Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

...który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę

Duch Święty to miłosne tchnienie między Ojcem i Synem. Od Ojca i Syna pochodzi, wraz z Ojcem i Synem wspólne odbiera uwielbienie i chwałę. W tych słowach kryje się tajemnica Trójcy Świętej.

Jest to temat bardzo trudny do ogarnięcia ludzkim umysłem.

W Nowym Testamencie mamy opis łącznego ukazania się ludziom Trójcy Świętej w czasie Chrztu Chrystusa w Jordanie. Chrystus polecił chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Łączne pojmowanie Trójcy Świętej występuje też w listach apostolskich. Np. św. Paweł kończy drugi list do Koryntian słowami: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13,13). Tymi słowami pozdrawia nas kapłan na początku Mszy św.

Kościół długo się borykał ze słownym sprecyzowaniem prawdy o Trójcy Świętej. Ostatnią, najpełniejszą definicję zawiera tzw. Wyznanie Wiary Michała Paleologa, cesarza bizantyńskiego, wygłoszone w jego imieniu na soborze lyońskim II w 1274 r. Pragnął on zjednoczenia chrześcijan na bazie tego tekstu, który pierwej został uzgodniony i zatwierdzony przez papieża Klemensa IV w 1267 r. Oto fragment dotyczący Trójcy Świętej:

Wierzymy w Świętą Trójcę, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jedynego Boga Wszechmogącego, i w to, że w Trójcy całe Bóstwo jest współistotne, współsubstan- cjalne, współwiekuiste i współwszechmocne, o jednej woli, potędze i majestacie, i że jest Stwórcą wszystkich stworzeń. Od Niego, w Nim i przez Niego jest wszystko, co jest na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, cielesne i duchowe. Wierzymy, że każda z Osób w Trójcy jest prawdziwie, w sposób pełny i doskonały Bogiem.

Późniejsze dokumenty kościelne niekiedy bardziej precyzują zawartą w tej deklaracji prawdę, głównie pod kątem widzenia określonych herezji, z którymi w danym czasie Kościół się borykał. I tak na przykład sobór florencki w 1442 r. ogłosił Dekret dla jakobitów z bardzo szczegółową definicją Trójcy Świętej. Są tam m.in. takie sformułowania:

Ojciec nie jest Synem albo Duchem Świętym; Syn nie jest Ojcem albo Duchem Świętym; Duch Święty nie jest Ojcem albo Synem. Lecz Ojciec tylko jest Ojcem, Syn tylko jest Synem, Duch Święty tylko jest Duchem Świętym. Sam Ojciec zrodził Syna ze swej substancji, sam Syn jest przez samego Ojca zrodzony, sam Duch Święty równocześnie od Ojca i Syna pochodzi. Te trzy Osoby są jednym Bogiem, a nie trzema bogami, ponieważ ci Trzej mają jedną substancję, jedną istotę, jedną naturę, jedno bóstwo, jedną niez- mierzoność, jedną wieczność i wszystko jest w nich jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji.

Strasznie to skomplikowane, trudne do pojęcia. Bywały różne próby uproszczenia tematu. Na przykład w Zamku Kórnickim, w hallu na piętrze, znajduje się czarna komoda bretońska z 1619 r., zawierająca rysunek Trójcy Świętej i następujący napis:

[Pater = Ojciec, Filius =Syn, Spiritus Sanctus = Duch Święty, est = jest, non est = nie jest]. Napis ten ma na celu uzmysłowienie nam relacji między trzema Osobami Trójcy Świętej. Jakkolwiek jednak byśmy się wysilali, i tak sprawy do końca nie zrozumiemy. Pięknie ujął to papież Paweł VI w swoim słynnym Credo z 1968 r.:

Jedynie sam Bóg może udzielić nam prawdziwego i pełnego poznania Siebie samego, objawiając się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Przez łaskę jesteśmy wezwani do uczestnictwa w Jego wiekuistym życiu, tu na ziemi w pomroce wiary, a po śmierci w światłości wiekuistej. Wzajemne związki, tworzące odwiecznie trzy Osoby, z których każda jest jednym i tym samym bytem Bożym, stanowią błogosławione życie wewnętrzne Najświętszego Boga, które nieskończenie przewyższa to, co my po ludzku możemy pojąć.

Właśnie zgłębiając tajemnicę Trójcy Świętej uświadamiamy sobie naszą małość i niepozorność. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko śpiewać uwielbienie i chwałę dla wszystkich trzech Osób Trójcy Świętej, również Ducha Świętego, który, jak uczy sobór konstantynopolitański I (381 r.), "powinien być adorowany i współuwielbiony z Ojcem i Synem".

Prof. dr hab. Maciej GiertychWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 6Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 6

Modlitwa do bł. Doroty z MątówModlitwa do bł. Doroty z Mątów

Litania do bł. Doroty z MątówLitania do bł. Doroty z Mątów

Mam od Niepokalanej zapewnione niebo"Mam od Niepokalanej zapewnione niebo"

Ołtarz, dary i tacaOłtarz, dary i taca

ks. Jerzy Wojciech Heideks. Jerzy Wojciech Heide

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej