Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dar umiejętności (wiedzy)

Przypominając sobie znaczenie siedmiu darów Ducha Świętego, zastanówmy się nad darem umiejętności, nazywanym też darem wiedzy.

Dzięki niemu możliwe jest wypowiadanie trafnych opinii o Bogu i wierze bez koniecznej wcześniejszej analizy teologicznej. Dar ten daje "udział w mądrości samego Boga, który poznaje wprost". Jednak bp Kazimierz Romaniuk wyjaśnia, że w odróżnieniu od daru rozumu, dar umiejętności wiąże się bardziej z poznawaniem rzeczy materialnych. Umożliwia dostrzeganie znaków Bożych w stworzeniach, które wskazują na swojego Stwórcę. Bóg jest wtedy określany jako pierwsza Przyczyna, a wszystko, co istnieje, ma swój sens i funkcję w historii zbawienia ludzkości. Następuje więc rozpoznanie zależności wszystkich stworzeń od Boga. Dar umiejętności pozwala dostrzec w ich wewnętrznej logice i pięknie wdzięk samego Boga, który jest "źródłem i sumą wszelkiego piękna". Dzięki temu człowiek - jeżeli jest uczciwym obserwatorem -"potrafi zająć właściwe miejsce pomiędzy stworzeniami a Stwórcą". I spontanicznie zaczyna chwalić Boga.

Wynika stąd umiejętność takiego życia, w którym korzystanie z dóbr tego świata jest zgodne z zamysłem Bożym. Z patrzenia bowiem na świat "oczami Autora" rodzi się akceptacja materii jako środka rozwoju i drogowskazu ku Bogu. Jest zachwyt wobec dzieła stworzenia. Ale świadomość jego granic przenosi pragnienia wyżej, kierując umysł ku Bogu.

Dzięki darowi umiejętności człowiek zanurzony w przyrodzie i technice jest w stanie rozpoznać istnienie celu nadprzyrodzonego, a także środki pozwalające na jego osiągnięcie. Dar ten ofiaruje światło wskazujące, co jest wiarygodne na drodze do zbawienia. Uczy przewidywania i wartościowania wydarzeń w świetle Bożej Opatrzności. Inaczej mówiąc, chodzi o umiejętność życia zgodnie z własną kondycją i radowania się z Bożych zamiarów względem nas.

W ten sposób dar umiejętnie jednoczy odwieczne tęsknoty ludzkości z obietnicami Boga i pociąga nas w Jego kierunku. Ośmiela pragnienie nieśmiertelności, które Bóg wpisał w ludzkie serca. Rozświetlając zaś horyzont życia obecnością Chrystusa, otwiera na ostateczne i pełne poznanie przyszłości. Przejawem działania daru umiejętności jest więc rozpoznanie wartości ludzkiego życia i związanie na wieczność własnej egzystencji z Bogiem.

Inną zdolnością daru umiejętności jest możliwość przenikania sumień i umysłów, aby czytać w myślach. A także umiejętność rozeznawania duchów. Chodzi tu o dar odróżniania dobra od zła, a zwłaszcza wezwania Bożego od subtelnych pokus złego ducha.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 9 października 2011Wasze komentarze:
 Bartolomeo: 17.12.2014, 12:24
 Bzdury. Dar wiedzy to nie dar umiejętności, bo nie ma daru umiejętności. Może być umiejętne posługiwanie się darem wiedzy. I nie ma daru wiedzy tylko jest napisane „mowę wiedzy". To dar poznania, czy rozpoznania, to nie jest też mądraliństwo ale precyzyjne Boże objawienie na dany czas, i również rozpoznanie I usługa słowem dla konkretnej osoby, czy osób. Ten dar jest po części darem proroczym ale bardziej precyzyjnym w momencie używania go ponieważ proroctwo wskazuje na to co nadejdzie lub na to co nadchodzi a dar wiedzy już wie jakby na teraz.
 Bartolomeo: 17.12.2014, 12:22
 Bzdury. Dar wiedzy to nie dar umiejętności, bo nie ma daru umiejętności. Może być umiejętne posługiwanie się darem wiedzy. I nie ma daru wiedzy tylko jest napisane „mowę wiedzy". To dar poznania, czy rozpoznania, to nie jest też mądraliństwo ale precyzyjne Boże objawienie na dany czas, i również rozpoznanie I usługa słowem dla konkretnej osoby, czy osób. Ten dar jest poczęści darem proroczym ale bardziej precyzyjnym w momencie używania go ponieważ proroctwo wskazuje na to co nadejdzie lub na to co nadchodzi a dar wiedzy już wie jakby na teraz.
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna  
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej