Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

26 sierpnia są odnawiane Jasnogórskie Śluby Narodu. Jak doszło do ich powstania?

Co roku 26 sierpnia w Częstochowie są odnawiane Jasnogórskie Śluby Narodu. Teraz gdy na nowo odbudowujemy naszą Ojczyznę w wolności i praworządności, warto sobie przypomnieć genezę tych Ślubów. Gdy dziś Kościół nawołuje do odnowy moralnej, na podkreślenie zasługuje fakt, że Jasnogórskie Śluby Narodu to jakby nowoczesny kodeks moralny i społeczny naszego narodu, jakby przybliżone Boże przykazania przez naświetlenie ich z punktu widzenia polskich zagrożeń moralnych, narodowy rachunek sumienia.

Tekst tych Ślubów został zredagowany przez Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, w więzieniu, gdy cierpiał za Kościół w latach 1953-1956. Zawarł w rocie Jasnogórskich Ślubów całe swoje doświadczenie pasterskie, głęboką znajomość spraw społecznych i rozległą wiedzę socjologiczną.

Gdy Ksiądz Prymas przebywał w Prudniku, a potem w Komańczy, uświadomił sobie, że w roku 1956 upływa trzysta lat od Ślubów Królewskich Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656). Śluby Janowe to były śluby króla zatroskanego o swoje królestwo, a zwłaszcza o tych poddanych, którzy byli traktowani niesprawiedliwie. Król Jan Kazimierz obwołał Maryję, Matkę Chrystusa, Królową Polski i w Jej imię pragnął przeprowadzić reformę państwa.

Ksiądz Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, pragnął, aby cały naród pod przewodnictwem swoich pasterzy podjął reformę od podstaw. Nie może być sprawiedliwości na świecie, póki każdy człowiek nie będzie sprawiedliwy wobec Boga, siebie, bliźniego, swojej Ojczyzny i Kościoła.

16 maja 1956 r. Ksiądz Prymas Wyszyński napisał w Komańczy rotę Jasnogórskich Ślubów Narodu, a "w dniu 26 sierpnia 1956 r. - jak sam pięknie powiedział 3 maja następnego roku rozpoczynając Wielką Nowennę Tysiąclecia - przedstawiciele całej Polski dostarczyli swoich ramion, aby z dłoni i ust Episkopatu Polski przyjąć na siebie ongiś królewski, a dziś narodowy ciężar Ślubów Jasnogórskich". Śluby te mają być wypełniane przez wszystkie pokolenia Polaków.

Przyrzekliśmy wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży. Przyrzekliśmy strzec daru łaski w naszych duszach, bo ona jest podstawą naszej wewnętrznej praworządności. Przyrzekliśmy obronę praw dzieci nienarodzonych, podkreślając naszą niezłomną wolę słowami: Gotowi jesteśmy raczej śmierćponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Przyrzekliśmy obronę trwałości małżeństwa i rodziny oraz wychowanie chrześcijańskie młodego pokolenia.

Do wypełnienia tych zadań potrzebna jest ugruntowana miłość i sprawiedliwość społeczna oraz mężna walka z wadami narodowymi: przyrzekliśmy więc stoczyć najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekliśmy wypowiedzieć walkę lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości - wadom narodowym, które bardzo niszczą życie rodziny i dezorganizują życie społeczne.


Potrzebna jest praca nad sobą, samowychowanie każdego z nas, nabywanie dobrych obyczajów na trwałe, tak, aby już nie do pomyślenia było postępowanie przeciwne; tak, aby nasze grzechy odpadły od nas jak strupy z zagojonych ran. Przyrzekliśmy taką pracę nad sobą, bo tą drogą nabywa się cnoty moralne, sprawności moralne, które są tworzywem chrześcijańskiej kultury społecznej i narodowej i które zdolne są tworzyć więzi miłości, sprawiedliwości i pokoju w życiu rodziny, w pracy, w życiu narodu i wspólnot kościelnych.

Zadania te wydają się ponad siły. Ksiądz Prymas Wyszyński to przewidział, dlatego Jasnogórskie Śluby Narodu zostały złożone w dłonie Maryi. Nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie. Oprócz mocy nadprzyrodzonych, danych nam przez Chrystusa w sakramentach świętych, mamy szczególną pomoc w orędownictwie Matki Chrystusowej. Ona swoją pomocą nieraz wyprzedza łaskę uświęcającą, gdy jeszcze nie możemy jej odzyskać. Do Niej się więc uciekajmy i Jej powtarzajmy - tak jak w Ślubach Narodu - Królowo Polski, przyrzekamy, a Ona wesprze naszą dobrą, choć słabą wolę. Przyrzekliśmy Matce Bożej pracę nad sobą, abyśmy odnowieni wewnętrznie stawali się rzeczywistym i wolnym Królestwem Chrystusa i Maryi. W ostatnim fragmencie Ślubów przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico. To przyrzeczenie jest tak radosne i stosunkowo łatwe; gdy je podejmiemy, wyprosimy sobie wiele łask przez pośrednictwo Matki Łaski Bożej.

Od dnia Ślubów Jasnogórskich w 1956 r. upłynęło już wiele lat, wyrasta już trzecie pokolenie, świadomie lub nieświadomie inspirowane przez program wielkiego Prymasa Polski. Wiele inicjatyw w Polsce jest świadectwem, że jasnogórskie zobowiązania narodu wchodzą w życie i są wypełniane: społeczny rych solidarności, różne inicjatywy w obronie życia nienarodzonych oraz trwałości rodziny i małżeństwa oraz Ruch Trzeźwości im. Św. Maksymiliana czerpią z treści Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jest to jedno z najpotężniejszych nurtów dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. Trzeba o tym pamiętać, aby pogłębiać swoje zaangażowanie w odnowę narodu, która ma się dokonać na wszystkich odcinkach życia.

"Do pracy, Najmilsze Dzieci - woła wciąż zza grobu Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - do wspaniałego dzieła! Niech krzepią się duchy, niech ożywiają się serca, niech myśli patrzą głęboko w przyszłość, niech pragną przetrwać niejedno tysiąclecie!".

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej