Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kościół katolicki w pytaniach i odpowiedziach

WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY

Który Kościół założył Jezus Chrystus?

Kościołem, który założył Jezus Chrystus, jest Kościół katolicki. Sobór Watykański II uczy: "Bóg ukazał ludzkości drogę, na której Jemu służąc ludzie mogą osiągnąć w Chrystusie zbawienie i szczęśliwość. Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim..." (DH 1).

Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to wspólnota duchowa i widzialna społeczność "wiernych, organicznie zjednoczonych w Duchu Świętym tą samą wiarą, tymi samymi sakramentami i tym samym zwierzchnictwem" (Wat. II: OE 2), mająca na celu krzewienie w świecie Królestwa Chrystusowego i prowadzenie ludzi do zbawienia.

Co znaczy, że Kościół katolicki jest wspólnotą duchową, czyli mistycznym Ciałem Chrystusa?

Kościół katolicki jest mistycznym Ciałem Chrystusa, to znaczy, że istnieje w nim nadprzyrodzona, wewnętrzna więź jego członków z Chrystusem i między nimi samymi: tworzą mistycznie, tj. w tajemniczy sposób, jeden organizm, ożywiany przez Ducha Świętego, który spełnia w Kościele taką funkcję, jaką w ciele ludzkim spełnia dusza.

Razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami (Rz 12,5).

Czy Chrystus dał swemu Kościołowi strukturę (budowę) społeczną, dzięki czemu jest on też społecznością widzialną?

Tak, Chrystus "ustanowił swój Kościół święty... jako widzialny organizm", jako "wyposażoną w organa hierarchiczne społeczność" (LG 8), gdyż ustanawiając nowe przymierze powołał nowy Lud Boży (por. LG 9) i zlecił nad nim pieczę Apostołom, a jednemu z nich - Piotrowi - powierzył władzę zwierzchnią (por. Mt 16,17-18). Zapewnił ich, że będzie z nimi - w ich następcach - aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Następcami Apostołów są biskupi, a następcą św. Piotra jest biskup Rzymu, czyli Papież.

Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga (Dz 20,28).

Po jakich przymiotach można poznać, że Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym?

Kościół katolicki możemy poznać jako prawdziwy Kościół Chrystusowy po tym, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski, jak to wyznajemy w Symbolu wiary (we Mszy Św.). Kościół Chrystusowy, jak uczy Sobór, "trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie" (LG 8).

W jaki sposób Kościół katolicki jest jeden?

Kościół katolicki jest jeden ("i jedyny", LG 23), ponieważ chrześcijanie, którzy do niego należą, wierzą w te same prawdy wiary i uznają jedno prawo moralne, uczestniczą w jednym kulcie (Msza św. i siedem sakramentów) i są posłuszni tej samej głowie Kościoła, to jest Papieżowi. "Wierzymy - mówią Ojcowie Soboru - że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim" (DE 4). Nie na próżno modlił się Pan Jezus:

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17,21).

W jaki sposób Kościół katolicki jest święty?

Kościół katolicki jest święty, ponieważ święty jest jego Założyciel, Jezus Chrystus; święta - nauka Chrystusowa, jaką głosi; również "pełnię zbawiennych środków można osiągnąć jedynie w Kościele katolickim" (Wat. II: DE 3). "Wszyscy katolicy - jak wciąż to przypomina Kościół - powinni dążyć do chrześcijańskiej doskonałości" (DE 4) i tę doskonałość osiągają, jeżeli korzystając ze zbawczych środków Kościoła żyją tak, jak on uczy.

Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić..., aby był święty i niepokalany (Ef 5,25-27).

W jaki sposób Kościół katolicki jest powszechny?

Kościół katolicki jest powszechny, gdyż "posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu samego Założyciela". Jako sól ziemi i światło świata "czuje się powołany do zbawiania i odnowy wszelkiego stworzenia, aby wszystko doznało naprawy w Chrystusie i aby w Nim ludzie tworzyli jedną rodzinę i jeden lud Boży" (Wat. II: AG 1). Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,19-20).

W jaki sposób Kościół katolicki jest apostolski?

Kościół katolicki jest apostolski, ponieważ Chrystus założył swój Kościół na Apostołach, a ci "zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następców" (LG 20), "przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie" (DV 7) i wszelką swą władzę. Można wykazać, że wszyscy biskupi katoliccy pochodzą przez kolejną sukcesję (następstwo) od Apostołów i że nauka, którą dziś głoszą, znajduje swe źródło, przynajmniej zalążkowo, w nauce Apostołów, przekazanej nam przez Pismo św. i Tradycję.

Jesteście... zbudowani na fundamencie Apostołów (Ef 2,19-20).

Jak możemy najłatwiej odróżnić Kościół, ustanowiony przez Chrystusa, od innych Kościołów?

Kościół Chrystusowy możemy najłatwiej odróżnić od tych Kościołów, które się od niego odłączyły, według starej zasady Ojców: "Gdzie Piotr, tam Kościół". Tylko taki Kościół jest w pełni Kościołem Chrystusowym, którym rządzi i kieruje prawowity następca Piotra, a jest nim biskup rzymski, czyli Papież. Poza organizmem tego Kościoła znajdują się w pewnym stopniu "pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej" (LG 8).

Co znaczy powiedzenie: "Poza Kościołemnie ma zbawienia?"

Powiedzenie to znaczy, jak uczy Sobór Watykański II, że "nie mogliby być zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, bądź też w nim wytrwać" (LG 14). Kto bez własnej winy nie należy do Kościoła Chrystusowego, a usiłuje wieść uczciwe życie, może osiągnąć wieczne zbawienie, ale zbawienie to zawdzięcza istnieniu Kościoła katolickiego, jedynej społeczności utworzonej przez Chrystusa dla zbawienia świata.

RNWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej