Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
gen. Antoni Chruściel

     Pół wieku temu zmarł w Waszyngtonie generał Antoni Chruściel, - dowódca ugrupowań walczących w powstaniu warszawskim. Po II wojnie światowej chciał wrócić do Polski, ale komunistyczna władza już w 1946 r. pozbawiła go obywatel stwa polskiego.

     Był synem polskiej wsi. Urodzony w 1895 r. w Gniewczynie Łańcuckiej w rodzinie sołtysa, w której krzewione były tradycje religijne i patriotyczne, u progu I wojny światowej wzorowo ukończył gimnazjum w Jarosławiu, gdzie angażował się w tajny skauting. W 19. roku życia został wcielony do austriackiej Cesarskiej i Królewskiej Armii, gdzie ukończy) szkołę podoficerską i szkołę dla oficerów rezerwy. Już jako jej absolwent dowodził 90 Pułkiem Piechoty, w którym przeważającą część żotnierzy stanowili Polacy. W grudniu 1918 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach dowódczych. Jednocześnie studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Często przenoszony na kolejne stanowiska, do II wojny światowej był m.in. dowódcą 6 Pułku Strzelców Podhalańskich w Stryju i zastępcą dowódcy 40 Pułku Piechoty "Dzieci Lwowskie". Po uzyskaniu w 1931 r. tytułu oficera dyplomowanego, zosta) podpułkownikiem i wykładowcą taktyki.

     Wojna zastała go na stanowisku dowódcy 82 Syberyjskiego Pułku Strzelców im. Kościuszki w Brześciu. W tym też charakterze uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po kapitulacji twierdzy Modlin dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał nieco ponad miesiąc w obozie jenieckim w Działdowie, po czym został zwolniony.

     W czerwcu 1940 r. włączył się w działalność struktur konspiracyjnych Związku Walki Zbrojnej, gdzie został najpierw szefem wydziału taktyczno-szkoleniowego, a następnie komendantem Okręgu Warszawa-Miasto. Pod koniec 1942 r. nawiązat kontakty z bojownikami w warszawskiego getta, które zaowocowaty udzieleniem im pomocy ze strony AK poprzez dostarczenie pewnej ilości broni i materiałów wybuchowych. W połowie września 1944 r. "za wybitne dowodzenie i przykład osobistego męstwa w walkach o Warszawę" zostat mianowany przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego generatem. Podczas powstania warszawskiego, znany pod pseudonimem "Monter", był faktycznym dowódcą całości sił powstańczych. Po upadku powstania podczas ostatniej defilady mówił do swoich żołnierzy: "Brak mi słów zachwytu dla waszego męstwa i odwagi". Po kapitulacji przebywał w dwóch oflagach niemieckich, gdzie doczekał końca wojny.

     Kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Londynie. Planował powrót do ojczyzny, ale już w 1946 r. znalazł się wśród generałów i oficerów pozbawionych przez Radę Ministrów obywatelstwa polskiego. W 1956 r. osiadł w Waszyngtonie, gdzie przebywał do śmierci. Z inicjatywy Polonii amerykańskiej jego szczątki zostały przeniesione z cmentarza w Waszyngtonie do sanktuarium w Doylestown. Stamtąd - z inicjatywy Związku Powstańców Warszawskich - w 2004 r. zostały sprowadzone (wraz z prochami jego małżonki Walerii) do Polski. Uroczystościom na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 30 lipca 2004 r. przewodniczył bp gen. Sławoj Leszek Głodź. "Jak ptaki wracają do ojczystych gniazd bohaterowie. Wracają, bo mają prawo pod ojczystym niebem oczekiwać na zmartwychwstanie" - mówił wtedy w homilii ówczesny biskup polowy Wojska Polskiego.

     W sierpniu 2009 r. prezydent Lech Kaczyński nadał pośmiertnie gen. Chruścielowi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.


Wojciech Świątkiwicz

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 28 listopada 2010


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej