Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Św. Józef Oblubieniec Matki Bożej w nauczaniu Jana Pawła II

Jan Paweł II bardzo wyraźnie w swoim nauczaniu podkreśla godność św. Józefa jako prawdziwego i rzeczywistego męża Maryi. Maryja jest mu poślubiona i nosi miano żony Józefa. Pan Bóg wybrał taki sposób przyjścia na świat dla swojego Syna Jezusa, że rodzi się On w dziewiczym małżeństwie i w rodzinie. Jan Paweł II przemawiając w uroczystość św. Rodziny (28 XII 1980), tę prawdę określił następującymi słowami: "Tej nocy bowiem, kiedy Maryja Dziewica, poślubiona wobec Boga i ludzi Józefowi, cieśli z Nazaretu, wydała na świat za sprawą Ducha Świętego - Jezusa, objawiła się ta Rodzina, której Kościół słusznie oddaje cześć w dniu dzisiejszym".

19 marca 1982 roku w Rosignano, w prowincji Toskania, odbyło się spotkanie Jana Pawła II z mieszkańcami tego miasta. Ojciec Święty odwiedził zakłady chemiczne "Solvay". W swojej homilii do wiernych powiedział: "Drodzy bracia i siostry, mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie umocni w każdym z was szczere przywiązanie do ewangelii pracy, głoszonej przez Tego, który będąc Synem Bożym stał się człowiekiem i zechciał należeć do świata fizycznej pracy, przy warsztacie cieśli Józefa, małżonka Maryi Panny".

Tego samego dnia Jan Paweł II przybył do Livorno, portowego miasta na północ od Rzymu. Tam, na wielkim placu Della Repu- blica, odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta, po którym na tymże placu Ojciec Św. odprawił Mszę św. i wygłosił homilię, mówiąc m.in.: "Jestem tu dzisiaj wraz z wami, ażeby uczcić Św. Józefa w dniu, w którym czci Go cały Kościół. Czci Go w sposób uroczysty, tak jak na to zasługuje ten przedziwny "mąż sprawiedliwym Oblubieniec i wobec prawa małżonek Maryi, Dziewicy z Nazaretu, Matki Syna Bożego".

Wcielenie Syna Bożego, Jego przyjście na świat dla celów zbawczych wymagało instytucji małżeństwa. Wcielenie Syna Bożego było poprzedzone ceremoniami zaślubin między Maryję a Józefem, nastąpiło jednak, nim zamieszkali razem (por. Mt 1, 18). Wcielenie jest dziełem Bożym. Duch Święty sprawił, że Słowo Ojca rodzi się jako Dziecię w łonie Maryi. Święty Józef nie jest przyczyną sprawczą poczęcia się Jezusa i kiedy stwierdził, że Maryja jest w stanie błogosławionym, przeżywał dramat duchowy, chciał oddalić Maryję od siebie. Dopiero interwencja samego Boga sprawiła, że Józef przyjął Maryję do swojego domu wraz z Tym, który za sprawą Ducha Świętego począł się pod Jej sercem. Jan Paweł II wyraził tę prawdę w następujący sposób: "Oto bowiem sam Bóg mocą Ducha Przenajświętszego powołał do istnienia w łonie Dziewicy z Nazaretu, Maryi poślubionej przedtem Józefowi, Człowieka, który był Jednorodzonym Synem Bożym, Słowem Przedwiecznym Ojca. Józef z Nazaretu uwierzył Bogu. Uwierzył tak, jak kiedyś Abraham. Uwierzył, gdy Bóg przemówił do Niego słowami anioła Pańskiego. Słowa te brzmiały tak: "Józefie, synu Dawida, nie bój się zabrać Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 20-21). Józef, który przedtem "Nie chcąc narażać Maryi na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie" (Mt 1, 19), teraz "uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański" (Mt 1, 24), "wziął do siebie Maryję" i to, co się w Niej poczęło"". W dalszej części homilii Papież powiedział: "Są Oni oboje, Maryja i Józef - związani przedziwnym ślubem. Wobec ludzi jest to ślub małżeński. Wobec Boga i Kościoła - są to zaślubiny w Duchu Świętym. Przez te zaślubiny w świecie stali się oboje: Maryja, a przy Niej Józef, świadkami i szafarzami Tajemnicy, przez którą świat stworzony, a nade wszystko serce ludzkie staje się na nowo mieszkaniem Boga Żywego". Małżeństwo Maryi z Józefem było ustanowione w odwiecznych planach Opatrzności Bożej.

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzuje się nowymi formami duszpasterzowania. Dotyczy to również obchodzenia uroczystości św. Józefa. Tego dnia, 19 marca, Papież składa wizyty duszpasterskie w różnych ośrodkach przemysłowych we Włoszech. Należą one już do tradycji obecnego pontyfikatu. Ojciec Święty odwiedza robotników przy ich warsztatach pracy, później spotyka się z załogą, odpowiada na pytania działaczy związkowych, wreszcie spożywa posiłek w fabrycznej stołówce. Program takich spotkań zakłada także celebrowanie Mszy świętej i homilię. 19 III 1983 roku Jan Paweł II powiedział do robotników w mieście San Salvo: "Dzisiaj oddajemy cześć pokornej i mądrej postaci św. Józefa, skromnego cieśli, oblubieńca Maryi Dziewicy i przybranego ojca Jezusa: tego Jezusa, który przez większą część swego ziemskiego życia w ciszy nazaretańskiego domu także był robotnikiem". I na zakończenie spotkania: "Powierzam was i waszych bliskich opiece Najświętszej Dziewicy i św. Józefa, Jej oblubieńca".

Po południu tegoż dnia Jan Paweł II przybył do Termoli, portowego miasta w regionie Molise nad Adriatykiem. Na głównym placu miasta Ojciec Św. celebrował Mszę świętą dla zgromadzonych 100 tys. osób. W homilii, stawiając św. Józefa za wzór ojcom w wypełnianiu ich obowiązków rodzicielskich, powiedział: "Józef i Jego Najczystsza Oblubienica, Dziewica Maryja, nie zrezygnowali z przysługującego im jako rodzicom autorytetu. Znamienne jest to, co o Jezusie mówi Ewangelia: "i był im poddany" (Łk 2, 51).

Ojciec Święty Jan Paweł II odznacza się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Ma również wielkie nabożeństwo do Jej Oblubieńca. Na chrzcie świętym otrzymał dwa imiona: Karol i Józef. Karol, bo takie imię nosił ojciec Papieża, natomiast Józef, bo ojcem chrzestnym był Józef Kuczmierczyk.

Lata dziecięce i wczesną młodość Papież spędził w Wadowicach. W tym mieście kult do św. Józefa szerzyli oo. karmelici bosi. Jan Paweł II był częstym gościem w klasztorze. Wśród zakonników miał wielu przyjaciół. W niedługim czasie po otrzymaniu święceń kapłańskich, 21 XI 1948 roku, otrzymał dyplom magistra teologii UJ w Krakowie na podstawie pracy pt. Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża. W tym samym roku, 16 XII, obronił pracę doktorską na temat: Nauka o wierze św. Jana od Krzyża. Właśnie św. Jan dd Krzyża wraz ze św. Teresą z Avili przyczynili się do wzrostu liturgicznego kultu św. Józefa w całym Kościele Powszechnym.

W czasie pracy pasterskiej w archidiecezji krakowskiej kardynał Karol Wojtyła bardzo często nauczał lud Boży o św. Józefie, zwłaszcza podczas uroczystości ku jego czci, w okresie Bożego Narodzenia oraz w świątyniach poświęconych św. Józefowi. Nierzadko też odwiedzał w Krakowie klasztor sióstr bernardynek, w którym znajduje się cudowny obraz św. Józefa. Dnia 1 V 1970 roku w tym kościele powiedział piękne słowa: "Współcześni Jezusa dziwili się i może gorszyli Jezusem, "synem cieśli". My natomiast dziwimy się i dziękujemy, uwielbiamy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, za to, że plan zbawienia przebiegał w taki sposób: przez serce, przez ręce i przez całe życie prostego człowieka, Józefa-cieśli, że w kręgu jego domu rodzinnego wyrósł Zbawiciel świata, że Ten, który odwiecznie jest Stwórcą w czasie, jako Człowiek uczył się pracy od człowieka, który był przybranym Jego ojcem na ziemi". Często także Ojciec Święty odwiedzał polskie sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Starajmy się i my pogłębić naszą miłość do Oblubieńca Matki Bożej, ziemskiego opiekuna Jezusa. Święty Maksymilian Kolbe modlił się do św. Józefa słowami: "Święty Józefie, naucz mnie kochać Niepokalaną tak, jak ty Ją kochałeś".

Ks. Krzysztof PrzybyśWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej