Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Historia pielgrzymek do grobu św. Wojciecha

Do trumny z relikwiami św. Wojciecha, odbył najpierw uroczystą pielgrzymkę Otton III, cesarz rzymsko- niemiecki. O tern, jak wspaniale przyjmował Ottona w Gnieźnie Bolesław Wielki, wiemy z historii polskiej. Było to w r. 1000. W 8 lat potem do trumny św. Wojciecha przybył Św. Emeryk, syn Stefana, króla węgierskiego. W 1113 Bolesław Krzywousty odbył pielgrzymkę do Gniezna i błagał św. Wojciecha o modły do Boga za Polskę. On to darował złotą trumienkę na relikwie św. Męczennika. Modliła się tu św. Jadwiga, księżna polska i śląska, błogosławiona Jolanta, oraz jej mąż Bolesław Pobożny. Władysław Łokietek nieraz jeden przed trumną św. Wojciecha modlił się o błogosławieństwo dla Polski. Królowa polska Jadwiga, kilka razy przyjeżdżała do Gniezna, aby się modlić przy relikwiach św. Apostoła. W r. 1414 Władysław Jagiełło, po świetnym zwycięstwie pod Grunwaldem, przyszedł pieszo z Trzemeszna do Gniezna, aby św. Patronowi podziękować za pomoc. Królowie Jan Olbracht i Zygmunt III odbywali tu pielgrzymki, a król Zygmunt złożył tu w darze dzwon wielki, zwany Wojciechem, który jest tern w Gnieźnie, czem w Krakowie Zygmunt. Ostatnim wodzem polskim, który błagał o błogosławieństwo dla oręża polskiego, był Henryk Dąbrowski, ten sam, który lat temu 100 zawiązał polskie legiony. A czyż wszystkich pobożnych wiernych rodaków naszych, tych którzy szli modlić się u trumny Męczennika, możemy tu wyliczyć?... Doznawano tu wielu cudów spieszono ze stron dalekich - składano ofiary i wota - modlono się i ustami i sercem i czynami, a Bóg błogosławił polskiej krainie. Dziś - inne czasy. Do trumny św. Wojciecha nie każdy z nas może pospieszyć, - ale każdy z nas może i każdy powinien uczcić tę rocznicę i prosić Świętego Patrona o zmiłowanie nad niedolą Ojczyzny naszej - o odwrócenie od nas złych, przez wrogów niesionych posiewów, które podkopują wiarę i niszczą cnotę.

Ze Starego "Pielgrzyma"
22 maja 1897 r.
Pismo Katolickie Pielgrzym
nr 192

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej