Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Twoim obowiązkiem jest dążenie do świętości

6 października 2002 roku ks. prałat Josemaria Escriva de Balaguer y Albs został ogłoszony świętym. Nowy święty błogosławiony urodził się w Barbastro w Hiszpani 9 stycznia 1902 r. W roku 1928 założył Opus Dei - organizację mającą na celu doprowadzenie wszystkich ludzi do świętości. Całe swoje życie poświęcił tej sprawie, kierując swym dziełem przez 47 lat. Zmarł w opinii świętości w Rzymie 26 czerwca 1975 r. Po jego śmierci ponad jedna trzecia episkopatów świata zwróciła się do papieża z prośbą o otwarcie przewodu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

Wszystkich uderzało głębokie życie wewnętrzne Escrivy de Balaguer, połączone z nadzwyczajną normalnością we wszystkich okolicznościach życia. Choć był człowiekiem nieustannej modlitwy i pokuty (wielkokrotnie ofiarował swe życia za Kościół i Papieża), odznaczał się wesołym usposobieniem. "A dlaczego - powiedział raz - miałbym nie być wesoły? Jakże mogę być smutny, jeżeli jestem dzieckiem Bożym? Bóg nie przegrywa nigdy bitew, Jego wojna jest wojną pokoju i miłości. Pytasz się, czy wiem, co to jest ubóstwo. Tak, i wiem też, co ono ze sobą niesie. Pytasz, czy umiem płakać.Tak, płakałem. Ale nigdy nie straciłem radości, bo radość nie pochodzi z wydarzeń w świecie, ale z miłości Boga".

Olbrzymia spuścizna duchowa, która pozostała po ks. Escrivie, jest zawarta zarówno w jego organizacji - Opus Dei, jak i w jego licznych książkach, rozchodzących się w olbrzymich nakładach po całym świecie (np. Droga, przetłumaczona na 35 języków, wyszła już w 130 wydaniach o łącznym nakładzie 2,5 min egzemplarzy). Książki te łączy jedna myśl przewodnia: wskazać dzisiejszemu człowiekowi, pogrążonemu w zamęcie wirującego świata, drogę do Chrystusa, drogę do świętości. "Twoim obowiązkiem jest dążenie do świętości. Tak, także twoim. Myli się, kto myśli, że jest to tylko zadanie kapłanów i zakonników". (Droga, nr 291). Ks. Escriva przedstawiał świętość w sposób pociągający, nie jako wyrzeczenie, ale jako owocowanie łaski w człowieku.

Dwie chyba najbardziej znane książki prałata Escrivy Droga i Bruzda są skonstruowane z dwóch tysięcy krótkich myśli. Każda z nich zawiera przypomnienie jakiejś prawdy, radę, pocieszenie, spostrzeżenie, bądź prośbę. Czytając te fragmenty trafia się w pewnym momencie na myśl, która uderza, która zdaje się być napisana specjalnie dla nas. To, co nas zastanawia w danym momencie, zależy od naszego nastroju, okoliczności itp., zawsze jednak powoduje refleksję nad tym, jak żyć bardziej po Bożemu.

Codzienne czytanie Drogi i Bruzdy, do czego te książki są przeznaczone, odkrywa przed nami świat zupełnie nowy - Bożą rzeczywistość, tak bardzo odbiegającą od naszej codzienności. Autor pragnie, abyśmy czerpiąc z tej Bożej rzeczywistości przenosili Chrystusa i Jego miłość, radość i pokój w nasze codzienne życie. Ks. Escriva odkrywa przed nami, że ta Boża rzeczywistość jest tuż obok, że wystarczy przeniknąć przez cienką warstwę otaczającego nas świata, by zrozumieć, że świat doczesny jest tylko drogą do Chrystusa, drogą, na której mamy wyryć bruzdę świętości.

Droga i Bruzda wołają do czytelnika: Stój! Zatrzymaj się na chwilę! Dokąd biegniesz? A do tych, którzy się zatrzymali, mówią delikatnie: Jezus żyje! Jest niebo, ale istnieje również piekło. Zastanów się, dokąd zmierzasz. Jezus żyje! Wiadomością tą i radością z niej płynącą uświęcaj świat. Każdą pracę, cierpienie, poniżenie, wysiłek, umartwienie, naukę ofiaruj Chrystusowi, a zyskasz stokrotnie. "Włącz choćby jedną podnietę nadrzyprodzoną do twej zwykłej pracy zawodowej, a z miejsca ją uświęcisz" {Droga, nr 359).

Prałat Escriva wzywa wszystkich katolików, by byli "solą ziemi", by apostołowali, nawracali, by pracowali dla Chrystusa. "Bezczynność jest czymś niepojętym dla człowieka o duszy apostolskiej" {Droga, nr 358). "Głoście dobrą nowinę... Będę z wami...To powiedział Jezus... i powiedział to do ciebie" {Droga, nr 907).

Drogę apostolstwa wyznacza ks. Escriva wszystkim katolikom, również małżonkom. "Śmiejesz się, gdy Ci mówię o "powołaniu do małżeństwa? A właśnie tak, masz powołanie. Poleć się świętemu Rafałowi, aby cię - jak Tobiasza - doprowadził w czystości aż do kresu drogi" (Droga, nr 27). Wbiografii napisanej przez Salvadora Bernal ukazana jest szczególna troska ks. Escrivy o rodziny chrześcijańskie. Przypominał on, że miłość na ziemi jest tylko odbiciem miłości Boga do człowieka. Uważał, że Bóg nie jest dodatkiem do miłości ziemskiej, ale stanowi jej istotę. Odrywanie miłości ziemskiej od Boga, od Chrystusa jest odrywaniem miłości od jej korzeni i powoduje stopniowe jej obumieranie.

Rodzinną miłość, którą tak zalecał, starał się ks. Escriva przenieść do założonego przez siebie Opus Dei, organizacji, której celem jest apostolstwo, czyli wskazywanie ludziom drogi do Boga. Apostolstwo to ma być prowadzone przede wszystkim przez ludzi świeckich. Sformułowanie takiej myśli w latach trzydziestych było niejako wyprzedzeniem postanowień Soboru Watykańskiego II. Angażowanie świeckich do apostolstwa nie oznacza dla prałata Escrivy podważania roli Kościoła hierarchicznego..

Założyciel Opus Dei był gorącym orędownikiem miłości do Mistycznego Ciała Chrystusa - Kościoła. "Jakaż radość móc powiedzieć z całego serca: kocham Matkę moją, Kościół święty!" (Droga, nr 518). Tą samą miłością i olbrzymią ufnością otaczał ks. Escriva Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matkę. Każdy rozdział Bruzdy kończy się jakimś wezwaniem do Maryi. "Sancta Maria, Sedes Sapientiae - Święta Maryjo, Stolico Mądrości - Wzywaj często w ten sposób Matkę naszą, aby napełniała swe dzieci - w ich nauce, pracy, w ich wspólnym życiu - Prawdą, którą przyniósł nam Chrystus" (Bruzda, nr 607).

Maryja Panna, patronka życia Josemaria Escrivy de Balaguer, rozszerzyła jego dzieło Boże (Opus Dei) na cały świat, i pomogła setkom tysięcy ludzi, przez jego książki, znaleźć Chrystusa. Dziś książki te możemy czytać również po polsku.

Josemaria Escriva de Balaguer pokazał, jak zwykły szary dzień przekształcać w dzień Boga, jak zwykłą codzienną pracę uświęcać przez miłość i apostolstwo, jak zwykle życie człowieka zmienić w pełną heroizmu i miłości drogę do Chrystusa. Ks. Escriva stał się dla milionów chrześcijan na całym świecie drogowskazem, który wskazuje tylko jeden kierunek - JEZUS CHRYSTUS i najlepszą drogę do Niego - MARYJĘ!

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej