Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kościół jest Rodziną rodzin

Te słowa wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w czasie Mszy Św., wieńczącej obchody Roku Rodziny. Podczas audiencji ogólnej, zachęcając do modlitwy różańcowej, Ojciec Święty prosił o modlitwę w intencji rodzin domowych, zarówno tych naturalnych, jak i rodzin duchowych, zwłaszcza zakonnych. Mówiąc o życiu konsekrowanym w Kościele, Ojciec Święty podkreślił, że konsekracja zakonna uwydatnia - o czym czytamy w nauce Soboru Watykańskiego II - tę szczególną konsekrację, która jest udziałem małżonków w ich powołaniu do życia rodzinnego. Również List do Rodzin Jana Pawła II jest zaproszeniem, skierowanym do każdej ludzkiej rodziny: do rodzin naturalnych i do rodzin zakonnych.

Kościół dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową, że człowiek wychodzi z rodziny, aby w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Najpiękniejszym powołaniem człowieka jest zjednoczenie się więzią komunii z Bogiem i innymi ludźmi.

Widzialnym znakiem takiej komunii jest wspólnota osób, zjednoczonych więzią miłości. Właśnie w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, bierze początek rodzina: tak naturalna jak i zakonna. Rodzina zakonna jest wspólnotą głębokiej komunii, częścią wspólnoty całego Kościoła, nieustannie wzbogacanego przez Ducha Świętego różnymi darami. Warunkiem włączenia się w taką wspólnotę jest łaska szczególnego powołania. Dążenie do zjednoczenia z Bogiem i do jedności realizuje się poprzez braterską komunię, która wypływa z serc ożywionych miłością Bożą oraz przez komunię życia, która polega na życiu we wspólnocie.

Sakramentalne małżeństwo jest przymierzem osób w miłości.

Miłość ta może być umocniona i chroniona tylko przez miłość Bożą; miłość, jaka rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5). Podobnie wspólnota zakonna jest przede wszystkim darem Ducha Świętego. Z miłości Bożej rozlanej w sercach przez Ducha Świętego wspólnota zakonna bierze początek jako prawdziwa rodzina zgromadzona w imię Pana. Wspólnota staje się szkołą miłości, szkołą, która uczy kochać Boga i drugiego człowieka żyjącego obok, uczy kochać wszystkich ludzi potrzebujących Bożego miłosierdzia i braterskiej solidarności.

Ojciec Święty powołując się na naukę Soboru Watykańskiego II stwierdza, że człowiek może w pełni zrealizować się tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Bytowanie człowieka to bytowanie w prawdzie, które służy miłości. To miłość właśnie sprawia, że człowiek urzeczywistnia się przez dar z siebie. Miłości nie można kupować ani sprzedawać, można się nią tylko wzajemnie obdarowywać. Bezinteresowny dar z samego siebie dla innych to najważniejszy wymiar cywilizacji miłości. To właśnie zostaje urzeczywistnione w komunii osób, w samym sercu każdej rodziny.

Ewangelia miłości jest niewyczerpanym źródłem wszystkiego, czym karmi się ludzka rodzina jako komunia osób. Miłość, która jest z Boga, miłość tkliwa i oblubieńcza, jest równocześnie źródłem głębokich i radykalnych wymagań. Piękno jej na tym właśnie polega, że jest wymagająca i w ten sposób kształtuje prawdziwe dobro człowieka oraz promieniuje prawdziwym dobrem. Miłość jest prawdziwa wówczas, gdy tworzy dobro osób i wspólnoty, gdy tym dobrem obdarowuje drugich. Św. Paweł zachęca: W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! (Rz 12, 10). Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie (Ga 5,13). Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie nawzajem (Ef 4 32). Jest więc rodzina wspólnotą miłosierdzia i przebaczenia, wspólnotą miłości miłosiernej i ofiarnej. Budując tę wspólnotę, warto pamiętać o potrzebie pielęgnowania cech przydatnych w relacjach międzyosobowych, takich jak dobre wychowanie, uprzejmość, cierpliwość, opanowanie, delikatność, wzajemne zaufanie, poczucie humoru. Nawet wśród trudności zewnętrznych i duchowych oraz codziennych utrapień nieocenionym skarbem jest pokój, radość i pogoda ducha.

Kościół modli się nieustannie, aby zwyciężyły siły cywilizacji miłości, które płyną z Bożego źródła, i nieodmiennie służą dla dobra całej ludzkiej rodziny. Ojciec Święty modli się, by Święta Rodzina, ikona i wzór pomogła każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i braterskie współżycie, by z modlitwy płynęła wewnętrzna moc ludzkich rodzin - moc jednocząca je w miłości i prawdzie.

W Świętej Rodzinie znajduje odbicie całe piękno miłości ofiarowanej człowiekowi przez Boga. Dlatego tak fascynuje pielgrzymów nawiedzających już od trzech wieków sanktuarium maryjne w Miedniewicach cudowny obraz Świętej Rodziny, na którym Jezus otoczony jest czułą, opiekuńczą, pełną wzajemnego oddania i oblubieńczą miłością Maryi i Józefa.

Ojcowie franciszkanie z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, sprawujący opiekę nad sanktuarium Świętej Rodziny oraz siostry klaryski, których klasztor znajduje się przy sanktuarium, modlą się wraz z całym Kościołem, by Maryja - Matka pięknej miłości i Józef - opiekun Odkupiciela, otoczyli każdą rodzinę swoją troskliwą opieką. S. M. Anna klaryska

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej