Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Bł. Marcelina Darowska - konsekwencja wiary, konsekwencja miłości

6 października 1996 r. Jan Paweł II beatyfikował 16 sług Bożych. Byli to męczennicy z Podlasia - Wincenty Lewoniuk i dwunastu towarzyszy, m.in. Maria Marcelina Darowska oraz Irlandczyk Edmund Ignacy Rice i Hiszpanka m. Maria Anna Mogas Fontcuberta. Wspomnienie liturgiczne bł. Marceliny Darowskiej obchodzone będzie 5 stycznia.

/.../ Matka Marcelina jako apostołka miłości, apostołka służbie rodzinom, jest nam dzisiaj bardzo bliska. W swojej służbie stanowi niejako syntezę tego, czego oczekuje się od dzisiejszej rodziny, której pomagają i szkoła, i duszpasterstwo. Musi dokonać się w tej służbie, którą pełni się wobec rodziny, synteza tego, co znaczą prawa i co znaczą obowiązki, tak, żeby młody człowiek zrozumiał, iż miłość to jest także zobowiązanie. Mówi się, że w nauczaniu państwowym, czyli ogólnie w całym systemie prawodawstwa państwowego na pierwsze miejsce wysuwa się zawsze przywilej, czyli prawo do czegoś. Tak często mówi się więc o prawach ucznia, o prawach nauczyciela, a w tym wszystkim za mało akcentujemy obowiązek. Podobno nauczanie kościelne bardziej akcentuje element zobowiązania, czyli obowiązku. Otóż w nauczaniu, które ukazuje miłość jako zasadę jednoczącą, dokonuje się wspaniała synteza jednej i drugiej strony. W nauczniu i w praktyce wychowawczej i dydaktycznej Matki Marceliny Darowskiej, tu dokonała się synteza tego, co to jest obowiązek i co to jest prawo. Jedno i drugie jest ważne, bo jedno i drugie, to jakby dwa skrzydła człowieka, jakby dwa jego płuca, które potrzebne są do tego samego rytmu oddychania, aby mógł być i wydolny i zdrowy, a mówiąc realnie - odpowiedzialny. Nie same przywileje przecież kształtują człowieka i nie same też obowiązki. W życiu rodzinnym i wspólnotowym ta synteza oznacza nieustanne odwzorowywanie miłości, która jest i przywilejem, i zobowiązaniem. Ponieważ możemy dostrzec to w osobie naszej nowej błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej, warto sobie te owoce Jej pracy zapamiętać. Jest to dobra rada dla dzisiejszego czasu rodzin, które potrzebują pomocy, by zrozumiały swoje przywileje i obowiązki. /.../

Wspomnieć jeszcze trzeba Jej ideał związany z miłością Ojczyzny, z tymi ziemiami, z którymi bardzo się związała, na których dziś na Ukrainie ponownie siostry pracują. Wracają do swoich stron, jakby rodzinnych ze względu na Matkę Darowską. Wracają tam, aby służyć swoją obecnością i swoją miłością, której te ziemie, może bardziej od naszych potrzebują. Potrzebują obecności człowieka, który objawi oblicze miłującego Ojca. W tym znaczeniu można mówić, że uczy Ona prawdziwego patriotyzmu, uczy wielu cech bardzo ludzkich, patriotycznych, wychowawczych, nauczycielskich. Mówi się o świętych - to niesprawiedliwe mówienie - że świętych nie można naśladować, bo każdy z nich jest sam sobie zjawiskiem niepowtarzalnym. W pewnym sensie jest to racja. Nie można powtórzyć niczyjego życia, nie można powtórzyć konkretnie podejmowanych praktyk, konkretnie podejmowanych dzieł umartwienia i ascezy. Natomiast jedno da się powtórzyć - konsekwencja, jaką wyróżniają się święci w swoim życiu z pewną determinacją: wiary do końca, miłości do końca, nadziei, która nie ustaje. W tym święci są dla nas zawsze wzorem i zawsze zobowiązaniem i zawsze godni naśladowania. Pojedyncze działania mogą nam nie odpowiadać, mogą być nam nieprzydatne. Ale to, co jest istotne - właśnie konsekwencja, konsekwencja wiary, konsekwencja miłości - to jest to, z czym każdy święty przychodzi do nas, ofiarując siebie, jako dar swojego czasu.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej