Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki

św. Gabriel Archanioł

     Święty Gabriel, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki; św. Jan Damasceński).

     Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

     Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

     Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński -do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

     Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux (+ 1153 r.) takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

     Święty Archanioł Gabriel jest posłańcem Bożym, troszczącym się o Świętą Rodzinę.

GABRIEL

     Imię archanioła Gabriela spotykamy w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu. W Księdze Daniela, Gabriel występuje jako tłumacz wizji prorockich. Prorok Daniel tak o nim pisze: "Gdy szukałem zrozumienia widzenia,oto stanęłaprze-de mną jakby postać męża. I usłyszałem głos: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie" (Dn 8,15). Gabriel wyjaśnił prorokowi widzenie barana i kozła oraz proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach lat, po których przyjdzie Mesjasz (Dn 9,20-27).

     Świadomość chrześcijańska kojarzy Gabriela przede wszystkim z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.

     Najpierw archanioł Gabriel oznajmił Zachariaszowi narodziny jego syna Jana, poprzednika Pańskiego. Kiedy Zachariasz pełnił w świątyni służbę kapłańską "ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia i rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona Twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną" (Łk 1,11.13.19).

     Sześć miesięcy później "posłał Pan Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubnionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie zwane Synem Bożym" (Łk l, 26-28. 35).

     Według Tradycji archanioł Gabriel był Stróżem Świętej Rodziny, ze względu na poselstwo do Najświętszej Dziewicy i do świętego Józefa, Jej męża. Uspokajał św. Józefa, oznajmiając mu prawdę o dziewiczym poczęciu przez Maryję Syna Bożego (Mt 1,18-24). On również nakazał św. Józefowi ucieczkę z całą Rodziną do Egiptu dla uniknięcia śmierci Dzieciątka Bożego z rąk króla Heroda (Mt 2,13). Gdy na skutek śmierci Heroda niebezpieczeństwo to minęło, znów anioł Gabriel polecił Świętej Rodzinie powrócić do Nazaretu (Mt 2,14).

     Tradycja utrzymuje także, że to archanioł Gabriel umacniał Chrystusa w Ogrójcu (Łk 22,43), przy grobie oznajmił niewiastom zmartwychwstanie Pańskie (Mt 28,5-6) i obecny był przy wniebowstąpieniu Chrystusa (Dz 1,10-11).

KULT

     Początków kultu archanioła Gabriela można szukać już w początkacń chrześcijaństwa. W pismach apokryficznych, jakie wtedy powstawały, są wzmianki o rozwijaniu się wśród wiernych specjalnej czci dla siedmiu aniołów stojących przed Bogiem (Tob 12,15), do których należał także Gabriel (Łk 1,19). Synody w Laodycei (361 r.),a później w Rzymie (492 i 745 r.) zezwoliły tylko na kult liturgiczny archaniołów wyszczególnionych w Piśmie św., to jest: Michała, Gabriela i Rafała.

     W pierwszym tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa nie zauważamy rozwoju kultu świętego archanioła Gabriela. Jego wspomnienie w liturgii pojawiło się dopiero w X wieku. Najpierw umieszczano go w katalogi Świętych Pańskich, a od XV wieku mszały, jako "Anioła Wcielenia". Wspomnienie to najczęściej znajdowało się w pobliżu uroczystości Zwiastowania Pańskiego (np. 18, 24 lub 26 marca), lub Bożego Narodzenia (np. 18 grudnia). Ponadto obchody te miały charakter lokalny. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego, pod datą 24 marca. W ten sposób z obchodów lokalnych stało się świętem całego Kościoła powszechnego. Zaś w roku 1951 papież Pius XII archanioła Gabriela ogłosił patronem środków przekazu informacji, zwłaszcza radia i telewizji. W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, Gabriel czczony jest razem z Michałem i Rafałem wspólnym świętem, dnia 29 września.

     Jednym z przejawów kultu archanioła Gabriela są, przedstawiające go dzieła sztuki. Najstarszy jego obraz pochodzi z VI wieku i znajduje się w bazylice świętego Apolinarego w Rawennie. W ciągu wieków artyści przedstawiali go niezliczoną ilość razy, od miniatur, po obrazy imponujących rozmiarów. Nie ma chyba chrześcijańskiego artysty, który nie uwieczniłby sceny Zwiastowania Pańskiego.

     Gabriel jest imieniem biblijnym. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego i składa się z dwóch wyrazów: "geber" = silny mąż, oraz "ef" = Pan Bóg. Imię Gabriel znaczy zatem mniej więcej tyle, co: Mąż Boży lub Bóg jest mocą.

     Imię to nosiło ośmiu świętych i błogosławionych.

     W Polsce imię Gabriel znane jest od XIII wieku. Nosili je zarówno mężczyźni, np. Gabriel Narutowicz, jak i kobiety, np. Gabriela Zapolska.

     Dzisiaj imię to występuję dość często, zwłaszcza u kobiet.


ks. Tarsycjusz Sinka
Anioł i inne opowieści. Najpiękniejsze legendy chrześcijańskie Anioł i inne opowieści. Najpiękniejsze legendy chrześcijańskie
Sue Stauffacher
To zbiór najpiękniejszych legend chrześcijańskich pochodzących z XIV i XV wieku, pierwotnie przekazywanych ustnie, dopiero potem spisanych przez takich autorów jak Lew Tołstoj, Hans Christian Andersen czy Oscar Wilde... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:
 Magdalena: 13.11.2016, 08:53
 Swiety Archaniele Gabrielu.. Dziękuje ci za przesłodka córkę Emilie oraz synka Gabriela. Chroń ich swoimi skrzydłami oraz w prowadź na dobra drogę życia. Chroń nasza rodzine od zazdrości i zła. Bóg zapłać
 Lidia: 12.10.2016, 01:16
 Święty Archaniele Gabrielu pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie zawiedli, którzy mnie opuścili wtedy kiedy ich potrzebowałam. Gabrielu przebacz mi moje złe wybory, krzywdę, którą wyrządziłam bliskim. Pomóż odbudować rodzinne relacje. Pomóż wybaczyć mojemu byłemu mężowi i pomóż mi w wybaczeniu jemu. Uproś mi u Najświętrzego Pana łaskę pozytywnego rozstrzygnięcia moich spraw. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, w Anioły, mojego Św.Ojca Pio. Amen.
 Teresa: 30.09.2016, 10:06
 Dziękuję Ci Archanielu Gabryelu za moich wspaniałych synów, za nieustającą opiekę nad Nimi, za modlitwy do Boga Ojca w ich imieniu. Dziękuję Ci za szczególny wczorajszy dzień i za piękny film "Jestem Gabriel". Obejrzenie go, to nie był przypadek.
 Un Angelo Blu: 28.09.2016, 22:44
 Święty Archaniele Gabrielu.Podziękuj Najwyższemu za dary które otrzymałem.
 sum: 23.09.2016, 02:24
 Dziekuje Archaniele Gabrielu za opieke nad moja rodzina.Prosze o wyproszenie lask madrosci i wiary dla moich corek
 Beti: 21.09.2016, 08:11
 Swięty Archaniele Gabrielu proszę o zdrowie dla mojego męża który lada dzień ma przeszczep oraz łaski dla naszej rodziny :) dziękuję
 Iwona : 11.09.2016, 21:21
 Święty Archaniele Gabrielu proszę Cię o potomstwo,od lat staramy się o zdrowe dzięciatko. Amen
 Krystyna: 30.08.2016, 22:58
 Dzisiaj pszypadkowo ktos podrowal mi wizerunek Twoj Wielki Aniele.Prosze wiec o pomoc abys wybawil mnie z przeklecia rodzinnego i biedy, ktora przez to towazysz. Wesprzyj moja rodzine , ktora mnie oposcila i wybacz im niewiedze i ubogosc duszy i serca. Niech obci mnie nie potepiaja- bo na to nie zasluzylam. Nienawisc na obczyznie, wyobcowanie i nedza to najwieksza pogarda. Pan Bog domu nigdy mi spokojnego nie dal, wiec popros Boga o przebaczenie mi, byc moze nie jestem swiadoma co uczynilam. Prosze o laske- Krystyna
 Ramona: 30.07.2016, 05:59
 Sw Archaniele Gabrielu ... wybacz mi za blad wybacz za bledna nauke , przepraszam Ciebie bardzo , pomusz mi zrozumiec i droge do Boga znalejsc , pomusz mi wyjsc z problemow i by plany moje sie poiodly , blagam o laskiem za bledne nauczenie i prowadzenie mnie na dobra poprawna droge
 Asiorra: 30.07.2016, 02:22
 Archaniele Gabrielu, przekaż Najwyższemu moje podziękowanie za zdrowie moich najdroższych: Rodziny i Przyjaciół oraz za pracę, którą lubię a także za doskonałe zdrowie. Proszę Cię byś wstawił za mną się u Pana, abym mogła zdobyć własny dach nad głową i aby moi najbliżsi nigdy nie cierpieli nędzy, chorób i głodu
 LIDKA: 19.07.2016, 22:21
 Archaniele Gabrielu proszę o Twoją pomoc ,żeby odmienił mój los.
 aneta: 07.07.2016, 09:08
 Dziękuję Ci Archaniele Gabrieli ze Paweł odezwał się domnie
 aneta: 03.07.2016, 18:23
 ARCHANIE GABRIELU PROSZE CIE BY PAWEŁ ODEZWAŁ SIE I POWROCIŁ PROSZE OBTOCZ NAS PIEKNYMI SKRZYDŁAMI I BPRZYBLIZ NAS DO SIEBIE
 Magda : 22.06.2016, 20:34
 Swiety Archaniele Gabrielu Ty najlepiej Wiesz co mnie meczy , co doskwiera . Prosze Cie o Malenstwo ktore tak bardzo pragne ,prosze o spokoj dla mojej rodziny ,prosze o prace ktora kocham,o sile i opieke nademna i moimi wszystkimi bliskimi .Dziekuje Ci ze Jestes przy mnie kazdego dnia ....
 Teresa: 31.05.2016, 09:47
 Swiety Archaniele Gabryelu blagam cie o wstawienie sie za mna i dopomozenie mi w wyściu z długów finansowych oraz prosze o modliwe za moim męzem synami snowymi i wnukami błagam jeszcze raz pomóż mi wyść z kłopotów finansowych i sprowadz na dobra drogę.dziękuje Ci z calego serca.Amen.
 Andrzej: 08.05.2016, 23:40
 Mój Kochany ANIELE ARCHANIELE GABRIELU, spraw żeby moja była Żona wróciła do mnie i chroń proszę moją Córkę i moją Rodzinę od złego. Dziękuję TOBIE i BÓG ZAPŁAĆ
 Teresa: 26.03.2016, 21:56
 Mój najdroższy Św. Archaniele Gabrielu pomóż mi nauczyć się języka niemieckiego, zdać egzamin i wyjechać szczęśliwie do dobrej pracy.Chroń mnie i moją rodzinę od wszelkiego zła. Dziękuję Ci za wsparcie i opiekę.
 aneta: 14.03.2016, 14:05
 Prosze Cię archaniele Gabrielu prosze Cie aby mój były chłopak Paweł odezwał się do mnie spraw aby mi wybaczył i abyśmy się dogadali i wrócili do siebie Prosze Cię Archanielu Gabrielu
 Paweł: 26.02.2016, 11:34
 Sw. Archaniele Gabrielu prosze Cie uratuj moja zone zeby nie chciala uniewazniac sakramentu malrzenstwa tylko zaczela dazyc do pojednania i milosci w naszej rodzinie
 Piotr: 02.02.2016, 10:15
 ŚWIĘTY ARCHANIELE GABRIELU. sTRZEŻ MNIE OD WSZELKIEGO ZŁA. PROSZĘ CIĘ ARCHANIELE GABRIELU O POMOC W MOJEJ HABILITACJI BO BOJĘ SIE, ŻE SAM NIE PORADZĘ SOBIE. BÓG ZAPŁAĆ
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2016 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej