Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Co to jest dusza?

Uczenie się Katechizmu nakazuje rozstać się z potocznym usprawiedliwieniem, że Pan Bóg nas "takimi stworzył". Zwykle chcemy nim zatuszować nasze nieuporządkowane pożądania, fałszywe przywiązania czy nieporadne błędy. Mówimy wówczas, że "błądzenie jest rzeczą ludzką", jakby naturalną, i że w konsekwencji Pan Bóg zapewne przebacza je nam lekką ręką. Nic bardziej błędnego.

Ważne jest zdawać sobie sprawę z faktu, że wszystkie złe skłonności wypracowaliśmy sobie sami. Jak przypomina Katechizm, człowiek stworzony przez Boga "był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie" (KKK 377). Jego naturą była czystość, sprawiedliwość, uporządkowanie. Czyż mógł być inny byt stworzony na obraz samego Boga, jak pisał Jan Chryzostom - "wielka i wspaniała postać żyjąca, cenniejsza w oczach Bożych niż całe stworzenie".

Biblijna koncepcja człowieka jest bardzo optymistyczna. Obca jej jest np. niechęć do ciała człowieka, co w naszą kulturę wniosła filozofia platońska, widząc w ludzkim ciele ponure więzienie duszy, z którego należy się uwolnić. W Biblii cały człowiek, "jest chciany przez Boga" (362). Symbolicznie wyraża to opis samego stworzenia: Bóg osobiście angażuje się w powołanie człowieka do życia, lepi go z prochu ziemi i temu prochowi udziela swego własnego tchnienia. Według Pisma Świętego również ciało ludzkie "uczestniczy w godności obrazu Bożego". Ma ono charakter ludzki nie dzięki powszechnie uznanemu kształtowi, lecz - uczy Katechizm - przez to, że "jest ożywione przez duszę duchową" (dla podkreślenia niematerialności duszy, jej duchowego charakteru - mówi się o "duszy duchowej"). Jest to dobre uzasadnienie dla faktu, dlaczego ciału zeszpeconemu czy zmasakrowanym zwłokom nie odmawiamy poszanowania - każde z nich jest przecież mieszkaniem duszy ludzkiej. Otaczamy je nabożną czcią. Co to jest dusza? Katechizm radzi sobie z tym pytaniem, odwołując się do Biblii, w której "dusza", to "życie" lub "cała osoba ludzka", i wyjaśnia, że duszą jest "to wszystko, co w człowieku najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze", "zasada duchowa".

Zgodnie z tradycją Kościoła dusza jest bezpośrednio stworzona przez Boga (nie jest "produktem" rodziców), i jest nieśmiertelna (KKK 366). Nie ginie, nie unicestwia się wraz ze śmiercią ciała, lecz łączy się z nim w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Z czego widać, że najnowszy podręcznik nauki wiary nie dopuszcza przekonania niektórych teologów, że człowiek w momencie swojej śmierci od razu uzyskuje uwielbione ciało, z którym łączy się jego dusza (ostateczne zmartwychwstanie ma być dniem sądu i połączeniem całej wspólnoty odkupionych z Bogiem).

Pisząc o pragnieniu Boga, o Jego "chceniu" człowieka całym (z duszą i ciałem), Katechizm dodaje, że pragnienie to wyraziło się również w stworzeniu odmienności i równości płci, stworzeniu człowieka jako mężczyzny i jako kobiety. Wyjątkowo wielokrotnie i dobitnie (być może ze względu na potrzebę czasu, w jakim wyłania się konieczność podkreślenia godności i równości obu płci) autorzy Katechizmu powtarzają, że "mężczyzna i kobieta mają nieutracalną godność, która pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy" (369). W języku Biblii kobieta stworzona "tylko" z żebra Adama, jest właśnie przez to "kością z jego kości i ciałem z jego ciała" (por. Rdz. 2,23), równa mu w godności. Oboje dzielą tę samą godność, bo zarówno człowiek-matka, jak i człowiek -ojciec odzwierciedlają coś z nieogarnionej wielkości Boga - uzasadnia Katechizm.

Bóg chciał, aby oboje, mężczyzna i kobieta, byli jedno dla drugiego. Stworzeni są dla wspólnoty, mają być sobie pomocą i uzupełniać się. Bóg (!) łączy ich w małżeństwie, w którym mogą przekazywać życie ludzkie. Mają też wspólnie opiekować się światem, jak pięknie pisze Katechizm: "uczestniczyć w Opatrzności Bożej w stosunku do innych stworzeń" (372n).

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej