Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wzrastanie jest prawem życia, i biologicznego, i duchowego

Wzrastanie jest prawem życia, i biologicznego, i duchowego. Wystarczy spojrzeć za okno, na buki, sosny, klony, jesiony i brzozy, jarzębiny i kaliny, na krzewy, które wiosną budzą się ze snu i pokrywają świeżymi pąkami, zawiązkami liści i kwiatów, na ptaki, które zakładają gniazda i wysiadują pisklęta, na trawę, która zaczyna się zielenić, aby przekonać się o tym naocznie. Cała ożywiona przyroda podlega prawu wzrostu.

Człowiek, który wzrasta...

I chociaż w grudniu biały puch okrywa cicho ziemię niby pierzyną, a mróz ścina stawy i strumienie, tworząc błyszczącą taflę z lodu, to świat nie ginie. Przyroda trwa, pokonując chłody i nie poddając się wichrom, aby w warunkach sprzyjających wegetacji odrodzić się, odziać w najpiękniejsze szaty, wybuchnąć zielenią oraz innymi barwami z palety boskiego mistrza...

Człowiek również wzrasta. Nie jest martwy, różni się od kamieni, leżących na brzegu rzeki, czy tych przywiezionych z Księżyca; nie jest bezdusznym chociaż pięknym i drogim minerałem, nie jest perłą, wydobytą z dna morza. Nie przypomina także automatu, zaprogramowanej maszyny, tworów techniki. Posiada bowiem duszę nieśmiertelną - jest istotą stworzoną przez Boga z miłości i postawioną nad przyrodą, nad światem istot niższych od siebie, roślin i zwierząt. Dusza zaś - to życie, prawdziwe, nie tylko naturalne, lecz i nadprzyrodzone, boskie...

Każdy, kto sięgnie po Pismo Święte, zatrzymując się z uwagą przy opisach stworzenia, znajdzie bez trudu nakaz Boga, dany pierwszej parze ludzkiej, mężczyźnie i kobiecie. Jest to bez wątpienia nakaz wzrastania, rozwijania się i - poniekąd - ekspansji. "Bądźcie płodni - czytamy w Księdze Rodzaju - i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi" (Rdz 1,28).

Można rzec, że w tym wersecie biblijnym są ukazane dwa podstawowe, nawet wręcz fundamentalne, kierunki rozwoju i wzrostu. Człowiek wierzący powinien o tym wiedzieć. Są to zarazem dwa wymiary powołania człowieka świeckiego, który żyjąc w świecie, gdzie realizuje różne zadania, ma obowiązek świadczyć o Bogu, Stworzycielu i Zbawicielu. Pierwszy kierunek rozwoju, opcja w świecie, to rodzina ("Bądźcie płodni i rozmnażajcie się..."), drugi natomiast - to szeroko pojmowana praca, aktywność ("abyście uczynili ją sobie poddaną"). Pracując i żyjąc w rodzinie, wierzący ma równocześnie wielbić Boga, chwalić Go swym wzrostem. Wraz z nim mają wzrastać jego najbliżsi, i w domu rodzinnym, i w środowisku pracy...

Lecz nie tylko o dosłowne znaczenie tych słów Pisma Świętego tutaj chodzi. Mają one sens głębszy, duchowy. Wszyscy, którzy wierzą, są powołani do budowania rodziny Bożej oraz do współdziałania z Bogiem w doskonaleniu świata stworzonego. Także więc kapłani i zakonnicy mogą przyjąć ów pierwotny nakaz Stwórcy jako i do nich się odnoszący. Muszą obfitować w duchowy wzrost i przynosić owoce... Muszą być płodni i twórczy.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej