Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dogmat dziewiczego poczęcia Chrystusa w Maryi

Wyznanie wiary w Jezusa Odkupiciela wiąże się wyraźnie z wiarą w Jego narodzenie z Maryi Dziewicy, które jest jedną z najważniejszych prawd naszego Credo (Wierzę). Potwierdzają tę prawdę ewangeliści św. Mateusz i św. Łukasz.

Narodził się z Maryi Dziewicy

Trzeci ewangelista widzi, jak Boże Synostwo Jezusa Chrystusa znajduje swe uzasadnienie w dziewiczym poczęciu za sprawą Ducha Świętego. Przy Zwiastowaniu Dziecka powiedziano: "Będzie Ono wielkie i będzie nazwane Synem Najwyższego". Jego narodzenie dokona się dzięki Duchowi Świętemu, bez udziału ojca przy poczęciu. "Duch Święty zstąpi na Ciebie - mówi Anioł do Maryi - i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym". (Łk 1,32.35) (...).

Dogmat dziewiczego poczęcia Chrystusa w Maryi jest wspaniałym przykładem na to, że i bibliści, i dogmatycy stoją przed tym samym podstawowym zagadnieniem hermeneutycznym, jak w Biblii i poza Biblią znana jest w sposób udokumentowany rzeczywistość Bożego działania w historii i jak odpowiednio może być ona wyrażona. Mamy tutaj stwierdzenie historyczne i ustalony język, który właściwie wyraża to wyznanie wiary.

Oto treść tego dogmatu, jak ją wyraża egzegeta Rudolf Pech: "Dziecię nam się narodziło, narodziło się z Dziewicy, ponieważ Syn został nam dany przez samego Boga: Emanuel, niespodziewany i niewyproszony cud wcielenia Słowa, obecności Boga wśród nas. Stworzony w cudowny sposób, wskazany przez gwiazdę zaranną, pierworodny Syn Ojca, jest eschatologicznym Synem Bożym, który ukazuje się w historii: świadczy o Nim Duch Święty przez samą stwórczą moc Boga".

W tej chrystologicznej perspektywie dziewictwo dla Maryi jest osobliwą formą Jej Bożego Macierzyństwa. Służebnica Pańska pokazuje w ten sposób, że całkowicie, nawet co do ciała, pozwala się użyć Chrystusowi, a wraz z Nim Bogu. "Tak" Jej wiary jest czymś więcej niż "tak" woli i serca: jest także "tak" ciała, a tym samym całej osoby. W ten sposób Dziewica z Nazaretu pokazuje, że dla Niej żyć jest Chrystus (por. Flp 1,21) i że Ona troszczy się tylko o sprawy Pana (por. 1 Kor 7,32). Patrząc na Jego Matkę, można tylko utwierdzić się w szacunku dla dziewictwa: nienaruszony znak cielesny jest po to, by poświęcić całe swe życie przesiąknięte wiarą Chrystusowi jako Boskiemu Oblubieńcowi.

Tu wchodzi w grę nie tyle kategoria niezależności, co raczej pojęcie "żywotnego otwarcia się" na "rzeczywiste oddanie się" Chrystusowi, z czym wiąże się wzmocniona solidarność ze swymi braćmi i siostrami. Kto tak się otwiera dla Chrystusa i tak Mu się oddaje jak Maryja, ten podobnie jak Ona będzie pożyteczny dla wielu. W swym zjednoczeniu się z Chrystusem dziewicza Matka jest dla Kościoła i dla każdego chrześcijanina prawzorem przyjęcia odwiecznego Słowa.

Franz Courth Tłum. s. Andrea Bobola z Wer ist Jezus Christus?, Aachen 1995Wasze komentarze:
 marzena aneta: 31.01.2023, 09:40
 Dogmat dziewiczego poczęcia Chrystusa w Maryi dziękuję Boże kocham Cię prosze o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Brat Albert Chmielowskiśw. Brat Albert Chmielowski

Modlitwa do św. Brata Alberta ChmielowskiegoModlitwa do św. Brata Alberta Chmielowskiego

Litania do św. Brata AlbertaLitania do św. Brata Alberta

Św. Brat Albert odkrył, jak wielką rzeczą jest człowiekŚw. Brat Albert odkrył, jak "wielką rzeczą jest człowiek"

Chatka św. brata Alberta na KalatówkachChatka św. brata Alberta na Kalatówkach

Modlitwa do św. AlinyModlitwa do św. Aliny

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej