Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki

św. Gabriel Archanioł

     Święty Gabriel, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki; św. Jan Damasceński).

     Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

     Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

     Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński -do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

     Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux (+ 1153 r.) takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

     Święty Archanioł Gabriel jest posłańcem Bożym, troszczącym się o Świętą Rodzinę.

GABRIEL

     Imię archanioła Gabriela spotykamy w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu. W Księdze Daniela, Gabriel występuje jako tłumacz wizji prorockich. Prorok Daniel tak o nim pisze: "Gdy szukałem zrozumienia widzenia,oto stanęłaprze-de mną jakby postać męża. I usłyszałem głos: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie" (Dn 8,15). Gabriel wyjaśnił prorokowi widzenie barana i kozła oraz proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach lat, po których przyjdzie Mesjasz (Dn 9,20-27).

     Świadomość chrześcijańska kojarzy Gabriela przede wszystkim z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.

     Najpierw archanioł Gabriel oznajmił Zachariaszowi narodziny jego syna Jana, poprzednika Pańskiego. Kiedy Zachariasz pełnił w świątyni służbę kapłańską "ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia i rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona Twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną" (Łk 1,11.13.19).

     Sześć miesięcy później "posłał Pan Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubnionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie zwane Synem Bożym" (Łk l, 26-28. 35).

     Według Tradycji archanioł Gabriel był Stróżem Świętej Rodziny, ze względu na poselstwo do Najświętszej Dziewicy i do świętego Józefa, Jej męża. Uspokajał św. Józefa, oznajmiając mu prawdę o dziewiczym poczęciu przez Maryję Syna Bożego (Mt 1,18-24). On również nakazał św. Józefowi ucieczkę z całą Rodziną do Egiptu dla uniknięcia śmierci Dzieciątka Bożego z rąk króla Heroda (Mt 2,13). Gdy na skutek śmierci Heroda niebezpieczeństwo to minęło, znów anioł Gabriel polecił Świętej Rodzinie powrócić do Nazaretu (Mt 2,14).

     Tradycja utrzymuje także, że to archanioł Gabriel umacniał Chrystusa w Ogrójcu (Łk 22,43), przy grobie oznajmił niewiastom zmartwychwstanie Pańskie (Mt 28,5-6) i obecny był przy wniebowstąpieniu Chrystusa (Dz 1,10-11).

KULT

     Początków kultu archanioła Gabriela można szukać już w początkacń chrześcijaństwa. W pismach apokryficznych, jakie wtedy powstawały, są wzmianki o rozwijaniu się wśród wiernych specjalnej czci dla siedmiu aniołów stojących przed Bogiem (Tob 12,15), do których należał także Gabriel (Łk 1,19). Synody w Laodycei (361 r.),a później w Rzymie (492 i 745 r.) zezwoliły tylko na kult liturgiczny archaniołów wyszczególnionych w Piśmie św., to jest: Michała, Gabriela i Rafała.

     W pierwszym tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa nie zauważamy rozwoju kultu świętego archanioła Gabriela. Jego wspomnienie w liturgii pojawiło się dopiero w X wieku. Najpierw umieszczano go w katalogi Świętych Pańskich, a od XV wieku mszały, jako "Anioła Wcielenia". Wspomnienie to najczęściej znajdowało się w pobliżu uroczystości Zwiastowania Pańskiego (np. 18, 24 lub 26 marca), lub Bożego Narodzenia (np. 18 grudnia). Ponadto obchody te miały charakter lokalny. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego, pod datą 24 marca. W ten sposób z obchodów lokalnych stało się świętem całego Kościoła powszechnego. Zaś w roku 1951 papież Pius XII archanioła Gabriela ogłosił patronem środków przekazu informacji, zwłaszcza radia i telewizji. W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, Gabriel czczony jest razem z Michałem i Rafałem wspólnym świętem, dnia 29 września.

     Jednym z przejawów kultu archanioła Gabriela są, przedstawiające go dzieła sztuki. Najstarszy jego obraz pochodzi z VI wieku i znajduje się w bazylice świętego Apolinarego w Rawennie. W ciągu wieków artyści przedstawiali go niezliczoną ilość razy, od miniatur, po obrazy imponujących rozmiarów. Nie ma chyba chrześcijańskiego artysty, który nie uwieczniłby sceny Zwiastowania Pańskiego.

     Gabriel jest imieniem biblijnym. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego i składa się z dwóch wyrazów: "geber" = silny mąż, oraz "ef" = Pan Bóg. Imię Gabriel znaczy zatem mniej więcej tyle, co: Mąż Boży lub Bóg jest mocą.

     Imię to nosiło ośmiu świętych i błogosławionych.

     W Polsce imię Gabriel znane jest od XIII wieku. Nosili je zarówno mężczyźni, np. Gabriel Narutowicz, jak i kobiety, np. Gabriela Zapolska.

     Dzisiaj imię to występuję dość często, zwłaszcza u kobiet.


ks. Tarsycjusz Sinka
Kilka myśli o aniołach Kilka myśli o aniołach
Ks. Jan Twardowski
Teksty rozważań - przeplatanych wierszami pełnymi poetyckiej finezji - przypominają, jak często aniołowie pojawiają się na kartach Pisma Świętego, skłaniają do przemyślenia ich znaczenia w naszym życiu - aż po starość... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:
 Lucy: 19.02.2017, 12:57
 Święty Archaniele Gabrielu proszę strzeż moją córkę i wypraszaj dla niej łaskę zdrowia, proszę.
 Edyta: 15.02.2017, 14:53
 Święty Archanioła Gabriela proszę o prawidłowe rozwijanie ciazy bez powikłań. Proszę o łaski dla całej rodziny. Miej w swojej opiece moje małżeństwo i syna.
 Edyta: 15.02.2017, 12:57
 Święty Archanioła Gabriela proszę o prawidłowe rozwijanie ciazy bez powikłań. Proszę o łaski dla całej rodziny. Miej w swojej opiece moje małżeństwo i syna.
 Edyta: 15.02.2017, 12:50
 Święty Archanioła Gabriela proszę o prawidłowe rozwijanie ciazy bez powikłań. Proszę o łaski dla całej rodziny. Miej w swojej opiece moje małżeństwo i syna.
 Przemo: 13.02.2017, 10:08
 Święty Archaniele Gabrielu proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny oraz potomstwo. Dziękuję. Amen
 asia: 01.02.2017, 18:57
 św. Archaniele Gabrielu proszę o łaskę mądrości miłości w scalaniu rodziny i potomstwo dla córki
 Darek: 30.01.2017, 21:05
 Sw Archaniele proszę Cię o błogosławieństwo dla mnie i Madziulki i zebysmy byli szczęśliwi polecam się w Twojom opiekę
 Mariusz: 15.01.2017, 21:35
 Archaniele Gabrielu opiekuj się moim synkiem Oliwierem .
 Kamila : 13.01.2017, 01:28
 Archaniele Gabrielu Prosze o pomoc zeby ojciec mojego synka zrozumiał swoj błąd i wrócił do nas . Tu jest jego dom i Rodzina.
 Mariusz: 08.01.2017, 21:36
 Archaniele Gabrielu przyjdz do mnie i pociesz mnie.
 Ania: 30.12.2016, 09:21
  Archaniele Gabrielu proszę o Twoją pomoc ,żeby odmienił mój los o powrót męża który mnie opóścił
 M: 18.12.2016, 19:54
 Święty Gabrielu, proszę o zdrowie, szczęście, spokój ducha, dobry rozum i jasny umysł dla mojego taty, mamy, siostry, siostrzenicy i dla mnie. BÓG ZAPŁAĆ
 wojtek: 16.12.2016, 20:31
 Święty Gabrielu wypraszaj łaski u Pana Boga dla mnie i mojej rodziny, miej nas pod swoimi skrzydłami. proszę.
 dana: 16.12.2016, 17:42
 Święty Archaniele Gabrielu proszę z całego serca, uratuj mój związek z Krzysztofem i odwiedź go od złych nałogów, a mnie proszę uwolnij od stresów i bólu oczu. Proszę spraw żeby przyjechał, i uczyń z nas szczęśliwą parę na zawsze. Aniele Gabrielu dziękuję za wysłuchanie i pomoc.
 Jola: 13.12.2016, 09:35
  Św.Archaniele Gabrielu proszę strzeż moją rodzinę od biedy, choroby i zmartwień. Miej w opiece mnie i moje dziecko które noszę pod sercem.
 jarek: 11.12.2016, 22:39
 swiety archaniele gabryjelu prosze cie ... by moja byla zona zeszla sie ze mna wiem ze ona zgubila droge ja jej wybaczylem wszystko bog mi swiadkiem .bog wie takze ze nie przestalem jej kochac .chcem dodac jeszcze ze pragne zaadoptowac jej dziecie sliczne ktore ma z innym meszczyzna wbrew moim rodzicom ktorych kocham tak samo jak wszystkich ,niech bog ma nas wszystkich w swojej opiece amen
 Halina: 10.12.2016, 23:18
 Św. Archaniele Gabrielu wspomagaj proszę moja rodzinę. Dziękuję Ci za dotychczasowe wsparcie.
 Hala: 10.12.2016, 18:27
 Św.Archaniele Gabrielu proszę strzeż moją rodzinę od złego i pomagaj w trudnych chwilach ,które na nas spadają.Modlę się przepiękną KORONKĄ do Ciebie .Jestem bardzo szczęśliwa ,że mogę czuć Twoją obecność przy mnie.Bóg zapłać.
 Magdalena: 13.11.2016, 08:53
 Swiety Archaniele Gabrielu.. Dziękuje ci za przesłodka córkę Emilie oraz synka Gabriela. Chroń ich swoimi skrzydłami oraz w prowadź na dobra drogę życia. Chroń nasza rodzine od zazdrości i zła. Bóg zapłać
 Lidia: 12.10.2016, 01:16
 Święty Archaniele Gabrielu pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie zawiedli, którzy mnie opuścili wtedy kiedy ich potrzebowałam. Gabrielu przebacz mi moje złe wybory, krzywdę, którą wyrządziłam bliskim. Pomóż odbudować rodzinne relacje. Pomóż wybaczyć mojemu byłemu mężowi i pomóż mi w wybaczeniu jemu. Uproś mi u Najświętrzego Pana łaskę pozytywnego rozstrzygnięcia moich spraw. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, w Anioły, mojego Św.Ojca Pio. Amen.
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej