Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Autyzm - zamknięty własny świat

Autyzm staje się coraz częstszym zjawiskiem. Mówi się nawet o jego epidemii i zbliżonych do autyzmu zaburzeniach rozwoju i zachowania dzieci.

Jest trzecim spotykanym upośledzeniem rozwojowym, częstszym niż zespół Downa. Na dziesięć tysięcy urodzeń autyzm występuje u około piętnaściorga dzieci, z tym, że choruje 3-4 więcej chłopców niż dziewczynek.

Wszystkie współczesne klasyfikacje chorób psychicznych są zgodne co do faktu, że do postawienia diagnozy autyzmu u dziecka konieczne jest stwierdzenie zaburzenia w trzech płaszczyznach: interakcji społecznych, komunikacji i ograniczonego repertuaru zachowań i zainteresowań.

Autyzm określany jest często jako zaburzenie spektralne, oznacza to, że charakterystyka i jego objawy mogą następować od lekkich do ciężkich.

Dzieci z autyzmem wymagają wielospecjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz odpowiednio prowadzonej edukacji. Nawet najbardziej zaburzone w rozwoju dziecko jest w stanie wiele się nauczyć i tym samym może się stać prawie samodzielnym człowiekiem. Z powodu wieloletnich w naszym kraju zaniedbań w dziedzinie fachowej pomocy dzieciom z autyzmem, większość z nich nadal nie ma do niej dostępu. Dotyczy to również osób dorosłych. Ich wynikająca z autyzmu "inność" i trudne zachowania uniemożliwiają im samodzielną egzystencję. Duża część z nich nie jest w stanie zaadaptować się do warunków pobytu w placówkach pomocy społecznej. Sytuacja niekiedy staje się wręcz dramatyczna, gdy rodziny nie mogą podołać ciężarowi opieki.

Autyzm - jest zaburzeniem rozwojowym, który najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Po raz pierwszy został opisany w 1943 roku przez Leo Kannera, jako zaburzenie uznane za rodzaj psychozy dziecięcej czy zespół chorobowy.

Zespół Aspergera

Zespół ten obejmuje dzieci wykazujące obecność zachowań i cech charakterystycznych dla autystycznego spektrum, przy jednocześnie wykazywanym normalnym lub wysokim poziomie IQ. Dzieci wykazujących obecność tego zespołu jest kilkakrotnie więcej niż dzieci z czystym autyzmem. U dzieci z zespołem Aspergera występują wyraźne problemy z dostosowaniem własnych zachowań społecznych do konkretnych osób, miejsc i sytuacji. Cechą charakterystyczną tego zespołu jest dobry rozwój mowy w zakresie słownictwa i gramatyki oraz obecność wąskich specyficznych zainteresowań typu intelektualnego, czyniących z dotkniętych nim dzieci rodzaj małych ekspertów w interesującej je dziedzinie. Główne różnice pomiędzy autyzmem z wysokim poziomem funkcjonowania a zespołem Aspergera dotyczą późniejszego niż w autyzmie pojawienia się wyraźnych objawów (po 36 miesiącu życia) oraz lepszych wyników uzyskiwanych w różnych sferach, zwłaszcza w zakresie komunikacji i zachowań społecznych. Osoby z zespołem Aspergera mają ogromne problemy z funkcjonowaniem w sytuacjach społecznych i mimo wysokiej inteligencji nie radzą sobie w szkole, pracy czy innych środowiskach społecznych.

Przyczyny autyzmu

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co powoduje autyzm. Współczesne badania łączą te zaburzenia z biologicznymi i neurologicznymi różnicami mózgu. Badania tomograficzne wykazują nieprawidłowości w budowie mózgu, z wyraźnymi różnicami w rejonach móżdżku. W niektórych rodzinach zauważa się powrót choroby, co może sugerować, iż istnieje genetyczna podstawa autyzmu. Niestety do tej pory jeszcze nie odkryto genu za niego odpowiedzialnego. Na pewno nie jest on chorobą psychiczną lub wynikiem zaniedbania wychowawczego.
Autyzm może się objawiać w następujących sferach:
- nadwrażliwość na dotyk lub brak reakcji na ból,
- wzrok, słuch, dotyk, węch i smak mogą być mniej lub bardziej upośledzone,
- nadpobudliwość lub otępienie, częste wybuchy złego humoru bez powodu, uparte przywiązanie do jednej osoby lub przedmiotu, mowa rozwija się słabo lub wcale, używanie słów bez znaczenia, porozumiewanie się gestami zamiast słów, słaba możliwość skupienia uwagi,
- brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach,
- dziecko unika kontaktu wzrokowego, mało się uśmiecha.

Najczęstsze objawy

Autyzm charakteryzuje się ograniczeniem kontaktów z najbliższym otoczeniem, rodziną, rówieśnikami, zamknięciem się w sobie, lękiem, a nawet paniką przed wprowadzaniem zmian w otoczeniu, czy sposobie wykonywania codziennych czynności. Dziecko zachowuje się jakby było samo, również ono samo wyznacza granice swojego świata, dramatycznie reagując na ich naruszanie. W zachowaniu werbalnym pojawiają się: nietypowa intonacja, rytm i tempo wypowiedzi, zwykle nieadekwatne do sytuacji. W zachowaniu pozawerbalnym uaktywniają się formy dziwaczne, jak kołysanie się, wirowanie i automatyzmy ruchowe. Typowe są zrytualizowane, powtarzające się zachowania, np. kolejność ubierania się, analogiczne w kolejności ruchy, także zachowanie noszące znamiona autoagresji, jak bicie się po twarzy czy głowie, zadawanie sobie bólu. Dziecko autystyczne charakteryzuje niezdolność do kolektywnej zabawy, uczenia się konwencji, reguł gry i naśladownictwa, co związane jest z niezdolnością do rozumienia uczuć innych ludzi.

Powrót do normalnego życia

Do niedawna uważano, że autyzm wczesnodziecięcy eliminuje dziecko z normalnego świata, wykluczając proces uczenia się, a w konsekwencji prowadząc do nieodwracalnych zmian w psychice i utraty szans na rozwój. Dziecko autystyczne rzeczywiście często nie osiąga oczekiwanej sprawności intelektualnej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej potrzebnej do samodzielnego życia. Jednak nadzieję wzbudzają udokumentowane przypadki pełnego powrotu do zdrowia. Obecna medycyna stosuje wiele metod w terapii autyzmu dziecięcego. Istnieje wiele programów terapeutycznych. Coraz częściej w terapii wykorzystywana jest muzyka. Przede wszystkim nie można stosować standardowej terapii. Każde bowiem dziecko autystyczne jest inne. Dlatego do konkretnego chorego trzeba dostosować odpowiedni program terapeutyczny lub łączyć pewne elementy różnych programów.

Deklaracja Praw Osób z Autyzmem

9 maja 1996 roku została przyjęta przez Parlament Europejski Deklaracja Praw Osób z Autyzmem. Czytamy w niej między innymi: Parlament Europejski wskazuje na to, że osoby z autyzmem powinny mieć te same prawa co wszyscy obywatele Wspólnoty Europejskiej (co powinno być pojęte w najlepszym interesie osób z autyzmem); prawa te powinny być rozszerzone i wzmocnione przez odpowiednią legislację w każdym państwie członkowskim i obejmować:

- prawo do niezależnego życia,
- prawo do samodzielnej reprezentacji lub bycia reprezentowanym przez osobę upoważnioną i do uczestniczenia tam, gdzie to tylko możliwe, w podejmowaniu decyzji na temat ich przyszłości,
- prawo do powszechnie dostępnego i właściwego kształcenia, mieszkania, specjalistycznej pomocy i usług,
- prawo do swobodnego życia wolnego od lęku, zagrożeń i stosowania przemocy w oddziaływaniu terapeutycznym.

JADWIGA KNIE-GÓRNAWasze komentarze:
 marzena aneta: 15.05.2023, 21:31
 Autyzm- zamknięty własny świat proszę o zakończenie autyzmu dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę o dzieci żeby się rodziły tylko chciane kochane planowane zdrowe dziękuję proszę o dzieciństwo szczęśliwe dla dzieci moich i dzieci rodzeństwa i dzieci wszystkich dziękuję dziękuję proszę o szczęście zdrowie w dorosłym życiu dla dzieci moich i dzieci rodzeństwa i dzieci wszystkich bo dzieci wszystkie nasze są dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Piotr Damianiśw. Piotr Damiani

Modlitwa do św. Piotra DamianiegoModlitwa do św. Piotra Damianiego

Modlitwa do św. Roberta SouthwellaModlitwa do św. św. Roberta Southwella

Urzędnik źle mnie potraktował. Opuściłem urząd wściekły i rozgoryczonyUrzędnik źle mnie potraktował. Opuściłem urząd wściekły i rozgoryczony

Odnalazła się Arka Przymierza (Ap 11,19)Odnalazła się Arka Przymierza (Ap 11,19)

Choroba nie wybieraChoroba nie wybiera

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej