Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jak Bóg okaże swoją moc na końcu czasu?

Apokalipsa o Bogu

Naczelną ideą Apokalipsy - pisze wielki znawca tej Księgi o. Augustyn Jankowski, opat z Tyńca - jest triumf Chrystusa i Jego Kościoła nad mocami szatańskimi. Apokalipsa opisując zwycięstwo Chrystusa w dramacie dziejowym uczy nas, aby dzięki mocy udzielanej przez Niego dawać całym życiem, aż do śmierci męczeńskiej włącznie, świadectwo swej przynależności do Jezusa, w tęsknym oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia.

Jeśli na dzieje ludzkości spojrzeć jako na dramat, to pytamy natychmiast o osoby tego dramatu. W dramacie rozgrywającym się na kartach Apokalipsy występuje wielu "aktorów": Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Maryja, wierni czyli Kościół, aniołowie, złe duchy, a także ci, których one zwiodły.

Główną postacią dramatu jest Bóg wszechmogący. Św. Jan apostoł nazywa Go

Alfą i Omegą,

Początkiem i Końcem (1,8; 22,13). Słowa te podkreślają majestat i absolutną władzę Boga. Alfa jest pierwszą literą alfabetu greckiego, powszechnie wówczas używanego (również do napisania Apokalipsy), a Omega - ostatnią. Natchniony autor używa tej "graficznej metody", ażeby powiedzieć, że Bóg jest źródłem, z którego wszystkie rzeczy stworzone biorą swój początek. W innym miejscu Apokalipsa rozwija tę samą myśl tak: Panie i Boże nasz..., Tyś stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone (4,11).

Jednocześnie Bóg jest końcem czyli celem, do którego wszystko zmierza i w którym znajduje swoje spełnienie.

Jestem, który jestem

W innym miejscu św. Jan apostoł określa Boga jako Tego, Który jest, i Który był i Który Przychodzi (1,4). W podobnych słowach Bóg objawił Mojżeszowi na pustyni znaczenie swojego imienia JAHWE: Jestem, który jestem (Wj 3,14).

Słowa Apokalipsy uczą, że Bóg jest:
- Tym, który istniał w przeszłości (On jest wieczny);
- Tym, który jest (On nieustannie działa w stworzonym przez siebie świecie);
- Tym, który ma przyjść (Jego zbawcza, dynamiczna obecność nigdy się nie skończy).

Żyjący na wieki wieków

Apokalipsa, powtarzając za starotestamentową Księgą Daniela (4,34) uczy, że Bóg żyje na wieki wieków (4,9-10). Kiedy indziej nazywa go Bogiem żyjącym. Ten zwrot, często spotykany na kartach Starego Testamentu, podkreśla zasadniczą różnicę pomiędzy Jahwe, Bogiem żywym czyli żyjącym, a bożkami pogańskimi, dziełem ludzkich rąk. Mają one usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą (Ps 115,4-5). Natomiast Bóg żyje, istnieje, jest - wieczny i nieśmiertelny. Nie ma ani początku, ani końca. Co więcej, jest Wszechmogący (po grecku Pantokrator, od pas, pantos - wszystko i krateo - panować, trzymać we władaniu). Jego moc i władza nie ma równej sobie i rozciąga się na wszystko (1,8; 4,3).

Przy okazji popatrzmy na inne słowa pochodzenia greckiego, odnoszące się do władzy:
- demokracja (od demos - lud) to władza ludu;
- arystokracja (od aristos - najlepszy) to władza magnaterii, możnowładztwo;
- technokracja (od techne - biegłość, zawód) to rządy specjalistów technicznych;
- teokracja (od theos - Bóg) to władza Boga;

Panem dziejów jest Bóg. Jego opatrzność rozciąga się na wszystko. On też obdarzy sobą każdego, kto odniesie zwycięstwo tu na ziemi: będę Bogiem dla niego, a on dla Mnie będzie synem (21,7).

W końcu niepojęta miłość i stwórcza moc "każą" Bogu odnowić wszystko i stworzyć nowy świat (21,5).

Sędzia wszystkich

W Apokalipsie Bóg ukazany jest nadto jako Sędzia wszystkiego. Kiedy wydaje werdykt, nie ma żadnego odwołania. Za życia człowiek może bawić się z Panem Bogiem w ciuciubabkę i może próbować Go przechytrzać. Ale tylko do czasu. Ostatecznie przed sprawiedliwym sądem Boga nikt nie ucieknie (20,12).

Na końcu czasu przeważy nieskończona miłość Boga. Ona to sprawi, że wszystko stanie się nowe (21,5). Nie będzie już nocy, bo Pan Bóg będzie świecił nad wszystkim jak słońce (22,5). Nie będzie też ani bólu, ani łez, bo stary świat odejdzie na zawsze (21,4).

Sprawdź, czy zapamiętałeś...

  • Co w Apokalipsie oznacza, że Bóg jest Alfą i Omegą?
  • A co znaczy Pantokrator w odniesieniu do Boga?
  • Jak Bóg okaże swoją moc na końcu czasu?

Ks. PIOTR OSTAŃSKIWasze komentarze:
 marzena aneta: 18.03.2023, 10:22
 Jak Bóg okaże swoją moc na końcu czasu?apokalipsa o Bogu dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa na Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi PannyModlitwa na Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Rozważanie i medytacja na Zwiastowanie PańskieRozważanie i medytacja na Zwiastowanie Pańskie

Włączeni w fiat NiepokalanejWłączeni w "fiat" Niepokalanej

Fiat znaczy niech się staniejFiat znaczy niech się stanie

Wiersze na Zwiastowanie PańskieWiersze na Zwiastowanie Pańskie

Duchowa AdopcjaDuchowa Adopcja

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej