Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa (Łk 21, 25-28. 34-36)

1 Niedziela Adwentu

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Oto nadchodzi dzień

Czas człowieka wierzącego ma bardzo wyraźnie określony kształt. Da się bowiem przyrównać do strzały wypuszczonej z łuku i zmierzającej do zamierzonego celu. W odróżnieniu od tak pojmowanego czasu, czas człowieka niewierzącego nie ma żadnego kierunku czy celu. Wielokrotnie przypomina zamknięty krąg, w którym ciągle wraca to, co już kiedyś było i przeminęło - i w którym nie ma miejsca na żadną prawdziwą nowość i nadzieję. Natomiast czas człowieka wierzącego jest sensowny - to znaczy posiadający swój kierunek - ponieważ jest przeniknięty nadzieją przyjścia i spotkania. W czasach Starego Testamentu synowie Izraela żyli nadzieją przyjścia Mesjasza. Jego zjawienie miało stać się chwilą zbawienia. Stąd też Bóg zwiastował Izraelitom poprzez usta Jeremiasza taką oto radosną wieść: "Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź. (...) W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie" (Jr 33, 14-16).

W czasach Nowego Testamentu chrześcijanie żyją nadzieją powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Dla nich bowiem czas liczy się od chwili Jego narodzin w Betlejem przed 2000 lat, zdąża zaś do ostatecznego spełnienia się - gdy ludzie "ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą" (Łk 21, 27). Będzie to czas spotkania się z Nim. Spotkania bez końca - na wieczność całą.

Aby nadzieja chrześcijan nie okazała się płonna, musi być ona nieustannie potwierdzana poprzez codzienną wierność i wyczekiwanie. Dlatego Jezus wzywał swych uczniów słowami: "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli (...) stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21, 36). Dlatego też św. Paweł zachęcał do wzajemnej miłości: "Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje wzajemną miłość dla wszystkich (...); aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi" (1 Tes 3, 12-13).

Każdej bowiem chwili zbliża się do nas dzień Pana - a tęskne wyczekiwanie go i pilne przygotowywanie się do niego sprawiają, że czas chrześcijanina staje się brzemienny dobrocią i świętością.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej