Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Kolędy i pastorałki

[ Cicha noc ]  [ Do szopy, hej pasterze ]  [ Dzisiaj w Betlejem
[ Gdy się Chrystus rodzi ]  [ Mędrcy świata ]  [ Mizerna cicha
[ Pójdźmy wszyscy do stajenki ]  [ Przybieżeli do Betlejem ]  [ W żłobie leży
[ Wesołą nowinę ]  [ Wśród nocnej ciszy ]  [ Po kolędzie


Cicha noc
Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem. 
A u żłobka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta, 
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud, 
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn. 
Pan wielkiego majestatu, 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win, 
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc, 
Jakiż w tobie dzisiaj cud, 
W Betlejem Dziecina święta 
Wznosi w górę swe rączęta 
Błogosławi lud, 
Błogosławi lud.


Do szopy, hej pasterze
Do szopy, hej pasterze, 
Do Szopy, bo tam cud! 
Syn Boży w żłobie leży, 
By zbawić ludzki ród.

Śpiewajcie Aniołowie, 
Pasterze, grajcie Mu. 
Kłaniajcie się Królowie, 
Nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana, 
To Dziecię to nasz Bóg, 
Witajmy swego Pana; 
Wdzięczności złóżmy dług.

Śpiewajcie...

O Boże niepojęty, kto 
Pojmie miłość Twą? 
Na sianie wśród bydlęty, 
Masz tron i służbę swą.

Śpiewajcie...

Jezuniu mój najsłodszy, 
Tobie oddaję się. 
O skarbie mój najdroższy, 
Racz wziąć na własność mnie.

Śpiewajcie...


Dzisiaj w Betlejem
Dzisiaj w Betlejem, 
dzisiaj w Betlejem 
Wesoła nowina, 
Że Panna czysta, 
Że Panna czysta 
Porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, 
Nas oswobodzi, 
Anieli grają, 
Króle witają, 
Pasterze śpiewają, 
Bydlęta klękają, 
Cuda, cuda ogłaszają!

Maryja Panna, 
Maryja Panna 
Dzieciątko piastuje. 
I Józef Święty, 
I Józef Święty 
Ono pielęgnuje. 
Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, 
Choć w stajeneczce 
Panna Syna rodzi, 
Przecież On wkrótce, 
Przecież On wkrótce 
Ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...

I Trzej Królowie, 
I Trzej Królowie
Od wschodu przybyli 
I dary Panu 
I dary Panu 
Kosztowne złożyli


Gdy się Chrystus rodzi
Gdy się Chrystus rodzi 
I na świat przychodzi. 
Ciemna noc w jasności 
Promienistej brodzi. 
Aniołowie się radują, 
Pod niebiosy wyśpiewują: 
Gloria, Gloria, Gloria, 
In excelsis Deo!

Mówią do pasterzy, 
Którzy trzód swych strzegli, 
Aby do Betlejem 
Czym prędzej pobiegli. 
Bo się narodził Zbawiciel, 
Wszego świata odkupiciel. 
Gloria, Gloria, Gloria, 
In excelsis Deo!

O, niebieskie duchy 
I posłowie nieba, 
Powiedzcież wyraźniej, 
Co nam czynić trzeba, 
Bo my nic nie pojmujemy, 
Ledwo od strachu żyjemy. 
Gloria, Gloria, Gloria, 
In excelsis Deo!

Idźcie do Betlejem, 
Gdzie Dziecię złożone, 
W pieluszki powite, 
W żłobie położone. 
Oddajcie Mu Pokłon boski, 
On osłodzi wasze troski. 
Gloria, Gloria, Gloria, 
In excelsis Deo!


Mędrcy świata
Mędrcy świata, monarchowie, 
Gdzie spiesznie dążycie? 
Powiedzcie nam trzej królowie, 
Chcecie widzieć Dziecię? 
Ono w żłobie nie ma tronu 
I berła nie dzierży, 
A proroctwo Jego zgonu 
Już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje
Wieść to straszna, wieść to smutna
Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza
Ku Betlejem spieszą,
Gwiazda Zbawcę im.ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

Tak, jak każą nam kapłani, 
Damy dar troisty: 
Modły, pracę niosąc w dani, 
I żar serca czysty. 
To kadzidło, mirrę, złoto 
Niesiem, Jezu szczerze, 
Co dajemy Ci z ochotą, 
Od nas przyjm w ofierze.


Mizerna cicha
Mizerna, cicha stajenka 
licha Pełna niebieskiej chwały: 
Oto leżący, przed nami śpiący 
W promieniach Jezus mały.

Przed Nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą, 
Z włosy złotymi skrzydły białymi, 
Pod malowaną tęczą.

Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości, 
Skończony czas niedoli! 
On daje Siebie, chwała na niebie, 
Pokój ludziom dobrej woli.


Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki, 
Powitajmy Maleńkiego 
I Maryję, Matkę Jego.

Witaj Jezu ukochany, 
Od patriarchów czekany, 
Od proroków ogłoszony, 
Od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie, 
Wyznajemy Boga w Tobie, 
Coś się narodził tej nocy, 
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj, Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków
wiekiem,
A teraz z Matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie dziwy? 
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, 
Ty łączysz w Boskiej Osobie 
Dwie natury różne sobie.


Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem pasterze 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi.

Oddawali swa ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi.

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
Których oni nie słyszeli jak żywi. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi.

Dziwili się napowietrznej muzyce 
I myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi.

Któremu się wół i osioł kłaniają 
Trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi.


W żłobie leży
W żłobie leży, 
któż pobieży 
Kolędować Małemu 
Jezusowi Chrystusowi 
Dziś nam narodzonemu. 
Pastuszkowie przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie 
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami 
Za wami pospieszymy, 
A tak tego Maleńkiego 
Niech wszyscy zobaczymy, 
Jak ubogo narodzony, 
Płacze w stajni położony, 
Więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy niechaj wszędy 
Zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jest dany 
Emanuel w niskości. 
Jego tedy przywitajmy, 
Z aniołami zaśpiewajmy: 
Chwała na wysokości!

Witaj Panie! Cóż się stanie 
Że rozkosze niebieskie 
Opuściłeś a zstąpiłeś 
Na te niskości ziemskie? 
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła 
Pod nieba empirejskie.


Wesołą nowinę
Wesołą nowinę, bracia słuchajcie,
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
Jak miła u nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina?
Byśmy tam pobicżcli i ujrzeli.

Bogu chwalą wznoszą na wysokości, 
pokój ludziom głoszą duchy światłości. 
Jak miła...

Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, 
pokłonem uczciła to Niemowlątko. 
Jak miła...

Którego zrodziła, Bogiem uznała, 
i Panną, jak była, Panną została. 
Jak miła...

Królowie na wschodzie już to poznali 
i w Judzkim narodzie szukać jechali. 
Jak miła...

Gwiazda naj śliczniej sza ich oświeciła, 
do szopy w Betlejem zaprowadziła. 
Jak miła...

Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego.
Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!


Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, 
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czem prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali z wielkiej radości.

Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy czekali, 
A Tyś tej nocy nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina.


Po kolędzie
Hej, kto Betlejem szuka od naszych w dali ziem,
ten - wierę - prawdy nie zna i para się ze złem.
Tam, pośród pól śnieżystych, wśród tych z krzyżami dróg
co rok na świat przychodzi Dzieciątko - Pan i Bóg.

Niech w ziemię judzką chadza, kto chce, w wielbłądów ślad; 
my pójdziem po kolędzie, jak trzeba, z chat do chat, 
po ziemi przemarzniętej, w starego boru głąb, 
i tam odnajdziem zaraz stajenki niskiej zrąb.

Przejadą trzej królowie; pokłonim się im w pas, 
lecz przy ubogim żłobku nas zechce Pan mieć, nas, 
bo kio zakolęduje tak rzewnie, choć bez nut, 
jak to co roku czyni ten Boży polski lud?

Hej, wygraj, skrzypko moja, radosną światu wieść, 
że Pan Bóg się narodził i że Mu dajem cześć! 
Wtórujcie, leśne echa, i niechaj zgodny śpiew 
utrąca srebrną okiść z drzemiących w boru drzew.

Antoni Bogusławski
   

Wasze komentarze:
 Mateusz: 13.01.2016, 17:41
 Czas wigilii Jest taki zmierzch wśród grudniowych szarych dni kiedy w noc, gwiazda lśni... Wigilii czas, każe nam u stołu stać łamać chleb, razem trwać Ref: A kiedy już ta pierwsza z gwiazd  Zaświeci nam spoza chmur Dzieje się cud, co w każdym z nas Umie zburzyć jego własny mur.x2 Są takie łzy,  co nie wyschły z oczu gdy W taką noc, ktoś jest sam Wigilii czas, każe nam u stołu stać Łamać chleb razem trwać.. Ref.x2
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej