Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Bóg powiedział: Nie będziesz kradł

-W Księdze Wyjścia Bóg powiedział: Nie będziesz kradł (20,15). Przykazanie to powtórzy Chrystus w rozmowie z bogatym młodzieńcem (Mt 19,18).

- Siódme przykazanie - zauważył Andrzej - zabrania przywłaszczania lub zatrzymywania dobra bliźniego i wyrządzania mu przez to krzywdy.

- Nie tylko. Przykazanie to nakazuje też kierowanie się sprawiedliwością i miłością w zarządzaniu dobrami materialnymi i ludzką pracą. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania dóbr i prawa do własności prywatnej.

- Czy prawo do własności prywatnej nie podważa pierwotnego przekazania ziemi całej ludzkości?

- Nie, ale zawsze pozostaje pierwszoplanowe powszechne przeznaczenie dóbr. Człowiek powinien mieć świadomość, że posiadane dobra winny służyć nie tylko jemu, ale także innym. On jest tylko zarządcą danych mu przez Opatrzność dóbr.

- Niestety, ludziom brak tej świadomości...

- Masz rację. I dlatego świat dzieli się na biednych i bogatych, sytych i głodnych.

- Czego dotyczy to przykazanie?

- Siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu dobra drugiego człowieka wbrew jego woli.

- Czy z kradzieżą mamy również do czynienia, jeżeli przyzwolenie jest domniemane lub zabranie cudzej rzeczy zostało podyktowane koniecznością życiową, np. brakiem żywności?

- Nie, w takim wypadku nie mamy do czynienia z kradzieżą.

- Co jeszcze wchodzi w zakres tego przykazania?

- Wiele rzeczy. A więc wszelkiego rodzaju nieuczciwości, jak zatrzymywanie pożyczonych lub znalezionych przedmiotów, oszustwa w handlu itp. Przykazanie to wymaga też, by wszelkie umowy i obietnice były dotrzymywane, pożyczki zwracane, a wynagrodzenie za pracę we właściwym czasie wypłacane.

- Czy przykazanie to dotyczy także wszelkiego rodzaju gier hazardowych?

- Tak, gdy tego rodzaju gry pozbawiają kogoś warunków do życia lub prowadzą do zniewolenia, np. namiętnej gry w karty itp.

- Czy w zakres tego przykazania wchodzą sprawy, które można by nazwać ubocznymi lub kradzieżą nie wprost?

- Dziękuję ci za to pytanie. W zakres siódmego przykazania wchodzi także to, co się zwykło nazywać integralnością stworzenia. Chodzi tu o poszanowanie wszystkiego, co Bóg dał człowiekowi na ziemi: przyrodę, bogactwa naturalne i wszystkie zwierzęta. Dlatego też nie wolno zadawać niepotrzebnych cierpień zwierzętom, a także bez powodu ich zabijać.

- A praca ludzi?

- Praca ludzka to dalsze działanie Stwórcy. który każe człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną. Praca jest obowiązkiem: Kto nie chce pracować, niech też i nie je! - uczy św. Paweł (2 Tes 3,10). Każdy człowiek winien mieć dostęp do pracy. Ale też każdy człowiek powinien pracą rąk swoich zarabiać na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

U nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we lnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli (2 Tes 3,8-12). Odpowiedzialne jest za to państwo i przedsiębiorcy. Praca winna być też godziwie wynagradzana. Brak właściwego wynagrodzenia jest ciężką niesprawiedliwością i może prowadzić do strajków.

- Czy strajki naruszają siódme przykazanie?

- Strajki są moralnie usprawiedliwione, jeżeli zawiodły wszelkie formy negocjacji. W przeciwnym wypadku mogą być naruszeniem omawianego przykazania.

- Jak wiemy, państwa i narody dzielą się na bogate i biedne. Przyczyny tego zjawiska wiążą się przede wszystkim z rozwojem cywilizacyjnym oraz z możliwościami gospodarczymi danego kraju. Czy na narodach bogatych spoczywa moralny obowiązek pomocy narodom ubogim i rozwijającym się?

- Oczywiście. Pomoc ta może być bezpośrednia, zwłaszcza wtedy, gdy jakiś kraj jest zagrożony głodem lub długofalowym bezrobociem, kiedy pomaga mu się w rozwoju ekonomicznym, dając długoterminowe pożyczki lub fachową pomoc.

- A co z ubogimi i żebrakami, których spotykamy na każdym kroku?

- W zakres przykazania: "nie kradnij", wchodzi także problem ubogich, których nigdy i nigdzie, nawet w krajach bogatych nie brakuje. Chrystus uczy: Daj temu, który cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie (Mt 5,42). Miłości do ubogich nie da się pogodzić z egoistycznym używaniem bogactw. Ludzie zasobni winni troszczyć się o to, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. Nędza ludzka występuje pod różnymi postaciami i zawsze była przedmiotem szczególnej troski Kościoła. W miarę możliwości spieszył on, by pomóc ubogim i uciśnionym: czynił to m. in. przez dobroczynne dzieła.

- Czy przykazanie "nie kradnij" dotyczy także tego, co się nazywa plagiatem, kradzieżą ludzkiej myśli oraz wszystkich wartości duchowych i umysłowych, które też można sobie przywłaszczyć?

- Oczywiście. Przykazanie "nie kradnij" dotyczy wszystkich wartości tak duchowych jak i materialnych. Niestety, dzisiaj przykazanie "nie kradnij" w zakresie dóbr duchowych jest systematycznie naruszane i to na nie spotykaną dotąd skalę.

- Czy omawiane przykazanie dotyczy także oszustw podatkowych, oszukiwania klientów przez sprzedawców, którzy samowolnie podwyższają ceny artykułów itp.?

- Tak. Wszelka nieuczciwość, za którą kryją się jakiekolwiek nadużycia pociągające za sobą straty materialne i finansowe innej osoby, stanowią wykroczenie przeciw siódmemu przykazaniu.

Ks. J. P.

Miejsca Święte nr 2/1997


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Historia w Panu Jezusie ChrystusieHistoria w Panu Jezusie Chrystusie

Zakochać się w samym BoguZakochać się w samym Bogu

Czterdzieści lat apostolstwa cierpieniaCzterdzieści lat apostolstwa cierpienia

Bóg stwarzając świat - uczynił go dobrym. A co człowiek zrobił z wodą?Bóg stwarzając świat - uczynił go dobrym. A co człowiek zrobił z wodą?

Podstawowa prawdaPodstawowa prawda

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej