Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Choroby ciała i duszy

     Każda choroba jest funkcją wielu zmiennych: wyposażenia genetycznego, cech osobowości i zachowania oraz tego, czego dana osoba doświadcza w swoim życiu. Dziś zwraca się coraz większą uwagę na udział stresu przewlekłego lub często powtarzającego się w powstawaniu wielu schorzeń. Biologiczny związek pomiędzy stresem a rozwojem pewnych zaburzeń nie jest jeszcze dobrze poznany. Istnieją jednak dowody na jego negatywne działanie. Już dawno zauważono, że u osób będących w żałobie po utracie bliskiej osoby znacznie spada odporność. Do wzrostu zachorowania na choroby związane ze spadkiem odporności prowadzą poczucie bezradności i beznadziejności oraz pesymizm. Na podstawie badań ustalono, że do czynników wiążących się ze zwiększonym ryzykiem zachorowań należą: samotność, migracje, bezrobocie, a szczególnie brak wsparcia społecznego.

     Należy pamiętać, że stres pochodzi nie tylko z zewnątrz, ale także jest skutkiem nierozwiązanych konfliktów wewnętrznych. Nie wszystkie osoby przeżywające taką samą sytuację stresową zapadają na choroby somatyczne. To. co dla jednych jest groźne, dla innych pozostaje nic nieznaczącym zdarzeniem. Niekiedy sytuacje stresowe wynikają z określonego wzorca zachowań. Agresja, nadmierna ambicja, skłonność do współzawodnictwa, niecierpliwość, ciągły pośpiech są czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Stłumione wrogość i agresja mogą prowadzić do nadciśnienia tętniczego. Zauważono, że osoby z chorobą wrzodową żyją w przewlekłej sytuacji stresowej związanej z nieprzewidywalnścią wydarzeń. Z szybkim postępem choroby nowotworowej łączy się poczucie bezradności i bezsilności, brak nadziei, osamotnienie i poddanie się losowi.

     Istotną rolę w powstawaniu chorób określanych jako psychosomatycze (do których, oprócz wymienionych, należy m.in. cukrzyca i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) odgrywają czynniki emocjonalne. Zauważono, że osoby zapadające na choroby psychosomatyczne mają problem z rozpoznawaniem i nazywaniem uczuć. Trudność z wyrażaniem emocji, w tym także pozytywnych, może mieć wpływ na nawiązywanie bliskich relacji. Uczestnictwo w grupie terapeutycznej ułatwia otwarte wyrażanie uczuć. Na podstawie badań stwierdzono, że odporność wzmocniła się u tych osób, które w toku terapii uczyły się nowych, pozytywnych sposobów myślenia oraz eliminowania negatywnych, automatycznie nasuwających się myśli.

     Poza pomyślnym rozstrzygnięciem trudności możliwe są inne sposoby radzenia sobie z sytuacją stresogenną, np. poprzez przypisanie jej innego znaczenia. Istotnym czynnikiem leczącym po przebyciu ciężkiej choroby somatycznej, np. zawału serca, ma zmiana systemu wartości i stylu życia. Budowanie bliskich relacji w rodzinie, otrzymywanie i dawanie wsparcia, przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, kontakt z przyrodą - mobilizują organizm do walki z chorobą. Warto wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie i podjąć wysiłek w celu jego utrzymania, chociażby przez spędzanie niedzielnego popołudnia na spacerze zamiast przed telewizorem.


Katarzyna Skulimowska
psychiatra


Tekst pochodzi z Tygodnika

22 sierpnia 2010


   

Wasze komentarze:
 KamilaKonieczna: 16.07.2016, 11:35
 Ja znalazłam informacje, że na WZJG bardzo dobrze działa Immunomodulin. Zastanawia mnie Wasze zdanie na ten temat.
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej