Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Położyła w żłobie

"Położyła w żłobie" (Łk 2,7). Kto? - Niepokalanie Poczęta, wybrana przez Boga, Niewiasta, której potomstwo miało zmiażdżyć głowę piekielnego węża. Kogo? - Syna Bożego, Odkupiciela świata.

Pierwszy człowiek w raju, nadużywając swej wolności, okazał nieposłuszeństwo względem Stwórcy. Popełniając grzech, Adam przedłożył siebie nad Boga, chciał "być jak Bóg", ale "bez Boga i ponad Bogiem" (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 398). Aby więc naprawić zło wyrządzone przez pychę, potrzeba było najgłębszego uniżenia Syna Bożego.

Każdy nosi w sobie skłonność do pychy. Nie ma człowieka, który by nie upodobał sobie we własnej chwale i nie starał się zabłysnąć w oczach ludzi. Dlatego odczuwamy pociąg do przeceniania swoich wartości osobistych, a w następstwie tego do wysuwania wymagań i roszczeń względem innych. Pokora jest tą cnotą, która miłość własnej chwały utrzymuje we właściwych granicach i każe stanąć na należnym nam miejscu. Dzięki pokorze potrafisz uznać, że wszystko co masz jako istota ludzka, a nawet co osiągnąłeś na drodze własnego działania, nie jest twoją zdobyczą, lecz darem Bożym.

Prawdziwe poświęcenie się w służbie bliźniego jest owocem pokory i miłości. Spotykamy się z wieloma służbami na rzecz bliźnich i dziełami społecznymi, które w swej istocie stanowią manewr dominacji czy poszukiwania osobistego zysku. Są często inspirowane - świadomie bądź nieświadomie - pychą, chciwością czy żądzą panowania.

Spójrzmy na Dzieciątko Jezus, spoczywające w żłobie! Pierwszym aktem, jaki Chrystus spełnił, aby ocalić rodzaj ludzki i przywrócić człowiekowi godność dziecka Bożego, to poniżenie się, upokorzenie, stanie się sługą, kimś ostatnim. Jest to wstęp do wielkiego dzieła "umiłowania swoich aż do końca". Wyrazem uniżenia się Chrystusa względem Ojca jest Jego całkowite uzależnienie się od Woli Ojca na wzór biologicznej zależności od spożywania pokarmu. Dlatego miłość chrześcijańska musi być pokorna, inaczej przestanie być Miłością.

Spójrzmy jeszcze na Maryję, pokorną służebnicę Pańską! Ledwo w zwiastowaniu anielskim doznała wyniesienia ponad wszelkie stworzenie, a niemalże natychmiast idzie z pośpiechem służyć człowiekowi, o którym dowiedziała się, że jest w potrzebie.

Kto pragnie oddać się na służbę Bogu, winien najpierw naśladować Chrystusa w pokorze, tylko serce pokorne potrafiprzyjąć miłość pochodzącą z wysoka od Ojca Światłości, tylko pokorny może prawdziwie miłować bliźniego.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej