Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jaką rolę odgrywała Septuaginta w pierwszych wiekach Kościoła?

Według Listu Arysteasza oryginał Septuaginty został zdeponowany w bibliotece aleksandryjskiej. Jakie były jego dalsze dzieje? Podzielił los biblioteki w Aleksandrii, która spłonęła w czasie pogromów antyżydowskich. Wraz z biblioteką spłonęła i Septuaginta. Na szczęście sporządzono odpisy Septuaginty.

Jeszcze o Septuagincie

Niedawno poznawaliśmy starożytne odpisy Nowego Testamentu i wymieniliśmy kilka kodeksów, zawierających łącznie tekst Starego i Nowego Testamentu. Grecki tekst Starego Testamentu w tych kodeksach to oczywiście nasza Septuaginta!

Obecnie mamy dwanaście kodeksów zawierających cały lub prawie cały Stary Testament oraz setki papirusów i pergaminów z mniejszymi fragmentami tekstu. Najbardziej znane kodeksy z Septuagintą to Kodeks Watykański (B), Kodeks Synaicki (alef) i Kodeks Aleksandryjski (A).

Po I wojnie światowej odkryto i opublikowano grupę manuskryptów ze Septuagintą, określanych wspólnym mianem papirusów Chester Beatty.

Nazwy ksiąg biblijnych

Nazwy ksiąg w Biblii hebrajskiej pochodzą od pierwszych słów księgi. Księga Rodzaju, zaczynająca się: "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię...", po hebrajsku rozpoczyna się: "Bereszit bara Elohim et haszszamajim weet haarec". Dlatego Żydzi nazwali tę księgę "Bereszit". Z kolei Księgę Wyjścia nazwali "Szemot" (Imiona), Księgę Kapłańską "Waikra" (I zawołał), Księgę Liczb "Bemidbar" (Na pustyni) i Księgę Powtórzonego Prawa "Dewarim" (Słowa). Więcej szczegółów w załączonym diagramie.

W podobny sposób tytułuje się dzisiaj ważne dokumenty Kościoła, np. dokumenty soborowe, encykliki i adhortacje apostolskie papieży. Na przykład encyklika papieska o Chrystusie - Odkupicielu ludzi rozpoczyna się (w języku łacińskim) od słów "Redemptor hominis Jesus Christus...", dlatego jej oficjalny tytuł brzmi "Redemptor hominis".

Nazewnictwo ksiąg biblijnych w Septuagincie odeszło od pierwszych słów księgi, uwzględnia natomiast treść księgi. I tak pierwsza księga Pisma Świętego, opisująca początki wszystkiego: początek świata, początek człowieka, początek zła w świecie, początek dziejów zbawienia, początek Narodu Wybranego - w Septuagincie otrzymała nazwę "Genesis" (Narodzenie się, Stawanie się). Kolejne księgi Pięcioksięgu Mojżeszowego otrzymały nazwy: "Exodos" (Wyjście), "Leutikon" (Lewicka [księga]), "Arithmoi" (Liczby) i "Deuteronomios" (Prawa powtórnie [księga]).

Nazwy ksiąg biblijnych we współczesnych językach pochodzą właśnie ze Septuaginty, a mówiąc ściśle, ze Septuaginty via Wulgata.

Po polsku pierwsza księga biblijna otrzymała bardzo niefortunny i nic nie mówiący tytuł "Księga Rodzaju". Co ma znaczyć tutaj słowo "rodzaj"? Rodzaj męski, żeński czy nijaki? Czy łatwo pokojarzyć, że chodzi tu o "rodzenie"? Być może doczekamy czasów, kiedy nazwa "Księga Rodzaju" zostanie zastąpiona bardziej odpowiednią nazwą, na przykład "Księga Początków" albo "Księga Zrodzeń".

Septuaginta a Kościół

Pierwsi chrześcijanie wywodzili się z żydostwa. Szybko jednak chrześcijaństwo przekroczyło granice Palestyny i stało się religią uniwersalną. Większość wyznawców Chrystusa stanowili chrześcijanie nawróceni z pogaństwa. Dlatego, kiedy sięgali po księgi biblijne Starego Testamentu, posługiwali się nie hebrajską Biblią, ale właśnie Septuagintą. Dla pierwszych chrześcijan Septuaginta była nie tyle tłumaczeniem ksiąg hebrajskich, ile raczej właściwą Biblią. Można by nawet powiedzieć, że Kościół uważał Septuagintę za "bardziej natchnioną" niż oryginał hebrajski.

Cechą przekładu Septuaginty jest, że nie zawsze wiernie trzyma się wersji hebrajskiej. Nieraz nawet bardzo daleko odchodzi od oryginału. Dlatego wytrawny biblista potrafi bez trudu rozpoznać, czy jakiś fragment Starego Testamentu, podany po grecku, pochodzi z Septuaginty czy też jest innym greckim przekładem Biblii hebrajskiej.

Okazuje się, że Nowy Testament, który zawiera wiele cytatów ze Starego Testamentu, przytacza je w większości przypadków w tłumaczeniu Septuaginty. Świadczy to o randze Septuaginty w pierwotnym Kościele.

Septuaginta była oficjalnym tekstem Pisma Świętego Starego Testamentu w Kościele aż do V wieku, kiedy została zastąpiona łacińskim tłumaczeniem św. Hieronima, czyli tak zwaną Wulgatą. W Kościele prawosławnym Septuaginta do dzisiaj pozostaje oficjalną Biblią Starego Testamentu.

Ponieważ Kościół posługiwał się w liturgii, katechezie, ewangelizacji i dyskusjach z poganami Starym Testamentem w wersji Septuaginty, dlatego Żydzi - dla podkreślenia, że nie chcą mieć z Kościołem nic wspólnego - dokonali nowych przekładów Biblii hebrajskiej na grekę.

Sprawdź, czy zapamiętałeś...

  • W jakich kodeksach zachował się tekst Septuaginty?
  • Jak Żydzi tytułowali księgi w Biblii?
  • Czy tę zasadę podtrzymała Septuaginta?
  • Jaką rolę odgrywała Septuaginta w pierwszych wiekach Kościoła?

Ks. PIOTR OSTAŃSKIWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Św. Juan Diego CuauhtlatoatzinŚw. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Modlitwa do św. Juana DiegoModlitwa do św. Juana Diego

Objawienia na wzgórzu TepeyacObjawienia na wzgórzu Tepeyac

Łazarz we wskrzeszonym mieścieŁazarz we wskrzeszonym mieście

Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?

Najbardziej popularne

Św. Juan Diego CuauhtlatoatzinŚw. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Modlitwa do św. Juana DiegoModlitwa do św. Juana Diego

Objawienia na wzgórzu TepeyacObjawienia na wzgórzu Tepeyac

Łazarz we wskrzeszonym mieścieŁazarz we wskrzeszonym mieście

Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej