Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki

św. Gabriel Archanioł

     Święty Gabriel, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki; św. Jan Damasceński).

     Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

     Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

     Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński -do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

     Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux (+ 1153 r.) takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

     Święty Archanioł Gabriel jest posłańcem Bożym, troszczącym się o Świętą Rodzinę.

GABRIEL

     Imię archanioła Gabriela spotykamy w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu. W Księdze Daniela, Gabriel występuje jako tłumacz wizji prorockich. Prorok Daniel tak o nim pisze: "Gdy szukałem zrozumienia widzenia,oto stanęłaprze-de mną jakby postać męża. I usłyszałem głos: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie" (Dn 8,15). Gabriel wyjaśnił prorokowi widzenie barana i kozła oraz proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach lat, po których przyjdzie Mesjasz (Dn 9,20-27).

     Świadomość chrześcijańska kojarzy Gabriela przede wszystkim z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.

     Najpierw archanioł Gabriel oznajmił Zachariaszowi narodziny jego syna Jana, poprzednika Pańskiego. Kiedy Zachariasz pełnił w świątyni służbę kapłańską "ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia i rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona Twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną" (Łk 1,11.13.19).

     Sześć miesięcy później "posłał Pan Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubnionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie zwane Synem Bożym" (Łk l, 26-28. 35).

     Według Tradycji archanioł Gabriel był Stróżem Świętej Rodziny, ze względu na poselstwo do Najświętszej Dziewicy i do świętego Józefa, Jej męża. Uspokajał św. Józefa, oznajmiając mu prawdę o dziewiczym poczęciu przez Maryję Syna Bożego (Mt 1,18-24). On również nakazał św. Józefowi ucieczkę z całą Rodziną do Egiptu dla uniknięcia śmierci Dzieciątka Bożego z rąk króla Heroda (Mt 2,13). Gdy na skutek śmierci Heroda niebezpieczeństwo to minęło, znów anioł Gabriel polecił Świętej Rodzinie powrócić do Nazaretu (Mt 2,14).

     Tradycja utrzymuje także, że to archanioł Gabriel umacniał Chrystusa w Ogrójcu (Łk 22,43), przy grobie oznajmił niewiastom zmartwychwstanie Pańskie (Mt 28,5-6) i obecny był przy wniebowstąpieniu Chrystusa (Dz 1,10-11).

KULT

     Początków kultu archanioła Gabriela można szukać już w początkacń chrześcijaństwa. W pismach apokryficznych, jakie wtedy powstawały, są wzmianki o rozwijaniu się wśród wiernych specjalnej czci dla siedmiu aniołów stojących przed Bogiem (Tob 12,15), do których należał także Gabriel (Łk 1,19). Synody w Laodycei (361 r.),a później w Rzymie (492 i 745 r.) zezwoliły tylko na kult liturgiczny archaniołów wyszczególnionych w Piśmie św., to jest: Michała, Gabriela i Rafała.

     W pierwszym tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa nie zauważamy rozwoju kultu świętego archanioła Gabriela. Jego wspomnienie w liturgii pojawiło się dopiero w X wieku. Najpierw umieszczano go w katalogi Świętych Pańskich, a od XV wieku mszały, jako "Anioła Wcielenia". Wspomnienie to najczęściej znajdowało się w pobliżu uroczystości Zwiastowania Pańskiego (np. 18, 24 lub 26 marca), lub Bożego Narodzenia (np. 18 grudnia). Ponadto obchody te miały charakter lokalny. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego, pod datą 24 marca. W ten sposób z obchodów lokalnych stało się świętem całego Kościoła powszechnego. Zaś w roku 1951 papież Pius XII archanioła Gabriela ogłosił patronem środków przekazu informacji, zwłaszcza radia i telewizji. W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, Gabriel czczony jest razem z Michałem i Rafałem wspólnym świętem, dnia 29 września.

     Jednym z przejawów kultu archanioła Gabriela są, przedstawiające go dzieła sztuki. Najstarszy jego obraz pochodzi z VI wieku i znajduje się w bazylice świętego Apolinarego w Rawennie. W ciągu wieków artyści przedstawiali go niezliczoną ilość razy, od miniatur, po obrazy imponujących rozmiarów. Nie ma chyba chrześcijańskiego artysty, który nie uwieczniłby sceny Zwiastowania Pańskiego.

     Gabriel jest imieniem biblijnym. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego i składa się z dwóch wyrazów: "geber" = silny mąż, oraz "ef" = Pan Bóg. Imię Gabriel znaczy zatem mniej więcej tyle, co: Mąż Boży lub Bóg jest mocą.

     Imię to nosiło ośmiu świętych i błogosławionych.

     W Polsce imię Gabriel znane jest od XIII wieku. Nosili je zarówno mężczyźni, np. Gabriel Narutowicz, jak i kobiety, np. Gabriela Zapolska.

     Dzisiaj imię to występuję dość często, zwłaszcza u kobiet.


ks. Tarsycjusz Sinka
O aniołach i szatanie O aniołach i szatanie
Jan Paweł II
Książka traktująca o świecie dobrych i złych duchów. Pierwsza część zawiera fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego na temat aniołów (papieska angelologia), część druga dotyka problemu istnienia osobowego zła pod postacią szatana... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:
 Andrzej: 08.05.2016, 23:40
 Mój Kochany ANIELE ARCHANIELE GABRIELU, spraw żeby moja była Żona wróciła do mnie i chroń proszę moją Córkę i moją Rodzinę od złego. Dziękuję TOBIE i BÓG ZAPŁAĆ
 Teresa: 26.03.2016, 21:56
 Mój najdroższy Św. Archaniele Gabrielu pomóż mi nauczyć się języka niemieckiego, zdać egzamin i wyjechać szczęśliwie do dobrej pracy.Chroń mnie i moją rodzinę od wszelkiego zła. Dziękuję Ci za wsparcie i opiekę.
 aneta: 14.03.2016, 14:05
 Prosze Cię archaniele Gabrielu prosze Cie aby mój były chłopak Paweł odezwał się do mnie spraw aby mi wybaczył i abyśmy się dogadali i wrócili do siebie Prosze Cię Archanielu Gabrielu
 Paweł: 26.02.2016, 11:34
 Sw. Archaniele Gabrielu prosze Cie uratuj moja zone zeby nie chciala uniewazniac sakramentu malrzenstwa tylko zaczela dazyc do pojednania i milosci w naszej rodzinie
 Piotr: 02.02.2016, 10:15
 ŚWIĘTY ARCHANIELE GABRIELU. sTRZEŻ MNIE OD WSZELKIEGO ZŁA. PROSZĘ CIĘ ARCHANIELE GABRIELU O POMOC W MOJEJ HABILITACJI BO BOJĘ SIE, ŻE SAM NIE PORADZĘ SOBIE. BÓG ZAPŁAĆ
 Gabriel na ziemi : 12.01.2016, 19:19
 Boże tak wszystko ogarniac postaram się ;)
 GABRIELA: 10.01.2016, 19:27
 Święty Gabrielu bardzo proszę o pomyślne wiadomości w sprawach, które mnie trapią:-)
 Pedał: 06.01.2016, 22:26
 o co chodzi?????
 MG: 03.01.2016, 10:46
 Świety Archaniele Gabrielu, powierzam Ci w opiekę moje jedyne dziecko, syna, który jest klerykiem, aby był bardzo dobrym księdzem, wspieraj go zawsze, bo mnie kiedys zabraknie.
 aneta: 14.12.2015, 10:17
 PROSZE CIE ARCHANIELE GABRIELU O NATCHNIENIE PAWŁA MOJEGO CHŁOPAKA ABY ODEZWAŁ SIE DO MNIE PROSZE CIE TESKNIE ZA NIM BARDZO PROSZE OBUDZ W NIM TESKNOTE ABY TESKNIŁ ZA MNA CO DZIENI CO NOC PRAGNIENIE MOJE ABY POKOCHAŁ MNIE OBTOCZ NAS PIEKNYMI SKRZYDEŁKAMI I POMOZ NAM A ROZSTALISMY SIE ZE NIC NIE CZUŁ DO MNIE
 Kasia: 14.12.2015, 09:11
 Proszę pomóż mi ....Św Archaniele Gabrielu..Dziękuję
 aneta: 13.12.2015, 17:39
 PROSZE CIE ARCHANIELE GABRIELU ABY MOJ BYŁY CHŁOPAK PAWEŁ ODEZWAŁ SIE DO MNIE PROSZE ABY POWROCIŁ DO MNIE TESKNIE ZA NIM CHOCIAZ ROZSTALISMY SIE PROSZE WYSŁUCHAJ I POMOZ MI SMUTNA I CIERPIACA ANETA
 Kasia: 01.12.2015, 06:49
 ŚW ARCHANIELE GABRIELU proszę o Twoją pomoc, jest mi bardzo ciężko, proszę bądź przy mnie każdego dnia, tak bardzo potrzebuję pomocy...pomóż mnie i moim synom, całej rodzinie. Tak bardzo pragnę poczuć Twą zbawienną moc. Proszę pomóż.. Dziękuję.
 iwonka: 26.11.2015, 23:00
 Archaniele Gabrielu proszę o charyzmat uzdrawiania abym w ten sposób mogła ewangelizować ludzi oddalonych od Pana. Proszę o łaskę nowej pracy teraz i łaskę uzdrowienia, O pomysł na życie i radość życia. Uzdrów mnie Panie
 Krzysztof: 10.10.2015, 23:18
 Archaniele Gabrielu dziękuję za Twą pomoc każdego dnia:)
 gienia 9 10 2015 r: 09.10.2015, 19:26
 sw archaniele gabryjelu prosze cie opiekunie o dobrego meza dla mari i dobra rodzine zalozyla szczesliwa oraz za ilone synowa zeby byla czula dla meza rodziny wraz ze swoja matka i dla syna o szczesliwe malozenstwo z ilona oraz o zdrowie moje i rodziny mojej i prosba o wygranie w lotto chociaz wygrac w lotto i w minilotto za pomoc bog zaplac
 Gabriela: 09.10.2015, 16:53
 archaniele Gabrielu módl się za mną i moją rodziną i zawsze stój brzy mym boku .Pomagaj mi w trudnych sytuacjach i dopomagaj w potrzebie. dziękuje Ci za opiekę którą iuz pełniłeś od mego urodzenia
 Agnieszka: 27.08.2015, 10:56
 Święty Archaniele Gabrielu, Dziękuję Ci za wszystko co dla mnie robisz :) Uprzejmie Cię proszę, dopomóż mi, aby w sprawach sercowych ułożyło mi się i abym znalazła miłość - abym wreszcie była szczęśliwa - aby miała swoją rodzinę - męża który mnie kocha ze wzajemnością :) Chroń mnie i moich bliskich przed złem. Dziękuję.
 Irena: 04.07.2015, 23:04
 Święty Archaniele Gabrielu,chroń mnie i opiekuj się moją rodziną ,chroń nas od wszelkich niebezpieczeństw ,pomagaj w każdej potrzebie.Proszę też o zdrowie dla nas i uwolnienie od wszelkiego zła . Módl się za nami i strzeż nas . dziękuję z całego serca za opiekę .
 Irena: 04.07.2015, 22:56
 Święty Archaniele Gabrielu,chroń mnie i opiekuj się moją rodziną ,chroń nas od wszelkich niebezpieczeństw ,pomagaj w każdej potrzebie.Proszę też o zdrowie dla nas i uwolnienie od wszelkiego zła . Módl się za nami.
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2016 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej