Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Chrzest Jezusa (Łk 3, 15-16. 21-22)

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Mesjańska inwestytura

Tym terminem zwykło się określać instytucje prawne z odległego średniowiecza, czy nawet jeszcze istniejące w Europie albo też obrzęd religijny wprowadzenia na urząd w Kościele protestanckim. W literaturze teologicznej coraz częściej nazywa się chrzest Jezusa Chrystusa Jego mesjańską inwestyturą. Został On bowiem niejako przyobleczony w szaty Mesjasza (łac. investire - przyoblekać). W życiu Jezusa Chrystusa chrzest, którego udzielił Mu Jan nad Jordanem, stanowi ważną cezurę. Jest to bowiem uroczyste rozpoczęcie Jego mesjańskiego posłannictwa. Potwierdza to sam Ojciec niebieski, który mówi o Jezusie Chrystusie, że jest to Jego Syn umiłowany, w którym ma upodobanie.

Ludziom nad Jordanem pomógł to zrozumieć poprzednik Jezusa, Jan Chrzciciel. Jan nie przywłaszczył sobie godności Mesjasza. Przeciwnie, uznał się za pokornego sługę, który nie jest godzien rozwiązać nawet rzemyka u sandałów Jezusa Chrystusa, którego posłannictwo potwierdził Ojciec niebieski w momencie chrztu w Jordanie. Teraz zaczyna swoje szczęśliwe posługiwanie. Jest Tym, który powołany zostaje tak jak prorok starotestamentalny. "Ja, Pan, powołałem cię słusznie" - mówi Bóg do proroka Izajasza. Powołany został w takim znaczeniu również Jezus Chrystus jako Syn Człowieczy, ażeby spełnił oczekiwania pokoleń, które były pewne, że Bóg nie zawiedzie swojego ludu. To właśnie ten Mesjasz przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Jezus zaczyna swoją działalność jako Mesjasz, który przyjął od Jana znak mesjańskiego czasu - chrzest pokuty, ażeby zrównać się z tymi, których również i Jan wprowadzał w dzieło mesjańskie. Jest rzeczą interesującą, że właśnie moment chrztu stanowi podstawę prawną dla kolegium Dwunastu, kiedy mają w miejsce Judasza wybrać nowego apostoła. Kandydat musiał spełniać następujące warunki: być z Jezusem Chrystusem od chrztu w Jordanie aż do wniebowstąpienia i być świadkiem Jego zmartwychwstania. Tak więc chrzest w Jordanie, chociaż formalnie powołanie uczniów dokona się dopiero później, oznacza już mesjańską obecność także tych, którzy będą świadkami Mesjasza.

Zamyka się dzisiaj pierwszy tydzień nowego roku. Przeszliśmy granicę wieku i tysiąclecia. To wyjątkowa sprawa. Następne pokolenia będą o nas mówić, że byliśmy ludźmi jeszcze dwudziestego wieku. Z każdym czasem idzie coś nowego: nowe odkrycia, zadania, nowe zobowiązania, byle postępował również za nowym czasem nowy człowiek. A czas jest ciągle nowy, bo jest to czas Nowego Człowieka - Jezusa Chrystusa: wczoraj, dziś, na wield - tego samego. Tego przesłania nie zapomnijmy także i teraz, w tym nowym wieku, który będziemy we wspólnocie Kościoła ubogacać świadectwem swojego przywiązania do Jezusa Chrystusa i takiego świadczenia o Nim, do jakiego przyzwyczaili nas wielcy świadkowie wiary dwudziestu wieków historii Kościoła.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej