Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czego zakazuje ósme przykazanie?

1. Lektura prasy czy śledzenie dzienników telewizyjnych wciąż dostarczają nam wiadomości o aferach, pomówieniach, matactwach. Łatwo zauważyć, jak wielki problem stanowią one nie tylko dla życia publicznego, ale też dla życia wielu konkretnych osób. Nawet pobieżne zorientowanie się w treści i problematyce tych wydarzeń jasno ukazuje nam, jak szeroki jest zakres odpowiedzialności związanej z ósmym przykazaniem, jak wielu spraw ono dotyczy, oraz jak istotnych i powszechnych wartości broni. Pokazuje też, jak bolesne, niestety, konsekwencje może nieść ze sobą nieprzestrzeganie tego przykazania.

2. "Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa z powołania Ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej; są poważną niewiernością Bogu" (KKK 2464) Św. Piotr Apostoł napomina chrześcijan i przypomina im, że mają odrzucić "wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy" (1P 2,1). Obowiązek ten rozciąga się więc nie tylko na zwyczajne mówienie prawdy, ale dotyczy też wielu innych okoliczności życia. Jakich?

3. Najbardziej spektakularną okolicznością przedstawiania prawdy jest niewątpliwie zeznawanie, a zwłaszcza zeznawanie pod przysięgą. Ma ono miejsce, gdy zostajemy wezwani do przekazania prawdy publicznie i to przed mającą prawo jej żądać władzą. Dlatego grzechem przeciw ósmemu przykazaniu jest świadome i złośliwe składanie fałszywego świadectwa, szczególnie, gdy jest ono poparte przysięgą. Nosi wtedy nazwę krzywoprzysięstwa. Odpowiednikiem krzywoprzysięstwa w życiu prywatnym jest obmowa i oszczerstwo, które, fałszując prawdę o drugim człowieku i jego postępowaniu, narażają na szwank jego dobre imię i cześć. Obmowa, która jest "ujawnianiem, bez obiektywnie ważnej przyczyny, wad i błędów drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą" (KKK 2477) i oszczerstwo, a więc "szkodzenie, przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą dobremu imieniu innych" (KKK 2477) nie liczą się z prawem każdego człowieka do godności, czci i prywatności. "Staje się winnym pochopnego sądu, kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą-bez dostatecznej podstawy - moralną wadę bliźniego. (...) W celu uniknięcia wydawania pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by - w takiej mierze, w jakiej to możliwe - interpretować w pozytywnym sensie myśli, słowa i czyny swego bliźniego" (KKK 2477-2478). Także przeciwieństwo obmów i oszczerstw -pochlebstwa i służalcze komplementy mogą być grzechem przeciw prawdzie, ponieważ odbierają człowiekowi, do którego bywają kierowane, możliwość obiektywnego poznania rzeczywistości i zaciemniają jego sąd o sobie samym. Grzechem przeciw prawdzie jest też samochwalstwo, które wynika nie tylko z próżności, ale też z braku szacunku dla prawdy i strachu przed skonfrontowaniem z nią siebie i innych. Ironia, "która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania" (KKK 2481) jest szczególnie częstym i bolesnym grzechem tak przeciw miłości bliźniego, jak przeciw miłości Boga, który jest nie tylko prawdą ale również miłością i oczekuje od swych dzieci przekazywania prawdy w miłości, a nie w złości czy pysze, z którymi najczęściej ironia się wiąże.

4. Zapamiętajmy: Prawda jest jednym z imion Boga, a szacunek dla niej jest okazywaniem szacunku i wierności samemu Stwórcy. Grzechami przeciw ósmemu przykazaniu, które troszczy się o prawdę są: składanie fałszywych świadectw, dokumentów oraz krzywoprzysięstwo, wydawanie pochopnego sądu o bliźnim, obmowa i oszczerstwo, pochlebstwa i służalczość, samochwalstwo i ironia. Ósme przykazanie zakazuje przedkładania nad prawdę egoizmu i rezygnowania z prawdy dla wygody i korzyści.

ks. Bartosz Leszkiewicz
Bazylika NJS 1.11.2015 r.Wasze komentarze:
 marzena aneta: 02.11.2022, 19:26
 prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję prosze o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 zGWF: 17.01.2019, 22:33
 Ja jestem pyszny, próżny, samochwała. Dlatego nie ma nawet co marzyć że Bóg mnie wysłucha. Takich jak ja nie wysłuchuje. Muszę to zmienić.,
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Ekspedytśw. Ekspedyt

Modlitwa do św. EkspedytaModlitwa do św. Ekspedyta

Litania do św. EkspedytaLitania do św. Ekspedyta

św. Elfegśw. Elfeg

św. Leon IXśw. Leon IX

Urodziny jeżyka JasiaUrodziny jeżyka Jasia

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej