Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kiedy "dni są złe" (Ef 5, 16)

Kiedy "dni są złe" (Ef 5, 16) a czasy pełne niepokoju i wyzwań, trzeba postępować szczególnie mądrze i roztropnie. Do takiej właśnie postawy wzywała w Księdze Przysłów Mądrość Boża, zwracając się do wierzących w jedynego Boga: "Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi" (Prz 9, 6).

Wyzyskiwać chwilę sposobną

Swoistym echem tych słów było wezwanie św. Pawła skierowane do członków chrzęści jańsldej gminy w Efezie, by za wszelką cenę wyzyskiwali oni "chwilę sposobną" (por. Ef 5, 16). Dla Apostoła Narodów znaczyło to, by chrześcijanie starali się zrozumieć, jaka jest co do nich wola Pana. W pogańskim świecie, w którym się znajdowali i z którym na co dzień musieli konfrontować swoje życie i określać własną tożsamość, wola ta znajdowała swój wyraz w ich wierności wobec Dekalogu, a zwłaszcza wobec dwóch przykazań miłości Boga i bliźniego. Z kolei wierność ta sprawiała, że chrześcijanie rzeczywiście napełniali się Duchem (por. Ef 5, 18), który ich dusze przenikał radością a ich serca skłaniał do dziękczynienia składanego "za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa" (Ef 5, 20).

Dziękczynienie to swój najwyższy i nieporównywalny z niczym wyraz znajdowało w Eucharystii - czyli właśnie w dziękczynieniu za dar nieustannie ponawianej i urzeczywistnianej podczas każdej Mszy świętej tajemnicy paschalnej Jezusa. Ona bowiem stanowi zapowiedź a jednocześnie gwarancję życia wiecznego dla każdego, kto przyjął naukę Chrystusa i w Niego uwierzył. Jakżeż żarliwie brzmią słowa, poprzez które ukazywał On Siebie słuchającym Go Żydom: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wield. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (...) Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 51. 53-54).

Stąd dla każdego chrześcijanina zanurzonego w świecie i postawionego wobec najrozmaitszych wyzwań wyzyskanie chwili sposobnej to karmienie się Chrystusowym Ciałem. W ten sposób bowiem umacnia się on w nadziei na życie wieczne...

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej