Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Po co nam adwent?

W czasach starożytnych adwentem określano odwiedziny władcy, który właśnie objął rządy. Poganie nazywali tak coroczne przybycie bóstwa do świątyni i wystawiali wówczas jego wizerunek. Z kolei dla chrześcijan pierwszych wieków adwentem było podwójne przyjście Chrystusa, podczas Wcielenia i na końcu świata; okres ten miał charakter pokutny. W Polsce, już od czasów Bolesława Wstydliwego, o świcie odprawiano mszę wotywną, czyli roraty.

A jak jest dzisiaj? Jakie znaczenie ma adwent dla życia duchowego chrześcijanina przełomu wieków i tysiącleci? W jaki sposób godnie przeżyć ten czas indywidualnie, a jak we wspólnocie?

Cztery swiece adwentowe

Rozmowa z o. Wojciechem Ciakiem, karmelitą

Dlaczego właściwie każdy rok kościelny rozpoczyna się od adwentu?

- Swego czasu i mnie męczyło to pytanie. Odpowiedzi można udzielić w oparciu o teksty modlitw i układ czytań mszalnych. Otóż wierzymy, że historia ma układ linearny, biegnie, przesuwa się ku ostatecznemu wypełnieniu, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na dokonanie Sądu Ostatecznego. Tego oczekiwania uczy nas adwent. Ale jest to zarazem oczekiwanie na przyjście Jezusa na świat jako Mesjasza, co ma przygotować ludzi na to Jego powtórne przyjście, na ostateczne zaprowadzenie Jego Królestwa. Dlatego rozpoczynanie roku kościelnego adwentem ma swój głęboki sens. Adwent może rozpocząć, rzeczywiście, nowy rok nie kończącej się wieczności, albo kolejny rok oczekiwania na przyjście Jezusa, aby On na nowo podjął trud wprowadzania nas do swojego Królestwa. To nie jest tylko wymysł Kościoła, ale próba odczytania dynamiki Ducha Świętego, który kształtuje oblicze historii i towarzyszy Kościołowi po drogach czasu oraz wzbudza w nim tęsknotę na przyjście Pana.

Jakie znaczenie ma to adwentowe oczekiwanie dla życia duchowego chrześcijanina?

- Czas adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego chrześcijanina. To jest dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa?

Katecheci przypominają zwykle dzieciom o postanowieniach adwentowych. Jakie zadania my, ludzie dorośli, moglibyśmy postawić sobie na czas adwentu?

- Jest to swoiste zmaganie się z czasem. I widziałbym tu takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest w tym okresie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się roku kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio rozłożyć, z różnymi akcentami. Chodzi bowiem o takie zaplanowanie czasu, aby w nim uwzględnić nie tylko okresy pracy i odpoczynku, ale również czas modlitwy w ciągu dnia, czy dni bardziej intensywnej modlitwy w ciągu tygodnia, miesiąca. I warto wyznaczyć sobie w ciągu dnia czas na np. dwadzieścia minut osobistej, cichej modlitwy, albo refleksji, czy też lekturę odpowiedniej książki. Najważniejsze, aby taką potrzebę w sobie wywołać. Trzeba bronić się przed ciągłym powtarzaniem: "nie mam czasu", "jestem zmęczony", "wszystko jest bez sensu", itp.; musimy odtruć się, przez nie używanie pewnych słów, powiedzeń, które tworzą niewłaściwe klimaty, nastroje smutku, poczucie beznadziejności.

W jaki sposób człowiek wierzący powinien przeżyć adwent, żeby dobrze przygotować się do świętowania Bożego Narodzenia?

- Święta Bożego Narodzenia nie są tylko terminem, który nadejdzie wraz z upływem dni. Jest to coś, co rodzi się w zamyśle Boga, z kondycji duchowej ludzkości i wewnętrznego przygotowania Kościoła na przyjście Oblubieńca. Chociaż nie zawsze jest nam dane takie wyczucie czasu Bożego, to jednak najlepiej przygotujemy się do świąt przez zanurzenie w liturgii Kościoła. Mam tu na myśli liturgię Eucharystii i liturgię Godzin - przesyconą Słowem Bożym. W nowym katechizmie nie ma już przykazania kościelnego: "W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać!" Czy to znaczy, że np. udział w dyskotece podczas adwentu nie stanowi już żadnego problemu?

- Jeżeli został usunięty ten zapis, to przecież nie oznacza, że Kościół nakazuje coś innego. Zapytajmy: jaką drogę na czas adwentu kreśli Kościół przed człowiekiem? Adwent w zamyśle Kościoła nie stanowi jeszcze jednej, kolejnej okazji do zabawy i do handlu. W tym czasie chrześcijanin dozńaje szczególnego kuszenia; może czuć się rozdarty pomiędzy tym, co proponuje Kościół, a tym, co proponuje tzw. świat. W tej sytuacji musi dokonać wyboru, nie tylko dlatego, że coś wolno lub nie, ale dlatego, że chce pozostać wierny wartościom i decyduje się na przyjęcie stylu życia, który jest formą opowiedzenia się za Chrystusem. Takie trwanie "pomiędzy" jest pokusą, ale takie trwanie jest bez przyszłości. Nie chodzi więc o dyskotekę, lecz o to, czy człowiek chce zdecydowanie opowiedzieć się za Jezusem, czy woli trwać w owej sytuacji "pomiędzy".

Stałym punktem oczekiwania na Boże Narodzenie są rekolekcje. Na czym powinno polegać uczestnictwo w takich rekolekcjach, aby zachować spokój sumienia, że nie był to czas zmarnowany?

- W przypadku większych ośrodków duszpasterskich, gdzie jest sporo propozycji rekolekcyjnych, warto udzielić sobie odpowiedzi: dlaczego chcę brać udział w rekolekcjach w takim, a nie innym kościele, dlaczego chcę słuchać takiego a nie innego rekolekcjonisty? Może w danych rekolekcjach chcę wziąć udział w poszukiwaniu pewnych wrażeń, czy przeżyć, albo idąc za swoistą modą? Oprócz przyjrzenia się swoim motywom, ważna jest również modlitwa we własnej intencji i prośba do innych o modlitwę za siebie, aby otworzyć się na Słowo. Trzeba także modlić się za głoszącego Słowo Boże, aby był wierny natchnieniom i za członków parafii, czy innej wspólnoty, z którą przeżywamy czas rekolekcji. Nie chodzi przecież tylko o wysłuchanie nauk, ale także o stworzenie w domu klimatu rekolekcyjnego. To już jednak zależy od sytuacji panującej w rodzinie i od możliwości oddziaływania na najbliższych. >{? A poza tym, rekolekcje "po ludzku" nie zawsze muszą być udane; czasami trudne rekolekcje mogą okazać się najlepsze.

ks. Ryszardem Bucholc, superior Domu Księży Chrystusowców w Puszczykowie

Boże Narodzenie to święto bardzo rodzinne. A adwent? Czy powinniśmy przeżywać go indywidualnie, czy raczej wspólnotowo?

- Sobór Watykański II nadal adwentowi nowe oblicze: radosnego oczekiwania na Wcielenie. Jest to więc okres naszego przygotowania do uroczystego obchodu Narodzenia Pańsldego i oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu świata. W to oczekiwanie mamy wejść nie tylko jako poszczególni wyznawcy Chrystusa, ale i wspólnotowo - jako jedna rodzina Boża. Dlatego adwent, ze swoim przesłaniem, jest ważnym okresem liturgicznym w budowaniu wspólnoty rodziny chrześcijańskiej, jako domowego Kościoła.

Taką swoistą wspólnotą rodzinną jest również parafia. Jak ona przeżywa czas adwentowego oczekiwania?

- Kościół, jako wspólnota parafialna, przeżywa ten czas przez cztery niedziele adwentu. Liturgia tych niedzieli, poprzez czytania, ukazuje nam mesjańskie zapowiedzi przyjścia Chrystusa oraz osoby związane z wypełnieniem tych tajemnic. Najważniejsza jest Ta, która przyjęła Bożą wolę i wypowiedziała: "niech mi się stanie według Słowa Twego". Nazywamy ją "Gwiazdą zaranną adwentu". Ojciec Święty Jan Paweł II mówi o Niej w tym adwentowym czasie: "Maryja jest pełna świętego oczekiwania". W Polsce od wieków, o brzasku dnia, wierni gromadzą się w kościołach na roratach - wotywnej Mszy św. o Najświętszej Maryi Pannie, podczas której płonie świeca, zwaną roratnią.

Jeszcze do niedawna na roraty wielu ludzi chodziło całymi rodzinami, a dzieci niosły w rękach zapalone lampiony...

- Bowiem także w rodzinie dokonują się przeżycia adwentowe, zwłaszcza tam, gdzie są jeszcze dzieci. W samym domu możemy zaznaczyć ten czas przez udekorowanie go wieńcem ze świecami, zapalanymi w każdą kolejną niedzielę. W ostatnią z niedzieli adwentowych palić się będą wówczas cztery świece. Możemy wspólnie, całą rodziną, odmawiać modlitwę "Anioł Pański". Aby bardziej uroczyście uczestniczyć w mszach roratnich spróbujmy, razem z dziećmi, przygotować lampiony, z którymi będą chodzić do kościoła. Znany i praktykowany jest również zwyczaj spełniania przez dzieci w tym czasie dobrych uczynków, które - uwidocznione na serduszkach, albo kartkach - zanoszone są później do kościoła i składane przed figurką Bożego Dzieciątka.

Adwent jest okresem szczególnej gorliwości w życiu chrześcijanina. Wszyscy członkowie rodziny powinni więc pamiętać o pełnieniu uczynków miłosierdzia wobec ubogich, głodnych i rodzin wielodzietnych, odmawiając sobie rozmaitych przyjemności. Musimy wracać do tych dobrych wzorców życia, abyśmy stanowili jedną, prawdziwie Bożą, rodzinę.

Rozmawiał: MICHAŁ GRYCZYŃSKIWasze komentarze:
 marzena aneta: 03.12.2023, 11:12
 po co nam adwent? dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie aborcji na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie wojny na Ukrainie i w Izraelu dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie oszustwa złodziejstwa na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie jedzenia wyrzucania na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie alkoholu picia na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie palenia tytoniu na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie klnięcia na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie śmierci dzieci ludzi młodych na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę zabieraj tylko przygotowanych starszych każdy ma się przygotować dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie zaśmiecania lasów łąk pól wód na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o zakończenie marnotrawstwa na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 27.11.2022, 13:55
 Jezu kocham Cię dziękuję Jezu módl się za nami dziękuję Jezu kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Jezu proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Agnieszka z Montepulcianośw. Agnieszka z Montepulciano

Modlitwa do św. Agnieszki z MontepulcianoModlitwa do św. Agnieszki z Montepulciano

Litania do św. Agnieszki z MontepulcianoLitania do św. Agnieszki z Montepulciano

Do La Salette przybywają pielgrzymi z całego świataDo La Salette przybywają pielgrzymi z całego świata

Drugi znak - wielki smok (Ap 12,3-6)Drugi znak - wielki smok (Ap 12,3-6)

Czy apostolskie zalecenie powstrzymywania się od krwi dziś już nie obowiązuje?Czy apostolskie zalecenie powstrzymywania się od krwi dziś już nie obowiązuje?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej