Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Narodził się z Maryi Dziewicy

Wyznanie wiary w Jezusa Odkupiciela wiąże się wyraźnie z wiarą w Jego narodzenie z Maryi Dziewicy, które jest jedną z najważniejszych prawd naszego Credo (Wierzę). Potwierdzają tę prawdę ewangeliści św. Mateusz i św. Łukasz. Trzeci ewangelista widzi, jak Boże Synostwo Jezusa Chrystusa znajduje swe uzasadnienie w dziewiczym poczęciu za sprawą Ducha Świętego. Przy Zwiastowaniu Dziecka powiedziano: "Będzie Ono wielkie i będzie nazwane Synem Najwyższego". Jego narodzenie dokona się dzięki Duchowi Świętemu, bez udziału ojca przy poczęciu. "Duch Święty zstąpi na Ciebie - mówi Anioł do Maryi - i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym". (Łk 1,32.35) (...).

Dogmat dziewiczego poczęcia Chrystusa w Maryi jest wspaniałym przykładem na to, że i bibliści, i dogmatycy stoją przed tym samym podstawowym zagadnieniem hermeneutycznym, jak w Biblii i poza Biblią znana jest w sposób udokumentowany rzeczywistość Bożego działania w historii i jak odpowiednio może być ona wyrażona. Mamy tutaj stwierdzenie historyczne i ustalony język, który właściwie wyraża to wyznanie wiary.

Oto treść tego dogmatu, jak ją wyraża egzegeta Rudolf Pech: "Dziecię nam się narodziło, narodziło się z Dziewicy, ponieważ Syn został nam dany przez samego Boga: Emanuel, niespodziewany i niewy-proszony cud wcielenia Słowa, obecności Boga wśród nas. Stworzony w cudowny sposób, wskazany przez gwiazdę zaranną, pierworodny Syn Ojca, jest eschatologicznym Synem Bożym, który ukazuje się w historii: świadczy o Nim Duch Święty przez samą stwórczą moc Boga".

W tej chrystologicznej perspektywie dziewictwo dla Maryi jest osobliwą formą Jej Bożego Macierzyństwa. Służebnica Pańska pokazuje w ten sposób, że całkowicie, nawet co do ciała, pozwala się użyć Chrystusowi, a wraz z Nim Bogu. "Tak" Jej wiary jest czymś więcej niż "tak" woli i serca: jest także "tak" ciała, a tym samym całej osoby. W ten sposób Dziewica z Nazaretu pokazuje, że dla Niej żyć jest Chrystus (por. Flp 1,21) i że Ona troszczy się tylko o sprawy Pana (por. 1 Kor 7,32). Patrząc na Jego Matkę, można tylko utwierdzić się w szacunku dla dziewictwa: nienaruszony znak cielesny jest po to, by poświęcić całe swe życie przesiąknięte wiarą Chrystusowi jako Boskiemu Oblubieńcowi.

Tu wchodzi w grę nie tyle kategoria niezależności, co raczej pojęcie "żywotnego otwarcia się" na "rzeczywiste oddanie się" Chrystusowi, z czym wiąże się wzmocniona solidarność ze swymi braćmi i siostrami. Kto tak się otwiera dla Chrystusa i tak Mu się oddaje jak Maryja, ten podobnie jak Ona będzie pożyteczny dla wielu. W swym zjednoczeniu się z Chrystusem dziewicza Matka jest dla Kościoła i dla każdego chrześcijanina prawzorem przyjęcia odwiecznego Słowa.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej