Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Matka Boża w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego wiele miejsca poświęca Matce Bożej, ale nie w osobnym rozdziale ani nie na końcu poszczególnych części, lecz wzdłuż swej całości, widząc w Niej integralny element chrześcijańskiej nauki i życia, nieodłączny od Chrystusa i Jego orędzia.

W części pierwszej (Wyznanie wiary) wyjaśniono słowa naszego Wierzę, że Jezus Chrystus "począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny". Mamy tu cenną zasadę, że "wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego ona naucza o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa" (487). Maryja jest Matką Bożą, gdyż Ten, którego porodziła, jest prawdziwie drugą Osobą Trójcy Świętej (495). Dziewictwo Maryi uwydatnia "absolutną inicjatywę" Boga we Wcieleniu (503). Jej wyjątkowa świętość, okazana już w Niepokalanym Poczęciu, pochodzi całkowicie od Chrystusa (492). Maryja jest też przykładem odpowiedzi Bogu na prawdy przezeń objawione. Jest "najdoskonalszym urzeczywistnieniem posłuszeństwa wiary (144). Swą świętością obrazuje naturę Kościoła jako Oblubienicy bez "skazy czy zmarszczki" (773).

W części drugiej Katechizmu (Celebracja misterium chrześcijańskiego) pokazano, że Ofiara eucharystyczna jest sprawowana zawsze "w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją" (1370), która uczestniczy w liturgii nieba. W ciągu roku liturgicznego "Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej", nierozerwalnie związanej ze zbawczym dziełem swego Syna (1172).

Część trzecia (Życie w Chrystusie) uczy wiernych widzieć "wzór i źródło" świętości w Najśw. Maryi Pannie (2030), w której odzwierciedla się duchowe piękno Chrystusa (2502).

W części czwartej (Modlitwa chrześcijańska) są liczne odnośniki do Maryi, która jako "doskonała "Orantka" (Modląca się)" niejako prowadzi modlitwę Kościoła. "Możemy modlić się z Nią i do Niej" (2679) "ze względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem Świętym" (2682).

Takie włączenie Maryi w strukturę i serce Katechizmu jest możliwe i konieczne ze względu na Jej nierozerwalną więź z Chrystusem. Nie jest Ona marginesową postacią czy pobożnym dodatkiem, gdyż, "wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary", jak mówi Sobór Watykański II (LG 66). Por. "The Marian Library Newsletter", nr 29.

By ułatwić Czytelnikom "Rycerza" poznanie nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego o Matce Bożej, podajemy jego fragmenty maryjne, trzymając się w wielkiej mierze porządku, jaki wskazał bp Andrzej Gemma, biskup Isernii-Venafro. Chodzi tu, jak on sam pisze, o prosty sposób studiowania tematu: Maryja w Katechizmie "i odkrycie bogactwa prawdy, które każdy może uczynić przedmiotem refleksji i modlitwy".

1. Protoewangelia

410 Po swoim upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go1 i zapowiada mu tajemnicze zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku2. Fragment Księgi Rodzaju, który mówi na ten temat, został nazwany "Protoewangelią", będąc pierwszą zapowiedzią Mesjasza Odkupiciela, walki między wężem i Niewiastą oraz ostatecznego zwycięstwa jej potomka.

411 Tradycja chrześcijańska widzi w tym fragmencie zapowiedź "nowego Adama"3, który "stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej" (Flp 2,8), naprawia przeobficie nieposłuszeństwo Adama4. Wielu Ojców i Doktorów Kościoła widzi ponadto w Niewieście zapowiedzianej przez "Protoewangelię" Matkę Chrystusa, Maryję, jako "nową Ewę". Ona była Tą, która pierwsza i w jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem: Ona została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego5, a w czasie całego swojego życia ziemskiego, dzięki specjalnej łasce Bożej, nie popełniła żadnego grzechu6.

2. Przeznaczenie Maryi

488 "Zesłał Bóg Syna swego" (Ga 4,4), lecz by "utworzyć Mu ciało" , chciał wolnej współpracy stworzenia. W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę poślubioną "mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja" (Łk 1, 26-27).

"Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona została na matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia"8.

489 Posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad Złym9, oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących10. Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna mimo swego podeszłego wieku11. Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było uważane za niemocne i słabe12, by pokazać wierność swojej obietnicy: Annę, matkę Samuela13, Debo- rę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet. Maryja "zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go. Wraz z Nią wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia"14.

744 W pełni czasu Duch Święty wypełnia w Maryi wszystkie przygotowania na przyjście Chrystusa do Ludu Bożego. Przez działanie w Niej Ducha Świętego Ojciec daje światu Emmanuela, "Boga z nami" (Mt 1,23).

3. Niepokalane Poczęcie

490 Aby być Matką Zbawiciela, "została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami" . W chwili Zwiastowania anioł Gabriel pozdrawia Ją jako "pełną łaski" (Łk 1,28). Istotnie, by móc dać dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja była całkowicie przeniknięta przez łaskę Bożą.

491 W ciągu wieków Kościół uświadood chwili swego poczęcia. Właśnie to wyraża dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX: "Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego"16.

492 Maryja została "ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości"17; świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa; jest Ona "odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna"18. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił Ją "wszelkim błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich - w Chrystusie" (Ef 1,3). Wybrał Ją "z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem"19. 508 Z potomstwa Ewy Bóg wybrał Maryję Dziewicę, aby była Matką Jego Syna. Jako "pełna łaski" jest Ona "wspaniałym owocem Odkupienia"20: od pierwszej chwili swego poczęcia została całkowicie zachowana od zmazy grzechu pierworodnego oraz przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.

1, Por. Rdz 3,9. - 2, Por. Rdz 3,15. - 3, Por. 1 Kor 15, 21-22. 45. -4, Por. Rz 5,19-20. -5, Por. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: DS 2803. - 6, Por. Sobór Trydencki: DS 1573. - 7, Por. Hbr 10,5. - 8, Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium [LG.] 56; por. 61. - 9, Por. Rdz 3,15. - 10, Por. Rdz 3,20. - 11, Por. Rdz 18, 10-14; 21, 1-2. -12, Por. 1 Kor 1,27. -13, Por. 1 Sm 1. - 14, LG, 55. - 15, LG, 56. - 16, Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: DS 2803. - 17, LG, 56. - 18, LG, 53. - 19, Por. Ef 1,4. - 20, Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 103. mił sobie, że Maryja, napełniona "łaską" przez Boga (Łk 1,28), została odkupiona

RNWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nabożeństwo Pierwszych Sobót MiesiącaNabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

bł. Karol Dobrybł. Karol Dobry

Modlitwa do bł. Karola DobregoModlitwa do bł. Karola Dobrego

Modlitwa do św. Agnieszki z PragiModlitwa do św. Agnieszki z Pragi

Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?

Powszechna Solo-modaPowszechna "Solo-moda"

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej