Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ożywić parafię. Kwartalne dni modlitw

Kwartalne dni modlitw stanowią wspaniałą okazję do pogłębienia wiary przez poszczególne grupy wiernych.

Nowe propozycje zorganizowania dni modlitw w parafiach

Od V wieku znany jest w Kościele zwyczaj modlitwy i postu w określonych intencjach przez kolejne dni przypadające co kwartał. W Adwencie modlimy się w intencji chrześcijańskiego życia rodzin. Od środy popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu wypraszamy ducha pokuty. W czwartym tygodniu wielkanocnym modlimy się o powołania do służby w Kościele, a w trzecim tygodniu września polecamy Panu Bogu dzieci, młodzież i wychowawców.

Modlitwa o życie chrześcijańskie rodzin

Bardzo właściwe, moim zdaniem, jest wprowadzenie w grudniu dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Tło uroczystości Niepokalanego Poczęcia; betlejemskiego żłobka oraz świąt Świętej Rodziny i ofiarowania Pana w świątyni, tworzą jak najwłaściwsze ramy do tych modlitw.

Warto również uprzytomnić sobie fakt, że zarówno w Betlejem, jak i w Egipcie, a następnie przez długie lata w Nazarecie, Święta Rodzina żyła razem, wspólnie przeżywała całe dni. Uświadamiając sobie tę prawdę, nasuwa się wniosek: trzeba uczyć i dzisiaj rodziny takiego wspólnego życia. Dzieci potrzebują rodziców, rodzice potrzebują dzieci. W takiej rodzinnej szkole dojrzewamy wszyscy. Wspólna rodzinna modlitwa nie jest marginalnym epizodem takiego układu.

Wydaje się jednak, że te modlitwy trzeba rozbudować na cały okres Objawienia Pana. Przed uroczystością Bożego Narodzenia - przygotowanie do życia w rodzinie (narzeczeni). W okresie świąt - pogłębienie radości rodzinnej oraz dziękczynne "Te Deum" jubilatów małżeńskich.

Modlitwa o ducha pokuty

Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty odbywają się od środy popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Dobrze harmonizują z rozpoczynającym się wówczas okresem liturgicznym przygotowującym do Triduum Paschalnego.

Dni modlitw o powołanie do służby w Kościele

Czwarta niedziela wielkanocna, zwana niedzielą Dobrego Pasterza, jest dniem modlitw o powołania w Kościele na całym świecie. W tygodniu po tej niedzieli wprowadzono dni modlitw o powołanie do służby Bożej. Organizując ich kształt należy pamiętać, że - umieszczone w tym terminie - stają się doskonałym wprowadzeniem do dziewięciu dni nowenny przeżywanej przez Kościół przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. To w Duchu Świętym powinny czerpać natchnienie!

Nie wolno też zapominać, że należą one do okresu wielkanocnego. Nie mogą tego czasu w swojej melodyce przerywać. Cały ten okres prowadzi przecież do pełniejszego udziału w Misterium Paschy.

"Powiedzcie Jego uczniom, że zmartwychwstał i oto zdąża przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie" (Mt 28,7). To polecenie, które Pan daje niewiastom w Dzień Zmartwychwstania, zdaje się upoważniać nas do stwierdzenia, że cała Pięćdziesiątnica jest czasem przeznaczonym na szkołę modlitwy. Umacnia w tym przekonaniu powtórne wezwanie Pana w dniu Wniebowstąpienia: "wy przeto pozostańcie w mieście, dopóki nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości" (Łk 24,49). Modlitwa - to słuchanie Pana. Modlitwa - otwarcie dla przychodzącego Ducha Świętego.

Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców

Wrzesień stanowi start do rocznej pracy w szkołach. Kwartalny tydzień modlitw jest wspaniałą okazją, aby pomóc uczniom i nauczycielom w dobrym podjęciu nowych zadań. Powstaje jednak pytanie: jak te dni zorganizować? Wydaje się, że szkieletem konstrukcji mogą być trzy święta tego miesiąca: Podwyższenie Krzyża Świętego, Matki Bożej Bolesnej oraz św. Stanisława Kostki (14, 15 i 18 IX).

Świętu Podwyższenia Krzyża można by nadać w obchodach potrójny wymiar. Pierwszy - diecezjalny. Wydaje się, byłoby tu dobrze zorganizować diecezjalne statio (spotkanie) z nauczycielami, z pracownikami dydaktycznymi. Wiedza uczciwa prowadzi do uznania Boga, nauka i wiara uzupełniają się nawzajem.

Drugi wymiar - parafialny. Eucharystia, względnie inne zgromadzenie, z ojcami, świadkami wiary. Ojców należy w tych dniach zauważyć i to w spotkaniach tylko z nimi.

W osobnych spotkaniach jawią się w wyobraźni matki: w cieniu Krzyża z Matką Bożą Bolesną. Jest niejeden temat, problem do omówienia między nimi, do omówienia również z tym jedynym Nauczycielem. Wspomnienie św. Moniki, którą czcimy pod koniec sierpnia, jest wymownym dodatkiem akcentującym te obchody. Wydaje się również, że byłoby wskazaną rzeczą w tych dniach kwartalnych, może przez cały miesiąc wrzesień, w środę i w piątek w intencjach dzieci i młodzieży ofiarować post.

Trzeci wymiar - szkolny Z dziećmi i młodzieżą urządzamy Triduum pod patronatem św. Stanisława. Nie musimy trzymać się ściśle daty 18 września. Mszę wotywną można odprawić w innych dniach. Zależnie od charakteru parafii, rolnicza czy miejska, można wybrać odpowiedni termin. Pieśń: My chcemy Boga w książce, w szkole, w rodzinie, w pracy, dniach będzie tu bardzo odpowiednia.

Modlitwy o urodzaje (dni krzyżowe)

Oprócz kwartalnych dni modlitw tradycja Kościoła zna jeszcze piąte dni modlitw: o urodzaje. Pozostawione w dawnym terminie - trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pana - są jakby "kwartalnymi dniami średniowiecza". Dlaczego? Gdy Kościół się rozrastał poza basen Morza Śródziemnego pierwotne terminy dni modlitw o urodzaje przestawały odpowiadać rzeczywistości rolniczej nowych terenów. Dzisiaj, gdy Kościół ogarnia cały glob, jeszcze mniej są adekwatne. Wypadają w Pięćdziesiątnicę Radości Paschalnej. Powinny więc mieć charakter dziękczynny. Kto szczerze dziękuje, otrzymuje jeszcze więcej niż przez proszenie.

Prawdopodobnie jednak stoimy w przededniu ujednolicenia oraz ustabilizowania daty obchodów paschalnych przez wszystkie Kościoły Chrystusowe. Wydawało się, że dojdzie do tego już w dobie Soboru Watykańskiego II. Niestety, zabrakło zgody wszystkich zainteresowanych. Jednak nadal istnieje to samo dążenie. W wypadku jego urzeczywistnienia datą prawdopodobną świąt Paschy jest II dekada kwietnia. Czy i kiedy do tego dojdzie - wie sam Pan Bóg.

Pokuśmy się jednak na małe marzenie. Przy takim rozwiązaniu jawi się w wyobraźni inny termin modlitw o urodzaje dla krajów Europy - np. druga połowa marca, w tygodniu po czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Rolnicy już się przygotowują do upraw, nie są jednak tak zajęci, jak w miesiącach następnych. Łatwiej ich zgromadzić w kościele, oderwać od pracy. Od strony liturgicznej termin ten sąsiadowałby ze skrutiniami chrzcielnymi. Na pamięć przychodzi ewangeliczne stwierdzenie Pana: "jeśli ziarno rzucone w ziemię nie obumrze...". Narodziny na chrzcie św. i narodziny na polu. A równocześnie pamiętajmy: jest wtedy Wielki Post - okres modlitw błagalnych na kolanach. Można by wówczas dopracować również element modlitw rolników: dziękczynienie za wyrastające i dojrzewające plony.

Pozostając jednak przy dotychczasowym terminie - przed Wniebowstąpieniem Pana - można te dni dobrze przeżyć organizując procesje przez pola, pod przydrożne krzyże. Pokrapiając pola wodą świętą z Wielkiej Nocy nawiązuje się do prawdy, że Odkupienie dotyczy nie tylko człowieka. Oto wielka tajemnica wiary! Alleluja!

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej