Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wyrok: tysiąc lat (Ap 20,1-3)

Nim Szatan zostanie doprowadzony do ostatecznego bankructwa, "odsiedzi" najpierw jeszcze tysiąc lat w więzieniu.

[Anioł] schwytał smoka, tego węża z dawnych czasów, [to znaczy] Diabła i Szatana, spętał go na tysiąc lat, wrzucił do Czeluści, zaryglował ją i opieczętował.

Począwszy od 12,9, na kartach Apokalipsy przewija się sąd nad Szatanem, który niebawem osiągnie swą kulminację. Natchniona Księga przekazuje syntezę Bożych wyroków na Szatana, obejmującą zarówno etap doczesny, jak i wieczny. Szatan nosi tutaj, podobnie jak w 12,9, cztery imiona: smok, wąż z dawnych czasów, Diabeł, Szatan. Imiona te podkreślają, że jest on potęgą zbuntowaną przeciw Bogu, kusicielem, oszczercą i przeciwnikiem Boga i ludzi. Anioł, który schwytał i spętał Szatana, nie zrobił tego oczywiście swoją siłą, ale mocą, która pochodzi od Chrystusa. Podobny triumf nad Szatanem apostoł ukazał już wcześniej, opisując strącenie smoka i jego aniołów z nieba. Obydwie te sceny są ewidentnym rezultatem dzieła odkupienia, dokonanym przez Zbawiciela.

Obraz związania smoka ma swą paralelę u proroka Izajasza, który zapowiada, iż Jahwe ukarze wrogów... zostaną zgromadzeni, uwięzieni w lochu, zamknięci w więzieniu, a po wielu latach ukarani... (24,21-22). Z czasem judaizm odkrył, że siły wrogie Bogu oznaczają po prostu Szatana.

Odtąd nie będzie już zwodził narodów przez tysiąc lat...

Głównym grzechem Szatana jest zwodzenie ludzi (narodów), aby nie znaleźli Chrystusa; Diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8,44).

Co oznacza tutaj spętanie Szatana i wrzucenie go do Czeluści? Czyżby definitywne rozstrzygnięcie jego losu? Nie! Apokalipsa opisze ostateczną rozprawę z Szatanem nieco dalej słowami: ...a Diabła wrzucono do ognistego jeziora siarki, gdzie była już Bestia i Fałszywy Prorok (20,10).

[Anioł] schwytał smoka, tego węża z dawnych czasów; [to znaczy] Diabła i Szatana, spętał go na tysiąc lat, wrzucił do Czeluści, zaryglował ją i opieczętował: Odtąd nie będzie już zwodził narodów przez tysiąc lat, a potem ma być na krótko uwolniony (20,1-3).
Czeluść i ogniste jezioro siarki nie są tym samym! A zatem wrzucenie Szatana do Czeluści oznacza przejściową karę, jeszcze przed ostatecznym wyrokiem. Ma ona go porazić, ale nie całkiem sparaliżować. Apokalipsa zapowiada, że kara ta będzie trwać tysiąc lat czyli dokładnie tak długo, jak królowanie Chrystusa wraz z wiernymi na ziemi (20,4). Już św. Augustyn zauważył, że nie można okresu tysiąca lat brać dosłownie. Liczba "tysiąc" ma tu znaczenie przenośne. Także w innych miejscach Biblia używa "tysiąca" w sensie przenośnym czyli niedosłownym. Tak na przykład Bóg mówi o sobie: ...do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiące zwierząt na moich górach (Ps 50,10).

"Tysiące" oznacza tu "bardzo dużo". Mędrzec Hiob stwierdza, że gdyby ktoś prawował się z Bogiem, nie odpowie na jedno z tysiąca Jego pytań (9,3). Także tutaj "tysiąc" oznacza "wielką ilość". Również my używamy podobnie tego słowa, np. przeleciało mi przez głowę tysiąc myśli; historie z tysiąca i jednej nocy; do stu tysięcy diabłów! Tysiąc lat w Apokalipsie oznacza po prostu bardzo długi okres czasu, bardzo długie trwanie. Symbolizuje ono ziemskie (doczesne) trwanie Kościoła, od początku aż do dnia paruzji. Warunkiem tego szczęśliwego "millenium" Kościoła jest "izolacja" na ten czas Szatana, by ograniczyć jego moc zła.

Czym zatem jest w istocie uwięzienie Szatana w Czeluści? Jak powiedziano wyżej, nie jest ono wyrokiem ostatecznym, który pozbawiłby go całkowicie wpływów, ale wyrokiem przejściowym, który ogranicza jego oddziaływanie na Kościół w czasie jego ziemskiej misji.

To ograniczenie mocy Diabła polega w rzeczy samej na darowaniu wiernym łaski Chrystusa, dzięki której stają się jakby przeźroczyści i niewidzialni dla Szatana, są w stanie oprzeć się jego atakom (Ef 6,11-12), a w konsekwencji - żyć bez grzechu (1 J 3,6-9). Choć zatem moc Szatana obiektywnie nadal pozostaje wielka, dzięki zbroi łaski (która jest skutkiem odkupienia), moc ta jest poważnie okrojona i ograniczona czyli w pewnym sensie - uwięziona. Szatan nie jest w stanie atakować Kościoła w jego wewnętrznych strukturach w taki sposób, w jaki by tego pragnął. I tę właśnie sytuację obrazuje symboliczne uwięzienie Szatana w Czeluści na tysiąc lat.

...a potem ma być na krótko uwolniony.

Słowa te mogą Czytelnika wprowadzić w lekkie zakłopotanie. Co oznacza uwolnienie Szatana na krótko? Chodzić tu może o znikomość mocy szatańskiej w porównaniu z potęgą Chrystusa albo też o wskazanie, że tuż przed paruzją Szatan otrzyma dodatkowe "uprawnienia".

Może też oznaczać przyzwolenie Boga na jakąś ograniczoną, kontrolowaną aktywność Szatana, na przysłowiowe "szczypanie" Kościoła w czasie całej jego ziemskiej historii. Dopiero potem Szatan zostanie definitywnie odsunięty i "skuty".

Kościół musi więc liczyć się z permanentnym i podstępnym działaniem Diabła. Czym kieruje się Bóg, że je dopuszcza? Dlaczego zgadza się na uwalnianie Szatana na krótko? Prawdopodobnie dlatego, że w okresie tzw. pokoju grozi ludziom bezmyślność w wierze. Uwalnianie Szatana jest dla nich zawsze swoistym "budzikiem", a wszystkie doświadczenia i próby okazują się być niezastąpionym bodźcem na drodze do zachowania i pogłębiania wiary. Sprawdź, czy zapamiętałeś...

  • Co symbolizuje tysiącletnie uwięzienie Szatana i jaki ma ono związek z tysiącleciem królowania Chrystusa?
  • Czy tysiącletnie uwięzienie Szatana ma charakter pokuty?
  • Czy Bóg zamierza na końcu dziejów doprowadzić Szatana do nieistnienia?

Ks. PIOTR OSTAŃSKIWasze komentarze:
 marzena aneta: 07.11.2022, 21:08
 Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Św. Juan Diego CuauhtlatoatzinŚw. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Modlitwa do św. Juana DiegoModlitwa do św. Juana Diego

Objawienia na wzgórzu TepeyacObjawienia na wzgórzu Tepeyac

Łazarz we wskrzeszonym mieścieŁazarz we wskrzeszonym mieście

Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?

Najbardziej popularne

Św. Juan Diego CuauhtlatoatzinŚw. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Modlitwa do św. Juana DiegoModlitwa do św. Juana Diego

Objawienia na wzgórzu TepeyacObjawienia na wzgórzu Tepeyac

Łazarz we wskrzeszonym mieścieŁazarz we wskrzeszonym mieście

Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej