Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Rzucił sierp na ziemię, a ziemia została zżęta (14,14-16)

Czytamy wspólnie Księgę Apokalipsy

Kiedy trzej aniołowie obwieścili nadejście sądu Bożego (14,6-13), zaraz św. Jan ujrzał w wizji paruzję Chrystusa i sąd ostateczny, ukazany w dwóch scenach: żniwa (w. 14-16) i winobrania (w. 17-20).

Obie sceny są bez wątpienia echem proroctwa Joela o sądzie Jahwe nad narodami wrogimi Izraelowi: Niech ockną się i przybędą narody w Dolinę Joszafat, bo tam zasiądę i tam będę sądził narody sąsiednie. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo ich złość jest wielka (J14,12-13).

Potem zobaczyłem biały obłok, a na nim siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego.

Pierwsza ze scen rozpoczyna się przybyciem na sąd zwycięskiego Chrystusa. Św. Jan apostoł zaczerpnął określenie: ...podobny do Syna Człowieczego z proroctwa Daniela: Patrzyłem w nocnym widzeniu, a oto na obłokach przybywa ktoś podobny do Syna Człowieczego. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie (Dn 7,13-14).

W apokaliptyce żydowskiej imieniem Bar Enasz (Syn Człowieka) nazywano zapowiadanego Mesjasza, zaś w pismach Nowego Testamentu określenie to odniesione jest jednoznacznie do Chrystusa jako Mesjasza.

Wizja ukazuje Syna Człowieczego, przybywającego dla dokonania mesjańskiego dzieła - osądzenia ziemi. Tak wypełnia się zapowiedź Chrystusa, zawarta w mowie o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata: ...wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebiańskich z wielką mocą i chwałą (Mt 24,30). Obłok jest w Biblii stałym elementem teofanii (to znaczy "ukazywania się" Bogą; np. Ap 1,7.13), zaś kolor biały symbolizuje zwycięstwo i triumf.

Na głowie miał złotą koronę...

Korona na głowie służy podkreśleniu, że prawdziwym "imperatorem" jest Jezus Chrystus. Podobną myśl zawierają Akta prokonsularne męczeństwa św. Cypriana biskupa, gdzie czytamy: Święty męczennik Cyprian poniósł śmierć za rządów imperatorów Waleriana i Galiena (258 r. po Chr.), podczas gdy w rzeczywistości panował Pan nasz Jezus Chrystus.

Potem zobaczyłem biaty obłok, a na nim siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Na głowie miał złotą koronę, a w ręku ostry sierp. Ze świątyni zaś wyszedł inny anioł i zawołał donośnym głosem do siedzącego na obłoku: "Zapuść swój sierp i zacznij siec, do nadeszła pora i dojrzała ziemia do żniwa". Wówczas ten, który siedział na obłoku, rzucił sierp na ziemię, a ziemia została zżęta. (14,14-16)
...a w ręku ostry sierp.

Sierp służy do koszenia zboża. W ręku Syna Człowieczego podkreśla cel Jego pa- ruzji: jest nim dokonanie żniwa czyli sąd nad światem.

Sam Chrystus posługiwał się obrazem żniwa jako sądu, np. w przypowieści o pszenicy i kąkolu (...pozwólcie obojgu róść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza; Mt 13,24-30).

Ze świątyni zaś wyszedł inny anioł i zawołał donośnym głosem do siedzącego na obłoku...

Chrystus uczył, że o dniu sądu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec (Mk 13,32). Apokalipsa wyraża tę samą myśl w ten sposób, że wprowadza anioła, który przybywa ze świątyni (czyli sprzed Bożej obecności) do Chrystusa i przynosi Mu "rozkaz" Pana żniwa (Mt 9,38) - Boga Ojca, aby rozpoczynać.

"Zapuść swój sierp i zacznij siec, bo nadeszła pora i dojrzała ziemia do żniwa".

Słowa te są prawie dosłownym cytatem z proroka Joela (4,12-13), który w obrazie żniwa i winobrania ukazuje sąd Jahwe nad narodami. Słowa Joela zacytowałem powyżej.

Wówczas ten, który siedział na obłoku, rzucił sierp na ziemię, a ziemia została zżęta.

Samo żniwo nie ma charakteru kary. Oznacza po prostu kres doczesności, która kończy się sądem i wyrokiem. Dopiero po zżęciu zacznie się albo spichlerz, albo ogień nieugaszony (czyli nagroda albo kara).

Nie my decydowaliśmy o czasie zasiewu czyli dacie naszych narodzin. Nie od nas będzie zależał czas żniwa. Dokona go sierp Syna Człowieczego, przed którym nikt nie umknie. Jeszcze jedna zachęta do czuwania.

Sprawdź, czy zapamiętałeś...

  • W jaki sposób Chrystus nabył prawo do sądzenia świata?
  • Jak należy rozumieć fakt, że Chrystusowi rozkazuje anioł?

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej