Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Maryja w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Co na temat Matki Pana mówi najnowszy Katechizm. Niewątpliwie poświęca Maryi wiele miejsca. Nazywa Ją aż 102 tytułami. Niektóre z tych "imion", zaczerpnięte ze źródeł biblijnych, przemawiają nową treścią. Według KKK Maryja jest np. "mieszkaniem Boga pośród ludzi", "pokorną służebnicąBożego Daru", "pannąi matką", "błogosławioną", "ubogą", "Córką Syjonu", "matką wierzących". Katechizm czci Ją wciąż mało u nas zadomowionym tytułem "Matki Kościoła", a pomija celowo te, które nie spotkały się z oficjalną aprobatą kościelnej tradycji (np. Wszechpośredniczka Łask, Współodkupicielka).

Najnowszy Katechizm (za Soborem Watykańskim II) stawia Maryję blisko nas. Przyznaje Jej "pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana" (KKK 489, 722). Pokazuje Ją tak ludzką, osadzonąw czasie, jako "córkę Syjonu" (uosobienie Izraela), wreszcie jako "młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei". Stawia Jąprzed nami jako siostrę w wierze. Tu warto wspomnieć, że KKK bardzo konsekwentnie, w licznych zdaniach podkreśla właśnie wiarę Maryi. Eksponuje zdumiewające przekonanie Św. Augustyna, według którego "Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie" (KKK 506).

Wiara Bożej Rodzicielki była, zdaniem Katechizmu, nie tylko pobożna, ale niezłomna, dyspozycyjna, otwarta na Boże wezwanie. Tylko jeden człowiek wyróżniał się podobnąmocą wiary. Był nim Abraham (KKK 114), który potrafił żyć w posłuszeństwie Bogu i na nim budował swoją przyszłość. Tak mało zwracamy uwagę na wiarę Maryi, bo wydaje się nam, że skoro Bóg otoczył Ją Swoją obecnością, to i wiara w Jego działanie była dla Niej jakby łatwiejsza. Nie, Katechizm przypomina, że właśnie wypełniając tak wielkie powołanie, przeznaczenie jedyne w swoim rodzaju, Matka Pana w swojej "pielgrzymce wiary" nieraz doświadczyła "nocy wiary". Było tak na pewno w Jej uczestnictwie w cierpieniach Syna i u Jego grobu (KKK 165). W Kościele winna się więc spełnić przepowiednia Elżbiety, że z powodu wiary "wszystkie pokolenia będąna- zywały Ją błogosławioną" (por. Łk 2,35; KKK 148).

Nowym tematem w kościelnej refleksji o Maryi jest sprawa Jej modlitwy. W objawieniu, czym jest modlitwa, Maryja zajmuje pierwsze miejsce po Chrystusie. Spotykamy Ją "o świcie pełni czasów" pogrążoną na modlitwie, w dialogu z Bogiem, jaki zakończyła swoim "fiat", od którego tak bardzo zależały dalsze dzieje zbawienia. Wszystkim tekstom maryjnym z Nowego Testamentu Katechizm nadaje walor modlitwy, tak np. w Kanie Galilejskiej Maryja "modli się i wstawia w wierze" (KKK 2618). Ciekawą lekturą w KKK jest całostronicowe, pisane drobną czcionką, rozważanie na temat modlitwy "Zdrowaś Maryjo".

Równocześnie, wyróżniając Matkę Syna Bożego spośród wielu niewiast, które odegrały ważną rolę w dziejach, Katechizm podkreśla szczególny związek Maryi z Bogiem (wybrana przez Niego, powołana, posłana, obdarzona łaską), z Jezusem, dla którego była prawdziwą Matką (dała Mu to, co ludzkie: możliwość pracy ludzkimi rękoma, zdolność myślenia po ludzku, działania ludzkąwoląi kochania ludzkim sercem...) oraz z Duchem Świętym (ocieniona przez Niego i uświęcona). Maryja była "łaski pełna" (tzn.: pełna wdzięku, bo obdarzona miłością, bliskością i życzliwością samego Boga). O związku z Bogiem świadczy też orzeczenie anioła: "Pan z Tobą" odniesione w Nowym Testamencie jeszcze tylko do Jezusa. Tylko z Nim Maryja dzieli tę sytuację (Dz 10,38).

"Matka wierzących", tak zjednoczona z Bogiem, nie przysłania więc sobą Chrystusa. Katechizm - za Ojcami Kościoła - mówi o Niej Hodogetńa, co po grecku znaczy "wskazująca drogę" (tu: prowadząca do Jezusa). Maryja jest więc godna czci i - zdaniem KKK - cześć ta wprawdzie różni się od kultu oddawanego Bogu, ale "jak najbardziej sprzyja temu kultowi" (971).

LIDIA CIECIERSKA
Pielgrzym nr 215Wasze komentarze:
 marzena aneta: 24.01.2023, 09:45
 Maryja w Katechiźmie Kościoła Katolickiego dziękuję Boże kocham Cię proszę o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

sw. Szymon z Lipnicysw. Szymon z Lipnicy

Modlitwa do św. Szymona z LipnicyModlitwy do św. Szymona z Lipnicy

Litania do św. Szymona z LipnicyLitania do św. Szymona z Lipnicy

sw. Fryderyk z Utrechtusw. Fryderyk z Utrechtu

Modlitwa do św. Fryderyka z UtrechtuModlitwa do św. Fryderyka z Utrechtu

ks. Alojzy Arendtks. Alojzy Arendt

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej