Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Objawienie Boże

Co rozumiemy przez Objawienie Boże?

Przez Objawienie Boże rozumiemy zarówno objawienie przez Boga Jego planu zbawienia i związanych z nim prawd, jak też właśnie te prawdy razem wzięte.

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1).

Skąd dowiadujemy się o Objawieniu Bożym?

O Objawieniu Bożym dowiadujemy się z Pisma Świętego (Biblii) i Tradycji Świętej, które stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony Kościołowi, aby go strzegł i wyjaśniał przez swój Urząd Nauczycielski.

Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte są to księgi Starego i Nowego Testamentu, napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, by przekazać ludziom słowo Boże. Jest to jakby list Boga do nas.

Nie z woli ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga ludzie święci (2 P 1,21).

Jak, się dzieli Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na 46 ksiąg Starego Testamentu (napisanych przed narodzeniem Pana Jezusa) i 27 ksiąg Nowego Testamentu (napisanych po zmartwychwstaniu Pana Jezusa).

Co to znaczy, że Pismo Święte zostało napisane pod Bożym natchnieniem?

Gdy mówimy, że Pismo Święte zostało napisane pod Bożym natchnieniem, rozumiemy szczególną opiekę Ducha Świętego, który wybrał pewnych ludzi i posłużył się nimi, aby przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał. Należy zatem uznać, że Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy potrzebnej do naszego zbawienia.

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu (2 Tm 3, 16-17).

Jaki jest główny temat Pisma Świętego?

Pismo Święte uczy nas nade wszystko o zbawczej miłości Boga wobec ludzi.

O czym pisze Stary Testament?

Stary Testament pisze o historii zbawczych działań Bożych w życiu "narodu wybranego", jakim był naród żydowski. Działania te przygotowały ten naród i świat na przyjście Zbawiciela.

O czym pisze Nowy Testament?

Nowy Testament pisze o zbawieniu świata przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, w szczególności o Jego narodzeniu, życiu, nauce, śmierci i zmartwychwstaniu, jak też o rozwoju wczesnego Kościoła, który On założył.

Czy ludzie mogą się pomylić w zrozumieniu Pisma Świętego?

Księgi biblijne zostały napisane tysiące lat temu, w odmiennej kulturze, na sposób ludzki, więc nieraz trudno jest poznać, co Bóg chciał objawić przez pisarzy tiatchnionych, i ludzie mogą się pomylić w zrozumieniu właściwego sensu. Dlatego Chrystus dał Kościołowi posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania słowa Bożego w sposób wiarygodny.

Co to jest Tradycja Święta?

Tradycją Świętą nazywamy wszystkie prawdy razem wzięte, które Apostołowie otrzymali bądź z ust samego Jezusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, i przekazali w całości swoim następcom* by oświeceni Duchem prawdy, wiecznie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Tradycja ta przechowywana jest w pełni w Kościele katolickim.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt28,19-20).

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J14, 26).

Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu (2 Tes 2, 15).

Kto w Kościele otrzymał zadanie wyjaśniania w sposób wiarygodny Pisma Świętego i Tradycji?

Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym tak odpowiada: "Zadanie zaś autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa". Urząd ten stanowią Papież, następca Księcia Apostołów, i pozostający z nim w łączności Biskupi, następcy Apostołów.

Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16).

(Piotrze,) Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci (Łk 22, 32).

Rycerz Niepokalnej, nr 396


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. Tymoteusza i TytusaModlitwa do św. Tymoteusza i Tytusa

Litania do misjonarzyLitania do misjonarzy

Kropla drąży kamieńKropla drąży kamień

Jak klerycy przeżywają czystośćJak klerycy przeżywają czystość

Modlitwa do św. Pauli MontalModlitwa do św. Pauli Montal

Najbardziej popularne

Życzenia dla BabciŻyczenia dla Babci

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Wyznanie wiary - CredoWyznanie wiary - Credo

Psalm 51Psalm 51

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej