Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jak rodziła się u Jana Pawła II wizja człowieka?

Nie ulega wątpliwości, że szczególną fascynacją tego Papieża jest człowiek. Ta fascynacja rodzi walkę o godność człowieka, troskę o jego właściwy rozwój, radość i zaniepokojenie rozlicznymi ludzkimi sprawami.

Widać ową fascynację człowiekiem ze strony Jana Pawła II wtedy, gdy zatrzymuje swoje pielgrzymowanie, wędrowanie w stronę wielkich spraw z pogranicza tego i nie tego świata, by zatrzymać się przy dziecku - cudzie nowego życia, nowym człowieku.

Nie dziwi więc, że w programowej encyklice Redemptor hominis znalazło się owo słynne zdanie tak często przytaczane - "człowiek jest drogą Kościoła". Człowiek - jego wizja, jego koncepcja są decydujące dla Kościoła i chrześcijaństwa.

Jak rodziła się papieska wizja człowieka? Niewątpliwie ważne są tutaj konteksty historyczne i ideologiczne, jak również osobiste fascynacje. Niedawno zupełnie opublikowana została książka Karola Wojtyły, wcześniej nie wydana. Zawiera odtworzone wykłady, jakie ks. Wojtyła miał, będąc duszpasterzem akademickim, dla studentów w roku 1949. Były to wykłady szczególne - osadzone w konkretnej historii, która niosła marksistowską wizję świata, człowieka i dziejów. Wykłady, jak wskazuje książka, nawet słowem, nie odwołują się do marksizmu. Nie są wyraźną polemiką typu: "podczas, gdy marksizm twierdzi to a to, my twierdzimy, że...". A jednak Autor jest wyraźnie świadomy ówczesnej mody i stylu myślenia. W pierwszych zdaniach książki, założeniach metodologicznych, jej Autor wyznaje: "Można się zajmować tym tematem [człowiekiem] albo pod kątem losu człowieka, albo też pod kątem jego istoty. Wybieramy to drugie. Los bowiem człowieka w ogromnej mierze stanowi konsekwencję jego istoty" (.Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999 s. 18).

To właśnie marksizm ujmował człowieka pod kątem jego "losu", ignorując wszakże "istotę". Opisywał człowieka jako dziejowy produkt materii i stosunków społecznych. Wskazywał na dramat losów, które wyniknęły z niewłaściwych stosunków. Postulował rewolucję jako drogę naprawy relacji społecznych i ekonomicznych, a tym samym poprawy losu ludzkiego. W całym tym myśleniu była "istota" człowieka była jeśli nie pominięta, to na pewno niejasna. Przecież w latach pięćdziesiątych wybuchł w Polsce ogromny spór o to, jak należy rozumieć zdanie Marksa, że "istota człowieka to nie abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce. Jest ona w swójej rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych". Dyskutowano, czy człowiek ma w sobie coś stałego i niezmiennego, czy wszystko w istocie ludzkiej podlega zmianie.

Karol Wojtyła, jeszcze jako bardzo młody kapłan i młody filozof odrzuca tę drogę myślenia. Nie los decyduje o istocie człowieka. To istota człowieka decyduje o losie. Stąd fundamentalnie ważnym staje się odczytanie prawdy o tej istocie. I temu zadaniu Karol Wojtyła pozostanie wierny. Odda temu zadaniu swoją myśl i swoje słowo. Czy to nie za mało? Wielu innych zatroskanych o taką czy inną wizję człowieka poszło pozornie dalej - sięgając po czyn społeczny czy rewolucyjny. Karol Wojtyła - Jan Paweł II - preferuje myśl i słowo. W swojej autobiografii zanotuje między innymi takie zdanie: "...rozpoczyna się okres okupacji niemieckiej, w czasie której starałem się najpierw dużo czytać i pisać" (Dar i Tajemnica, Kraków 1996 s. 11). To pozornie tak niewiele. Ale w perspektywie chrześcijańskiej myśl i słowo mają wartość i moc zdecydowanie największą.

I tak zacznie się myślenie i opisywanie człowieka. To będą wykłady krakowskie, a później wykłady uniwersyteckie z etyki. To będą utwory dramatyczne i medytacyjne zarazem, takie jak "Przed sklepem jubilera", "Brat naszego Boga" czy "Promieniowanie ojcostwa". To wreszcie będzie książka najbardziej bodaj znacząca w dorobku antropologii filozoficznej i w dorobku etycznym Karola Wojtyły - Osoba i czyn. To będą późniejsze encykliki.

Ta twórczość ma swoją chronologię i dramaturgię. Widać z niej, jak narasta konieczność spojrzenia na człowieka przez pryzmat Boga - to bowiem kim jest Bóg pozwala zrozumieć kim jest człowiek. Prawda o Bogu pozwala zrozumieć prawdę o człowieku jako istocie powołanej do miłości, do daru z siebie - drugiemu. Ten drugi w takiej perspektywie jest horyzontem spełnienia mojego "ja". Znawca papieskiej myśli dopowie: "Bóg chrześcijan nie jest absolutną i arbitralną wolnością. Bóg chrześcijan jest miłością, a zanim staje się nią w stosunku do człowieka, jest nią już w sobie samym, w relacji osób Boskiej Trójcy" (R. Buttiglione, Ku antropologii adekwatnej s. 37). To dlatego podejmując temat człowieka papież Jan Paweł II rozpoczął tę reffeksję w oparciu o tajemnicę Boga - pisząc pierwsze encykliki tak bardzo teologiczne.

Ważniejsze prace filozoficzne Karola Wojtyły

  • Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach Systemu Maxa Schelera, Lublin 1959
  • Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960
  • Osoba i czyn, Kraków 1969
Wydane w czasie pontyfikatu wcześniej nie publikowane:

  • Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991 (szkice do rozprawy przerwane konklawe 1978)
  • Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999

Ks. PAWEŁ BORTKIEWICZ TChrWasze komentarze:
 marzena aneta: 28.11.2022, 20:41
 Święty Janie Pawle 2 kocham Cię dziękuję Święty Janie Pawle 2 módl się za nami dziękuję Święty Janie Pawle 2 proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święty Janie Pawle 2 proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 28.11.2022, 20:41
 Święty Janie Pawle 2 kocham Cię dziękuję Święty Janie Pawle 2 módl się za nami dziękuję Święty Janie Pawle 2 proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święty Janie Pawle 2 proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 28.11.2022, 20:41
 Święty Janie Pawle 2 kocham Cię dziękuję Święty Janie Pawle 2 módl się za nami dziękuję Święty Janie Pawle 2 proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święty Janie Pawle 2 proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej