płynnymi, zmiennymi poglądami panującej mody".

     Ale jest też tendencja przeciwstawna, a zarazem groźna w skutkach dla tych społeczności, w których taka postawa się ujawni. Chodzi o kult szatana, posunięty aż do wypadków śmierci (samobójstwa), występujący w grupach satanistycznych, co trafia z kolei na wokandy sądów. Wiadomo też, że niektóre teksty, towarzyszące muzyce rockowej, mają wydźwięk satanistyczny. Do rzędu bulwersujących szeroką opinię w naszym kraju praktyk satanistycznych należy dewastowanie cmentarzy, szczególnie zaś profanacja znajdujących się tam emblematów religijnych, a zwłaszcza krucyfiksów.

     Jest jeszcze współczesna "ścieżka" powiązana z kultem szatana, a nosi nazwę New Age. W kierownictwie ruchu New Age już od jego początków (Helena Bławatska, 11891 i Alice Bailey, 11949), jak twierdzi prof. Dollinger, mówiono o wyniesieniu Lucyfera na tron świata. David Spangler, jeden z czołowych postaci kierownictwa tego ruchu, pisał w 1978 r.: "Skoro wchodzimy w nową epokę, w epokę doskonałości człowieka, każdy z nas dochodzi do tego momentu, który ja nazywam inicjacją, tj. do całkowitego oddania się Lucyferowi. Oto brama wejściowa, którą każda jednostka ludzka musi przekroczyć, aby znaleźć się w zasięgu jego światła i jego doskonałości". W centrum tej nowej "religii" znajduje się przeto oddanie się Lucyferowi, które już Bławatska, a następnie Bailey, wyraźnie stawiają jako cel wszystkich okultystycznych praktyk. I znów coś zadziwiającego, co rzeczywiście miało miejsce, a mianowicie zapowiedziane na 11 stycznia 1992 r. zgromadzenie się zwolenników New Age z różnych stron świata w pobliżu wielkiej piramidy w Gizeh, dla dokonania staroegipskiej inicjacji, czyli wtajemniczenia, pomyślanego jako część składowa satanistycznego kultu. Powyższą datę zwolennicy New Age wiążą z cyklem planetarnej aktywności, która miała się zacząć 31 XII 1986 r., a skończyć 12 I 1992 r. W tym dniu, jak głoszą publikacje New Age, zamyka się definitywnie brama chrześcijaństwa, a otwiera się nowa brama dla szatana. Piramida zaś w Gizeh ma dla okultystów i kręgów wtajemniczonych szczególne znaczenie. Jej pomiary mają mieć związek z liczbą 666 antychrysta.

Prof. dr hab. Maciej Giertych

Rycerz Niepokalanej
Maj 1993

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]

 


O stronie... | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa