Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

K+M+B

Pierwszym historycznie świętem związanym z tajemnicą Wcielenia jest Epifania, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona 6 stycznia. Już św. Augustyn (IV/V w.) z charakterystyczną dla siebie ścisłością nazywa ją "bliźniaczą uroczystością -geminata sollemnitas - Narodzenia Pańskiego". Pierwsza wzmianka o tej uroczystości na Wschodzie pochodzi od Klemensa Aleksandryjskiego (ok. 212), zaś na Zachodzie od cesarza Juliana, z roku 361 r. Ten niewielki rys historyczny uzmysławia nam, że obchody tej uroczystości cieszą się wielowiekową tradycją. Nie należy jednak zapominać, że powstanie Epifanii do dziś nie zostało w pełni wyjaśnione. Najbardziej prawdopodobną wydaje się być teza B. Botte. Wiadomo, że dzień 6 stycznia w Egipcie i Arabii był świętem solsticii (podobnie jak 25 grudnia na zachodzie), czyli dniem oddawania czci słońcu, dniem narodzin Aiona (bóg czasu i wieczności). Podania ludowe głosiły także wieść o zstępowaniu w tym dniu Dionizosa dla dokonania przemiany wody Nilu. Przeciwstawienie się tym kultom sięgające już, zdaniem Botte, lat 120-140 wpłynęło na powstanie omawianej uroczystości.

Treścią uroczystości Epifanii jest objawienie tajemnicy zbawienia w Jezusie Chrystusie. Boże Narodzenie koncentruje się bardziej na uniżeniu Syna Bożego podkreślając ziemskie narodziny Słowa Bożego. Epifania natomiast kieruje nasz wzrok na Boską wielkość nowo narodzonego Dziecięcia, która to wielkość zaczyna być widoczna na świecie.

W ciągu wieków wykształciły się także liczne zwyczaje związane z Epifanią. Do najważniejszych z nich należą: ogłaszanie daty Wielkanocy, błogosławienie złota, kadzidła i mirry, błogosławienie wód Jordanu oraz błogosławienie domów. Nam oczywiście ten ostatni jest znany najbardziej. W regionach niemieckich, a obecnie w innych krajach, także w Polsce, wzbogacony jest on przez znaczenie kredą drzwi literami K+M+B oraz datą bieżącego roku. Czy jednak wiemy co ten skrót oznacza, jaką treść w sobie kryje? Jaka jest jego geneza? Odpowiedź na te pytania nie jest prosta i oczywista. Z tego też powodu zdecydowałem się na napisanie niniejszego artykułu.

Podobno te trzy litery, którymi w dniu 6 stycznia naznaczamy drzwi naszych domów, wcale nie są inicjałami domniemanych imion Trzech Króli. Pierwotnie był to podobno skrócony zapis łacińskiego życzenia: Christus mansionem benedicat - Niech Chrystus ten dom błogosławi! Najchętniej przyjęłoby się obie te interpretacje. Z jednej strony znaczenie imieniem Chrystusa wejścia do domu może spontanicznie kojarzyć się z nocą wyzwolenia z niewoli egipskiej, kiedy to lud Boży naznaczył swoje domy krwią paschalnego baranka. Z kolei rozpoznanie w tym zapisie imion pierwszych pogan, którzy pokłonili się Chrystusowi, pozwala go odczytać jako rodzaj deklaracji, że również mieszkańcy tego domu pragną należeć do ludzi, dla których Chrystus jest kimś absolutnie najważniejszym. Zatem dwa zupełnie różnie odczytania tych trzech liter prowadzą praktycznie do tych samych wniosków duchowych.

Wśród tłumaczonych przez Stanisława Barańczaka metafizycznych poetów angielskich znajduje się wiersz George'a Herberta pt. "Zwiastowanie". Właśnie w kontekście tego wiersza - jak objaśnia Barańczak w przypisie - "króla w jego podróżach poprzedzali wysłannicy, którzy oznaczali miejsca zdatne na kwatery dla dworu, rysując na drzwiach znak kredą". Ciekawe, czy to nie stąd właśnie wziął się zwyczaj znaczenia kredą mieszkania w uroczystość Trzech Króli? Byłby to symboliczny znak, że zapraszamy do siebie Boskiego Króla. Może dlatego właśnie ewangelicznych magów przemieniano w królów: królowie niejako w roli kwatermistrzów, wzywających do przyjęcia tak wielkiego Gościa, idealnie podkreślają Jego najwyższą godność.

Zarówno Biblia, jak i historia Kościoła może poświadczyć o faktycznym istnieniu wielu królów pobożnych i bogobojnych, ale spróbujmy sobie wyobrazić nawrócenie władcy w rodzaju Nerona, Stalina, czy Hitlera! A właśnie takich władców wyobraża sobie intuicja ludowa w szopie betlejemskiej: dobrzy znajomi Heroda i równie niegodziwi jak on, a jednak oni pierwsi zgięli kolana przed Zbawicielem!

Magów, którzy złożyli hołd Chrystusowi, często utożsamiamy również z mędrcami. Może dlatego, że dla tych trzech rodzajów ludzi nawrócenie jest praktycznie niemożliwe. Magowie, to ludzie, którzy dotychczas służyli diabłu, a jednak nawet oni odnaleźli drogę do Chrystusa. Mędrcy to - w myśl tej intuicji - nie tyle ludzie napełnieni mądrością Bożą, ale raczej ludzie oddani mądrości tego świta, która serce ludzkie przemienia w grunt skalisty, niezdolny do przyjęcia ziarna Bożego. I oto właśnie tacy mędrcy znaleźli się wśród pierwszych wyznawców Zbawiciela.

Ewangelia nie wspomina, ilu tych magów przyszło do Betlejem. Dlaczego więc mówi się o trzech? W historii dzieciństwa Chrystusa Mateusz wspomina tylko o Magach ze wschodu (Mt 2, 2), Orygenes (jeden z najpłodniejszych pisarzy starożytnych, żyjący w latach 185-254) zaś o trzech darach. Stwierdzenie to przyczyniło się do utrwalenia liczby Trzech Magów. W pismach Cezarego z Arles ( wzór gorliwego duszpasterza, reorganizator życia zakonnego, żył w latach 470-543) mędrcy zostali nazwani królami: Kasper, Melchior i Baltazar. Istnieje również symboliczne wyjaśnienie tej liczby. Bo ta liczba najlepiej symbolizuje wszystkich ludzi (również w Piśmie Świętym liczba 3 wyraża pełnię) .Trzej magowie, podobnie jak trzej synowie Noego, to przedstawiciele trzech ras ludzkich: rasy białej, czarnej i żółtej. Ponadto nieraz wyobrażano sobie, że jeden z nich był młody, drugi w życiu dojrzałym, trzeci zaś dożywał już wieku sędziwego. Krótko mówiąc wszyscy ludzie zostali zaproszeni są do tego, żeby pokłonić się Zbawicielowi. Bez względu na rasę, wiek i dotychczasową swoją biografię.

Warto zauważyć, że ten znak religijny, który wykonujemy w naszym mieszkaniu pełni jeszcze jedną znamienną funkcję. Otóż przypomina on mieszkańcom oraz ich gościom, że w tym domu religia ma również swój wymiar rodzinny, że jest nie tylko prywatną sprawą ich poszczególnych członków. Idea ta najpełniejszy swój wyraz znajduje w przeświadczeniu, że rodzina zbudowana na fundamencie małżeństwa powinna być Kościołem domowym. Może bowiem realizować trzy sceny prawdziwej świątyni: być miejscem rzeczywistej obecności Boga wśród ludzi, miejscem składania ofiar miłych Bogu (to znaczy ofiar prawdziwej miłości) oraz miejscem świadczenia o Bogu i o Jego miłości, zarówno wobec siebie wzajemnie, jak i wobec innych.

kl. Damian Kuna

Tekst pochodzi z pisma
Alumnów WSD w Toruniu "SŁUGA" nr 26Wasze komentarze:
 marzena aneta: 06.01.2024, 08:21
 K+M+B dziękuję K+M+B 2024 dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego na drzwiach których napisze K+M+B dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o dobrą małego mieszkania sprzedaż dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o urode zdrowie dla mnie dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o najważniejsze zdrowie biodra nogi oczy zęby zdrowe dziękuję będę miała zdrowie będę miała urodę dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o pieniądze żebym miała zawsze żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Kacprze Melchiorze Baltazarze kocham Was bardzo mocno proszę o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 wiatr: 08.09.2008, 10:03
  Panie mój ... 6 styczeń ... " dziwny to Dzień" ... , gdy w Noc Betlejemską ... prości ludzie przybyli , Którzy ciężkimi grzechami Ciebie nie obrazili ... ich Dusze szlachetne ... miłe Ci były ... i dlatego ... chóry Anielskie Je ... Nawiedziły .... JASNOŚĆ , ŚWIATŁO ... Wielkie wskazały ... i Pasterzom iść Tam nakazały ! Byli Godni ... Ujrzeć Cię Maleńkiego , dopiero co zrodzonego ! Te Ich Serca "Dziecięce ", Ufne i .... Pokoju pełne ... odpowiedź dały ... i do Stajenki"pobierzały " ! ale TY Panie - TO KRÓL WSZECHŚWIATA !!!!!!!!! i Pokłon oddać Ci powinno " pół" świata ... , który jeszcze na Ciebie się Otwiera ... Szuka ... i w głębi duszy ...tęskni do Pełni , do Czegoś Nieziemskiego , Tajemnicą Owianego ! dlatego "Pozwoliłeś ".... , aby Hołd ...Ci ... oddali ... Ci , co byli w dali .... magią zajęci ...dobrze rozumieli , że to ich tylko " kręci " a nie jest ...mocą i potęgą , którą przeczuwają i której szukają ; inni... światem wiedzy ... zaintrygowani ... poznali , że wcale nie są doskonali , że ciągle ...jest wiele tajemnic , prawd ... nie odkrytych ... dla ich umysłów , że JEST PRAWDA ... Mądrość ... Rozum , Który ich Przewyższa ... i Którego pojąć nie mogą , więc wyruszyli ... Drogą ... przez Gwiazdę ...im wskazaną , aby Hołd Oddać Najwyższemu , Maleńkiemu ... przez żaden ... rozum Nie Ogarnionemu ...; jeszcze inni w bogactwie , dobrach tego świata ... ufność pokładali ... i się w tym nieźle zagmatwali .... dlatego dusza wołała , bo wielką pustkę odczuwała ... przed Panem ... "przyszła ... " zgiąć kolana ... i Uznać JEGO KRÓLOWANIE ... w DUSZY PANOWANIE ... , bo TO KRÓLESTWO BOGA - DUSZA ..> MU nade wszystko DROGA !!!! więc i my ... grzechem ... zbrukani ... przychodzimy do Ciebie Pani ... , aby przed Twoim Synem głowę skłonić , w piersi ... z żalu się bić ... i OTWORZYĆ DRZWI SERCA SWEGO ...na Mieszkanie Jemu Przygotowanego , aby Królem tam Był ... i nigdy samotny ... nie błądził ... i lisom i ptakom ... nie " zazdrościł" , że miejsca swoje mają ... , a ON BÓG Tego świata ... jak ŻEBRAK do WRÓT >>> Kołata ... ! Niech DRZWI ... Domów naszych będą naznaczone ...na ZNAK, że my Go Zapraszamy ... przed Nim Uniżamy ... Ugościmy ...Dobrem < Miłością , Ofiarą ... SZEROKO BRAMY DUSZ OTWIERAMY ... i do Ciebie BOŻE WOŁAMY !!!!!!!!!! ZAMIESZKAJ z nami , Niech Cię Zawsze Kochamy !!!!!!!
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Agnieszka z Montepulcianośw. Agnieszka z Montepulciano

Modlitwa do św. Agnieszki z MontepulcianoModlitwa do św. Agnieszki z Montepulciano

Litania do św. Agnieszki z MontepulcianoLitania do św. Agnieszki z Montepulciano

Do La Salette przybywają pielgrzymi z całego świataDo La Salette przybywają pielgrzymi z całego świata

Drugi znak - wielki smok (Ap 12,3-6)Drugi znak - wielki smok (Ap 12,3-6)

Czy apostolskie zalecenie powstrzymywania się od krwi dziś już nie obowiązuje?Czy apostolskie zalecenie powstrzymywania się od krwi dziś już nie obowiązuje?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej