Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pan Bóg w pytaniach i odpowiedziach

JAKI JEST BÓG?

Co rozumiemy przez słowo: Bóg?

Bóg jest duchem najczystszym, czyli bytem wyłącznie duchowym, mającym rozum i wolę oraz wszelkie doskonałości. Jest sam w Sobie i z Siebie w pełni szczęśliwy. Nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim... wszystko (Dz 17, 25).

Jakie są główne doskonałości czyli przymioty Boże?

Bóg jest odwieczny, wszechobecny, wszystko wiedzący, wszechmocny, jest dobry i miłosierny, a również sprawiedliwy, jest najświętszy.

Bóg jest:

  1. odwieczny, bo nie ma początku ani końca, jest "poza czasem" i nie zmienia się (wszystko się starzeje i przemija, natomiast Ty jesteś zawsze Ten sam, a Twoje lata się nie skończą, Ps 101, 28; Hbr 1, 12);
  2. wszechobecny, bo znajduje się wszędzie, a jednocześnie jest transcendentny, to jest rzeczywiście i istotnie różny od świata i niewymownie wyższy nad wszystko, co jest poza Nim (w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Dz 17, 28; niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, 1 Kr 8, 27);
  3. wszystko wiedzący, bo wszystko dobrze zna, nawet nasze uczucia i ukryte myśli oraz przyszłe akty naszej wolnej woli;
  4. wszechmocny, bo prostym aktem swej woli może uczynić wszystko, co zechce (u Boga wszystko jest możliwe, Mt 19, 26);
  5. dobry, bo wszystko stworzy! i utrzymuj e swą dobrocią (troskę Boga o stworzenia nazywamy Opatrznością Bożą - por. Mt 6,26) oraz wysłuchuje łaskawie prośby błagających (Bóg jest miłością, 1 J 4, 8);
  6. miłosierny, bo przebacza grzesznikom widząc ich żal. ((Czyż Ja pragnę śmierci niezbożnego, mówi Pan Bóg, a nie, aby się nawrócił i żył, Ez 18, 23).
  7. sprawiedliwy, bo za dobre wynagradza, a za złe karze, jeżeli nie w tym, to w przyszłym życiu.
  8. najświętszy, bo Jego wola jest w całej pełni zgodna z istotnym Dobrem, którym jest On sam.
Jakim słowem oznaczamy te i inne przymioty Boże?

Mówimy, że Bóg jest nieskończenie doskonały, ponieważ posiada On wszystkie doskonałości, i to w sposób nieograniczony.

Jakim imieniem nazywał się Bóg w Starym Testamencie?

Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi na Synaju, a ten Go zapytał, jak się nazywa, odpowiedział: "Jahwe", to znaczy: "Jestem, który jestem" lub: "Ja jestem" (Wj 3, 14). To imię mówi nam, że Bóg jest samym istnieniem, samym życiem.

Co to jest tajemnica wiary?

Tajemnica wiary jest to wielka prawda, którą sam Bóg objawił i w którą mamy wierzyć, choć nigdy nie potrafimy jej w pełni zrozumieć.

Jaką tajemnicę swego bytu objawił Bóg w Nowym Testamencie?

Bóg objawił nam tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, to znaczy tę prawdę, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach. Te trzy Osoby nazywają się: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. . Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19).

Czy każda z trzech Osób Trójcy Przenajświętszej jest Bogiem?

Tak, Ojciec jest Bogiem, Syn Boży jest Bogiem (Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, J 1,1, Ja i Ojciec jedno jesteśmy, J 10, 30) i Duch Święty jest Bogiem (Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, J 14, 16). Ale te trzy Osoby Boże nie są trzema osobnymi Bogami, ale jednym i tym samym Bogiem, gdyż posiadają jedną i tę samą naturę Boską, są więc równe sobie i mają te same doskonałości oraz jedno działanie na zewnątrz.

Czym się różnią między Sobą Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty?

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty różnią się między sobą przez przeciwstawne stosunki (relacje) Osób: Ojciec rodzi Syna przez doskonałe poznanie Siebie; Syn jest rodzony, jest Słowem Ojca, Jego doskonałyrti odbiciem, wyrażeniem; a od Ojca i Syna pochodzi Duch Święty jako doskonała Ich miłość wzajemna. Tajemnica Trójcy Świętej pozwala nam pojąć nieco nieskończenie bogate życie wewnętrzne Boga.

Jaką wagę przedstawia tajemnica Trójcy Przenajświętszej w naszym życiu?

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej odgrywa doniosłą rolę w naszym życiu chrześcijańskim. Trzy Osoby Boże zamieszkują i działają w nas od chwili Chrztu świętego. Korzystając z sakramentów i żyjąc cnotliwie, postępujemy w łasce i zacieśniamy coraz bardziej swą więź z Trójcą Świętą. W niebie będziemy uczestniczyć doskonale, na ile to możliwe dla stworzeń, w odwiecznym zjednoczeniu Osób Bożych, ciesząc się Ich chwałą i szczęściem.

RNWasze komentarze:
 marzena aneta: 18.01.2023, 20:27
 Pan Bóg w pytaniach i odpowiedziach dziękuję Boże kocham Cię proszę o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nabożeństwo Pierwszych Sobót MiesiącaNabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

bł. Karol Dobrybł. Karol Dobry

Modlitwa do bł. Karola DobregoModlitwa do bł. Karola Dobrego

Modlitwa do św. Agnieszki z PragiModlitwa do św. Agnieszki z Pragi

Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?

Powszechna Solo-modaPowszechna "Solo-moda"

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej