Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czcić jednego w trzech

Rozważania nad tajemnicą Trójjedynego Boga zakończmy przekonaniem, że dogmat Trójcy Świętej nie zmusza nas do porzucenia zasad logiki. "Nie mówimy wcale - jak uczył wielki polski dogmatyk ks. Wincenty Granat - że w Bogu jeden równa się trzy (1=3), bo trzy osoby są trzema (3=3), a jedna natura Boża jest jedna (1=1)". Wiara katolicka polega na tym, abyśmy "czcili jednego w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty" (symbol atanazjański z 500 r.).

Dogmat Trójcy Świętej uczy trzech zasad. Po pierwsze tego, że Trójca jest jednością po drugie - że Osoby Boskie rzeczywiście różniąsię między sobą po trzecie - że Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach.

Trójca jest jednością. "Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech osobach: "Trójcę współistotną" (KKK 253). Osoby te nie dzielą między sobąjedynej Boskości [na "części"], lecz każda z nich jest całym Bogiem. Są więc równe w swoim Bóstwie, co Orygenes ujął w zdaniu: "nie można mówić o czymś wyższym i niższym w istocie Trójcy". Dlatego chrześcijanie jako heretycki odrzucali pomysł, że np. Syn jest Bogiem "mniejszym" od Ojca [czytaj: nie jest więc Bogiem prawdziwym].

Trzy Osoby mająjedno Bóstwo. Cytując jedenasty synod w Toledo (675 r.), Katechizm wyjaśnia: "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury". Widać tu istotną różnicę pomiędzy osobami ludzkimi i Osobami Trójcy. Z trzech ludzi każdy posiada odrębną naturę, w Bogu natura jest jedna ("trzy" oznacza sposób posiadania bóstwa, a Jeden" - jednąnaturę bóstwa). Dlatego m.in. w Trójcy Świętej nie ma trzech centrów aktów duchowych. Jest jedna świadomość, jedno działanie, jedna wola, jedna miłość... Całe dzieło zbawienia (od stworzenia po ostateczne przyjście Chrystusa) jest wspólnym dziełem trzech Osób Bożych, bo są One nierozdzielne w tym, kim są i w tym, co czynią. Także całe życie chrześcijańskie Jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek Ich rozdzielenia" (KKK 259).

Po drugie - Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. Wobec powyższej zasady, rodzi się pytanie o to, jak - mimo jednego Bóstwa - Osoby w Bogu mogą być od siebie różne? Tradycja chrześcijańska uczy, że "Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny". Osoby Boskie przenikają się wzajemnie, ale nie zatracają swojej osobowej odrębności. Tylko pierwsza osoba jest Ojcem, druga - Synem, a tylko trzecia - Duchem Świętym (nie są to trzy imiona tej samej osoby). Najlepiej prawdę tę ujął wspomniany synod w Toledo: "Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn". Różniąsię relacją jaka zachodzi między Nimi: Ojciec nie jest Ojcem z natury, lecz tylko w odniesieniu do Syna, Syn nie jest Synem z natury, lecz tylko w odniesieniu do Ojca, podobnie i Duch Święty jest "więziąmi- łości" wyłącznie jako Duch Ojca i Syna. Nie można więc twierdzić, że Duch Święty jest Synem albo odwrotnie (herezja sa- belianizmu).

Trzecia wspomniana przez nas prawda - Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach, mówi więc o tym, co odróżnia od siebie Osoby Trójcy. Nie dzieląlch różnice osobowe, lecz jedynie wzajemne odniesienia, relacje. "Ojciec jest Tym, który rodzi Syna, Syn Tym, który jest rodzony, Duch Święty Tym, który pochodzi" (Sobór Laterański w 1215 r.). Już to krótkie przedstawienie dogmatu Trójcy Świętej dowodzi, że chcąc poznawać Boga, wypowiedzieć Go za pomocą znanych nam pojęć, trzeba pokornie zaczynać i kończyć stwierdzeniem, że jest On niepojęty i nieogarniony. Pamiętać również, że dogmatów wiary nie należy przyjmować jak zwykłe twierdzenia. "Są to rzeczy - pisała Simone Weil - na które trzeba patrzeć z pewnego dystansu, ze skupieniem, szacunkiem i miłością".

LIDIA CIECIERSKA
Pielgrzym nr 190Wasze komentarze:
 marzena aneta: 23.01.2023, 18:51
 Czcić jednego w trzech dziękuję Boże kocham Cię proszę o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Marka Markoniegośw. Marka Markoniego

Modlitwa do św. Marka MarkoniegoModlitwa do św. Marka Markoniego

św. Etelbertśw. Etelbert

Modlitwa do św. EtelbertaModlitwa do św. Etelberta

Modlitwa do bł. Józefy Marii GirbésModlitwa do bł. Józefy Marii Girbés

Dziecko nieślubne jest szczególną próbą miłościDziecko nieślubne jest szczególną próbą miłości

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej