Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Posłannictwo świętych w świecie

na podstawie twórczości hagiograficznej Waltera Nigga

Walter Nigg (1903-1988) jest szwajcarskim hagiografem wyznania ewangelicko-reformowanego. Większość swego życia poświęcił świętym. Odkrył w nich wielki skarb Kościoła. W swoich dziełach prezentuje on czytelnikom świętych w niekonwencjonalny sposób. Jego twórczość zawiera wiele aspektów związanych z życiem świętych. Jednym z nich jest ukazanie ich posłannictwa w świecie.

Każdemu świętemu Bóg powierzył określone zadanie, orędzie do przekazania ludzkości nie tylko w epoce, w której święty żył. Owo posłanie nadaje życiu świętego Boskiego blasku. Należy tu zauważyć, że takie zadanie otrzymuje - zgodnie z tezą o powszechnym powołaniu do świętości - każdy człowiek. Większość ludzi nie potrafi go jednak odczytać w kontekście życia, a przecież to jest właśnie w życiu najważniejsze. Podejmując to zadanie święci oddziaływali w różny sposób, a więc swoją postawą, wypowiadanym ustnie lub pisemnie słowem, sposobem postępowania. Siła przykładu oddziaływania żywego człowieka na człowieka jest - jak to potwierdzają również nauki psychologiczno-pedagogiczne - bardzo duża. Potrafiła wielu nawrócić ze złej drogi, pobudzić do działania, wzmocnić wiarę.

Święci mogą być drogowskazem. Całym swym życiem wskazują na Boga. Nie odwodzą ludzi od życia, lecz jak starsi bracia i siostry pouczają, jak bezpiecznie przejść przez życie i dojść do wyznaczonego celu. Poszczególni święci są posłani w wymiarze ponadczasowym do poszczególnych stanów z odpowiednimi orędziami. I tak św. Elżbieta z Turyngii otrzymała od Boga misję do kobiet i małżeństw. Pokorą, ubóstwem, prostotą daje wzór wszystkim kobietom, dziś tak często nieskromnym, aroganckim, dumnym, próżnym i żądnym przygód erotycznych, z jedyną treścią życia, by ciągle podobać się. Kiedyś pycha, nieczystość, próżność uważane były za grzech. Dzisiaj są w świecie konsumpcji czymś normalnym. W gruncie rzeczy współczesne kobiety, w głębi nieszczęśliwe, ukrywają pod grubym makijażem owo rozczarowanie życiem. Małżeństwom pokazuje Elżbieta wraz ze swym małżonkiem, jak ważny jest wspólnie skierowany wzrok na Boga. Nowoczesne poradnie małżeńskie nie spełnią nigdy tej roli, jaką spełnia jeden duch, który ożywia oboje małżonków. Św. Mikołaj z Fliie został powołany spośród Szwajcarów dla Szwajcarów. Położył on podwaliny pod neutralność tego kraju. Przestrzegał swych rodaków przed wtrącaniem się w sprawy innych narodów. Jego posłaniem, które głosił w imieniu Boga, był pokój w znaczeniu religijnym. Uchronił Szwajcarię od wojny domowej, dokonał cudu pojednania skłóconych. Dziś uważany jest przez wszystkich, nie tylko katolików, za orędownika i patrona tego małego kraju. Kazał on ludziom przede wszystkim dbać o sprawy Boże. Św. Maksymilian Kolbe jest wzorem dla kapłanów, męczennikiem miłości, orędownikiem wierności w trwaniu w prawdzie, której, jak pisał, nawet cudem nie da się przekreślić. Pokazuje, jak w całości należy realizować Ewangelię. W bł. Edycie Stein widzi Nigg współczesną Esterę, która chcąc ratować swój naród, wstawia się za nim, cierpi i ginie za mego. Św. Jan Bosco został posłany do młodzieży. Uczy on wszystkich wychowawców, że młodym trzeba okazać przede wszystkim dużo miłości. Św. Ulryk mówi biskupom i duszpasterzom, jak troszczyć się o powierzone owce. BI. Henryk Suso przemawia szczególnie do cierpiących. Św. Benedykt pokazuje, jak w czasach trudnych konstruktywnie przeciwstawić się złu, a nie tylko krytykować i narzekać. Św. Franciszek Salezy ukazuje harmonijną, pogodną drogę codzienności do Boga. Zdobywał on ludzi dla Boga argumentami serca. Św. Tomasz Morus uczy właściwego stosunku do wieczności, śmierci, sądu ostatecznego oraz tego, co znaczy być wiernym własnemu sumieniu. Zginął on jako ofiara za jedność chrześcijaństwa. Św. Franciszek z Asyżu mówi dzisiejszej młodzieży, że gdy zrywa się z rodzicami, to tylko w imię wyższych wartości, a nie dla własnej samowoli. Zadaniem św. Małgorzaty z Kortony jest zgromadzić wokół siebie grzeszników i skierować ich na drogę pokuty. Można by tak jeszcze długo wymieniać świętych i dziedziny, które poniekąd powierzył im Bóg. Posłannictwo każdego jest specyficzne, uwarunkowane czasem, miejscem i otoczeniem, w którym żył. Ważne jest, by nie zaprzepaścić tej szansy, jaką są dla nas święci. Kto rezygnuje z drogowskazów, gubi się w labiryncie życia. Prawie wszyscy święci uczą wiernych prawdziwej modlitwy. Sam Chrystus udzielił św. Katarzynie ze Sieny wskazówek w tej materii: powinna ona skoncentrować się na Nim i modlić się całym sercem. Święci pozotawili po sobie wiele modlitw, które Walter Nigg zebrał w pozycji Mit Heiligen beten (Modlić się ze świętymi)". Kierowali oni do Boga swą myśl w najróżniejszych sytuacjach, które niewiele różnią się od naszych. A problem modlitwy jest dla wiernych ciągle aktualny.

Dzisiejsze społeczeństwo jest chore. Trwa zamieszanie w prawie wszystkich dziedzinach życia. Człowiek o wszystkim chce decydować sam, bez Boga i Jego praw, patrząc na świat w sposób utylitarny. Donose Cortes w Briefe (1950, s. 136) pisze: "Tylko święci są w stanie przynieść chorym narodom żądany ratunek". Nigg sądzi, że zmiany struktur społecznych niewiele się przydadzą. Zło istnieje wszak przede wszystkim w człowieku. Autor stawia pytanie, na które zapewne trudno byłoby odpowiedzieć, a mianowicie czy świat istniałby dziś jeszcze, gdyby nie było świętych. Zgodnie bowiem z Apokalipsą św. Jana (20, 9) "obóz świętych" stawia poważny opór. Święci biorą na siebie całą nędzę swego czasu i poprzez pokutę spłacają Bogu dług zaciągnięty przez ludzkość.

Bóg w swej dobroci zezwala świętym na utrzymywanie kontaktu z żyjącymi. Mogą nas oni odwiedzać w naszym wnętrzu, ukazywać się nam, pouczać nas i umacniać, jak na przykład św. Katarzyna Aleksandryjska wraz ze św. Małgorzatą ukazały się św. Joannie d'Arc. Świętą Katarzynę widywała ona dość regularnie. Udzielała jej ona wielu rad w kwestii walki narodowowyzwoleńczej we Francji. Św. Franciszek z Asyżu wyraził się podczas pożegnania z braćmi, że pozostawia tu na ziemi swoje serce. Jeszcze dziś można, jak twierdzi Nigg, wyczuć jego cichą obecność. Święci chcą być obecni w naszym życiu, chcą, byśmy ich nosili w sercu, pragną otworzyć nam oczy na nędzę naszego żywota. Doskonale nas rozumieją, gdyż mieli takie same słabości. Jeżeli zaprzyjaźnimy się z nimi, będą nam towarzyszyć i napełniać swą silą duchową. Będą wśród nas w sposób rzeczywisty. Jakże często ich obecność daje się odczuć w miejscu, gdzie spoczywają ich doczesne szczątki. Wierzący pielgrzymi doświadczają wielu łask ofiarowanych przez Boga za ich przyczyną. Święci otaczają wszystkich, którzy się do nich zwrócą, swoją opieką.

Halina Podgórni


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. Josemarii EscrivyModlitwa do św. Josemarii Escrivy

Modlitwa do św. braci męczenników Jana i PawłaModlitwa do św. braci męczenników Jana i Pawła

Przyczyny wchodzenia młodych w świat przestępczościPrzyczyny wchodzenia młodych w świat przestępczości

Uczenie dzieci odróżniania dobra od zła to zadanie na lataUczenie dzieci odróżniania dobra od zła to zadanie na lata

Dlaczego młodzi wchodzą w konflikt z prawem? Co ich pociąga?Dlaczego młodzi wchodzą w konflikt z prawem? Co ich pociąga?

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej