Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Gabriel Archanioł

     Święty Gabriel, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki; św. Jan Damasceński).

     Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

     Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

     Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński -do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

     Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux (+ 1153 r.) takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

     Święty Archanioł Gabriel jest posłańcem Bożym, troszczącym się o Świętą Rodzinę.

GABRIEL

     Imię archanioła Gabriela spotykamy w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu. W Księdze Daniela, Gabriel występuje jako tłumacz wizji prorockich. Prorok Daniel tak o nim pisze: "Gdy szukałem zrozumienia widzenia,oto stanęłaprze-de mną jakby postać męża. I usłyszałem głos: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie" (Dn 8,15). Gabriel wyjaśnił prorokowi widzenie barana i kozła oraz proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach lat, po których przyjdzie Mesjasz (Dn 9,20-27).

     Świadomość chrześcijańska kojarzy Gabriela przede wszystkim z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.

     Najpierw archanioł Gabriel oznajmił Zachariaszowi narodziny jego syna Jana, poprzednika Pańskiego. Kiedy Zachariasz pełnił w świątyni służbę kapłańską "ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia i rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona Twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną" (Łk 1,11.13.19).

     Sześć miesięcy później "posłał Pan Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubnionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie zwane Synem Bożym" (Łk l, 26-28. 35).

     Według Tradycji archanioł Gabriel był Stróżem Świętej Rodziny, ze względu na poselstwo do Najświętszej Dziewicy i do świętego Józefa, Jej męża. Uspokajał św. Józefa, oznajmiając mu prawdę o dziewiczym poczęciu przez Maryję Syna Bożego (Mt 1,18-24). On również nakazał św. Józefowi ucieczkę z całą Rodziną do Egiptu dla uniknięcia śmierci Dzieciątka Bożego z rąk króla Heroda (Mt 2,13). Gdy na skutek śmierci Heroda niebezpieczeństwo to minęło, znów anioł Gabriel polecił Świętej Rodzinie powrócić do Nazaretu (Mt 2,14).

     Tradycja utrzymuje także, że to archanioł Gabriel umacniał Chrystusa w Ogrójcu (Łk 22,43), przy grobie oznajmił niewiastom zmartwychwstanie Pańskie (Mt 28,5-6) i obecny był przy wniebowstąpieniu Chrystusa (Dz 1,10-11).

KULT

     Początków kultu archanioła Gabriela można szukać już w początkacń chrześcijaństwa. W pismach apokryficznych, jakie wtedy powstawały, są wzmianki o rozwijaniu się wśród wiernych specjalnej czci dla siedmiu aniołów stojących przed Bogiem (Tob 12,15), do których należał także Gabriel (Łk 1,19). Synody w Laodycei (361 r.),a później w Rzymie (492 i 745 r.) zezwoliły tylko na kult liturgiczny archaniołów wyszczególnionych w Piśmie św., to jest: Michała, Gabriela i Rafała.

     W pierwszym tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa nie zauważamy rozwoju kultu świętego archanioła Gabriela. Jego wspomnienie w liturgii pojawiło się dopiero w X wieku. Najpierw umieszczano go w katalogi Świętych Pańskich, a od XV wieku mszały, jako "Anioła Wcielenia". Wspomnienie to najczęściej znajdowało się w pobliżu uroczystości Zwiastowania Pańskiego (np. 18, 24 lub 26 marca), lub Bożego Narodzenia (np. 18 grudnia). Ponadto obchody te miały charakter lokalny. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego, pod datą 24 marca. W ten sposób z obchodów lokalnych stało się świętem całego Kościoła powszechnego. Zaś w roku 1951 papież Pius XII archanioła Gabriela ogłosił patronem środków przekazu informacji, zwłaszcza radia i telewizji. W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, Gabriel czczony jest razem z Michałem i Rafałem wspólnym świętem, dnia 29 września.

     Jednym z przejawów kultu archanioła Gabriela są, przedstawiające go dzieła sztuki. Najstarszy jego obraz pochodzi z VI wieku i znajduje się w bazylice świętego Apolinarego w Rawennie. W ciągu wieków artyści przedstawiali go niezliczoną ilość razy, od miniatur, po obrazy imponujących rozmiarów. Nie ma chyba chrześcijańskiego artysty, który nie uwieczniłby sceny Zwiastowania Pańskiego.

     Gabriel jest imieniem biblijnym. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego i składa się z dwóch wyrazów: "geber" = silny mąż, oraz "ef" = Pan Bóg. Imię Gabriel znaczy zatem mniej więcej tyle, co: Mąż Boży lub Bóg jest mocą.

     Imię to nosiło ośmiu świętych i błogosławionych.

     W Polsce imię Gabriel znane jest od XIII wieku. Nosili je zarówno mężczyźni, np. Gabriel Narutowicz, jak i kobiety, np. Gabriela Zapolska.

     Dzisiaj imię to występuję dość często, zwłaszcza u kobiet.


ks. Tarsycjusz Sinka


   


O Mszy Świętej najprościej [mały format] O Mszy Świętej najprościej [mały format]
Ks. Jerzy Stefański
Człowiek, który w pełni uczestniczy we Mszy Świętej, jest największym bogaczem świata. Zostaje bowiem obdarowany samym Bogiem, Jezusem Chrystusem. Z miłości do nas stał się On człowiekiem, a potem, by być jeszcze bliżej, stał się dla nas pokarmem i każdego z nas pragnie karmić Sobą... » zobacz więcej


Wasze komentarze:
 Monika: 04.07.2018, 22:49
 Święty Archaniele Gabrielu proszę o pobłogosławienie mojego związku i połączenie nas na zawsze węzłem miłości.prosze o zdrowie dla nas i naszych najbliższych i pomoc w walce z nałogiem.
 Jaaa: 29.06.2018, 17:36
 ŚWIĘTY Archaniele Gabrielu proszę strzeż mnie Odciagnij złych ludzi ode mnie proszę żeby przestali mnie gnębić.Daj mi sily bym zniosla wszystkie upokorzenia z ich strony proszę zabierz ode mnie wszystkie zle słowa które wypowiedzieli na mnie.Bądź zawsze przy mnie
 Kazimierz: 29.11.2017, 14:27
 Święty Archaniele Gabrielu proszę o pomoc dla Krzysztofa w znalezieniu dobrej pracy. Dopomóż.
 kasia k: 31.08.2017, 10:09
 Archaniele Gabryjelu proszę cie pomoz mi począć i urodzić zdrowe maleństwo którego tak bardzo pragniemy z mezem
 Paweł: 30.08.2017, 18:07
 Święty Archaniele Gabrielu pomóż nam pokonać przeciwności. Wzmocnij nas, chroń od złych rzeczy i ludzi. Od choroby i złego chroń nas a podaruj coś dobrego. TY wiesz najlepiej czego potrzebujemy. Amen
 Gabrysia : 21.04.2017, 21:53
 Święty Archaniele Gabrieli proszę o dobre wiadomości w sprawie moich problemów finansowych. Błagam i pomoc.
 Gabriela : 16.04.2017, 21:12
 Święty Archaniele Gabrielu proszę pomóż mi rozwiązać pomyślnie moje problemy finansowe. Zaradź moim kłopotami finansowym,)))
 NELA: 31.03.2017, 18:15
  ŚWIĘTY GABRIELU opiekuj się mną i moja rodziną, wypraszaj łaski dla nas,by BÓG odmienił nasz los,obdarzając nas zdrowiem,szczęściem,sercem pełnym miłości i wiary. ŚWIĘTY GABRIELU wyrwij moją córkę z sideł ślepej miłości do złego człowieka ,który niema sumienia ani boga w sercu i zniechęca ją do rodziny,otwórz jej oczy Archaniele Gabrielu i pokaz całą prawdę o tym człowieku ,by zrozumiała jakim jest człowiekiem i nie wiązała się z nim na zawsze.
 Hania: 25.03.2017, 14:23
 Św. Archidiecezji Gabriela, strzeż moja rodzinę przed złymi ludźmi wspieraj w działaniach moja córkę, oby nikt jej nie skrzywdzić niech będzie w końcu Szczęśliwa, Mojego Synka i jego rodzinkę, żeby Wszystkie ich plany się zrealizowany i Moja mamusia żeby zdrowie jej dopisywala Kocham bardzo moja rodzinkę Wspieraj Nas Archidiecezji Gabriela i Weź Nas pod Swoje Skrzydła, Bóg Zaplac
 Gabi: 21.03.2017, 03:18
 Swiety Archaniele Gabrielu, jestem Twa wdzieczna imienniczka,prosze Cie z calego serca Abys stal na strzy mojej rodziny, abysmy zyli w zdrowiu i pokoju.Dziekuje za wszelkie laski.
 kinga: 13.03.2017, 10:34
 Sw. Gabrielu proszę o zdrowie dla mamy i uleczenie jej z depresji
 Zofia: 12.03.2017, 22:23
 Sw. Gabrielu, pomóż znaleźć męża mojej córce, która jest mądrą, wykształconą, dobrą dziewczyną, żeby nie czuła się samotna. Miej ją w opiece.
 Basia: 03.03.2017, 22:29
 Św.Archaniele Gabrielu wyrwij mojego syna Bartosza z nałogów.Spraw ,żeby zrozumiał,ze narkotyki- to była przyczyna wszystkich jego chorób i poplątania myśli.Spraw swa mocą,żeby wytrwał w abstynencji i wyleczył się z psychozy.Wspieraj prosze mnie i moją rodzinę.Bóg zapłać
 Tomek: 28.02.2017, 19:17
 Święty archaniele Gabrielu pomurz mi abym snie kłamał
 Justyna: 27.02.2017, 21:34
 Swiety Archaniele Gabrielu, prosze Cie o opieke nad moim synkiem, o szczesliwy, radosny porod i Twoja obecnosc w trudnyc chwilach.
 Lucy: 19.02.2017, 12:57
 Święty Archaniele Gabrielu proszę strzeż moją córkę i wypraszaj dla niej łaskę zdrowia, proszę.
 Edyta: 15.02.2017, 14:53
 Święty Archanioła Gabriela proszę o prawidłowe rozwijanie ciazy bez powikłań. Proszę o łaski dla całej rodziny. Miej w swojej opiece moje małżeństwo i syna.
 Edyta: 15.02.2017, 12:57
 Święty Archanioła Gabriela proszę o prawidłowe rozwijanie ciazy bez powikłań. Proszę o łaski dla całej rodziny. Miej w swojej opiece moje małżeństwo i syna.
 Edyta: 15.02.2017, 12:50
 Święty Archanioła Gabriela proszę o prawidłowe rozwijanie ciazy bez powikłań. Proszę o łaski dla całej rodziny. Miej w swojej opiece moje małżeństwo i syna.
 Przemo: 13.02.2017, 10:08
 Święty Archaniele Gabrielu proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny oraz potomstwo. Dziękuję. Amen
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej