Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Przynosi owoc w swoim czasie

W księdze proroka Izajasza Bóg mówi: "Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa" (Iz 55,11). Dla niektórych ludzi, jak na to wskazują poniższe przykłady, spotkanie ze Słowem Bożym miało charakter rozstrzygający o całym ich późniejszym życiu, o całej indywidualnej i osobistej historii. Do tych ludzi, można by odnieść słowa, które Bóg wypowiada przez Ozeasza: "Ciosałem ich przez proroków, słowami ust moich ich uderzałem" (Oz 6,5).

Św. Augustyn (335-430)

Działo się to w 386 r. Pewnego poranka przechadza się po ogrodzie młody nauczyciel retoryki w Mediolanie. Wtem słyszy głos: "Weź i czytaj". Wtedy Augustyn wszedł do domu i wziął pierwszą książkę z półki. Był to Nowy Testament. Otworzył na chybił trafił i natknął się na następujący tekst z listu św. Pawła do Rzymian: "Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień; nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało dogadzające żądzom" (Rz 13,12b-14). Te właśnie słowa z listu do Rzymian spowodowały przełom w życiu młodego pogańskiego retora Augustyna. Odtąd stał się nowym człowiekiem.

Św. Justyn Apologeta (ok. 100-167)

Też był początkowo poganinem. I też, podobnie jak Augustyn, nawrócił się pod wpływem lektury Pisma świętego. W dziele swoim zatytułowanym: "Dialog z Żydem Trytonem" wyznaje, że zniechęcony przez różne pogańskie systemy filozoficzne, przechadzał się - w przerwie między zgłębianiem ksiąg - brzegiem nadmorskim. Tam spotkał nć przechadzce starca, z którym nawiąza rozmowę. Starzec ów zaczął mówić o tekstach proroków Starego Testamentu. To, co mówił starzec, wydałc się filozofowi Justynowi tak interesujące, że postanowił zaraz zajrzeć dc tekstów prorockich, dotychczas mc nieznanych. Wnikliwa ich lektura spowodowała nawrócenie Justyna ns chrześcijaństwo i przyjęcie chrztu w wieku 33 lat. Od tej chwili stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa i odważnym szermierzem nauki chrześcijańskiej.

Św. Teofil Antiocheński (11 w.)

Teofil, szósty biskup antiocheński, jest jednym z najbardziej cenionych świadków tradycji wczesnochrześcijańskiej. W swoim dziele zatytułowanym ,,Do Autolika", a skierowanym do poganina, swego osobistego przyjaciela o tym imieniu, Teofil wyznaje, że lektura Pisma świętego wzbudziła w nim prawdziwą wiarę i spowodowała nawrócenie (Ad Aut. 1,14). Z wypowiedzi Teofila wynika, że jego zetknięcie z Biblią nastąpiło już w wieku dojrzałym i że dopiero pod wpływem natchnionych słów Pisma świętego doszedł do poznania prawdy.

Św. Antoni zwany Pustelnikiem (ok. 250-356)

Nawrócił się, gdy przypadkowo wszedł do świątyni i usłyszał głoszone słowa Ewangelii: "Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim" (Mt 19,21). Później stał się Antoni wielkim miłośnikiem Pisma świętego, do lektury którego zachęcał adresatów (w tym i możnych tego świata) swoich licznych listów

Leon Bloy

konwertysta francuski, człowiek, który wywarł znaczący wpływ na życie współczesnej inteligencji francuskiej (zm. 1917 r.). Dla niego najważniejszym momentem w życiu był ten, gdy - będąc przypadkowo zakwaterowany jako żołnierz, w prywatnym domu - układając się do snu sięgnął ręką do półki nad łóżkiem. Wyciągnął z niej Nowy Testament i pogrążył się w lekturze. Tak potem opisywał tę chwilę: "Miałem uderzającą i bezpośrednią świadomość objawienia Bożego. Przypominam sobie wyraźnie ów szalony niepokój, nieludzkie osłupienie tej chwili o rozmachu orlego lotu, która wlała we mnie niewypowiedzianą radość. Uniesiony nigdy przedtem nie przeżywanym uczuciem o nieznanej sile, z pulsującymi żyłami i sercem w płomieniach, pijany z pewności, targany nadzieją i trwogą na przemian, byłem gotów na przyjęcie nawet męczeństwa".

Andreas Balczo

medalista olimpijski, węgierski współczesny wybitny pięcioboista. Zażywał szczytów sławy sportowej. Jednak ona nie wypełniła mu całego wnętrza. Miał pragnienie czynienia dobra i za cenę wygodnego życia dawania świadectwa prawdzie. Nie wiedział, jak to robić. W końcu, mając 34 lata, wziął Biblię i pojechał w góry na czterdziestodniowe medytacje. Postanowił, że rzuci sport, zostanie w kraju i nie przyjmie zaproponowanego mu za wielkie pieniądze stanowiska. Ani w Kanadzie, ani w USA, ani we Włoszech. Odtąd swoje życie poświęcił służbie dla drugich. A. Balczo jest bohaterem filmu pt. "Misja" w reżyserii Ferenca Kósy.

Przykłady te jak również inne podobne wskazują, że Pismo święte nie jest książką, tylko do przeczytania, ale nieustannym apelem, Bożym zaproszeniem, ciągłym wzywaniem człowieka ku nowemu życiu. Każdy z nas tęskni do tego, by być nowym człowiekiem i każdy z nas nieustannie potrzebuje nawrócenia. Dlatego trzeba nam każdego dnia pochylać się nad Pismem świętym, by zeń czerpać nowe życie. "Dzień, w którym nie biorę do ręki Biblii - zapisał wybitny współczesny pisarz francuski J. Green - uważam za stracony".

Ks. JERZY BANAK


   

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 31.08.2022, 10:29
 Święty Jan Paweł II mówił czas przeznaczony na modlitwe jest czasem najlepiej wykorzystanym modlitwa dojrzewa w czasie nic się nie marnuje owoce dojrzewają mówił Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej także warto się modlić naprawde opłaca się warto czytać Biblie naprawde warto opłaca się Bibli ma moc modlitwa ma moc Biblia cuda czyni modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

bł. Władysław z Gielniowabł. Władysław z Gielniowa

Modlitwa do bł. Władysława z GielniowaModlitwa do bł. Władysława z Gielniowa

Litania do bł. Władysława z GielniowaLitania do bł. Władysława z Gielniowa

Jak pustelnik Pachomiusz poznał tajemnicę znaczenia życiaJak pustelnik Pachomiusz poznał tajemnicę znaczenia życia

Dlaczego gdy kapłan mówi: Oto wielka tajemnica wiary - w jednym kościele ludzie wstają, a w innym siedzą?Dlaczego gdy kapłan mówi: "Oto wielka tajemnica wiary" - w jednym kościele ludzie wstają, a w innym siedzą?

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej