Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Trudności współczesnego Kościoła

Życie i wzrost Kościoła na ziemi utrudniają nie tylko szybkie przemiany otaczającym nas świecie.

Wyzwaniem dla nas, ludzi należących do Kościoła XXI wieku, jest stawanie się odważnymi świadkami Ewangelii. Wszyscy z: staliśmy zobowiązani do tego, aby świadczyć o obecności Chrystusa we współczesnym świecie i stać się budowniczymi cywilizacji miłości i prawdy. Poprzedni wiek zostawił nam w spadku bolesną historię: dwie wojny o zasięgu światowym, liczne obozy koncentracyjne rozsiane po całej Europie, systemy totalitarne. Z drugiej strony gwałtowny rozwój cywilizacyjny, bogacenie się społeczeństw, łatwa możliwość komunikowania się za pomocą samolotów, internetu, telefonów. Te wydarzenia i procesy wywierały i nadal wywierają wpływ na nas, na naszą kulturę i sposób myślenia. Są zjawiska, które w sposób bardzo szybki nabierają zasięgu światowego. Niektóre poglądy obiegają cały świat, kształtując w ten sposób opinię społeczną. W takim świecie działa Kościół, który tworzą ludzie ukształtowani przez ten świat. Naturalnie, Duch Święty działa i kieruje Kościołem, ale czyni to zawsze poprzez konkretnych ludzi.

Zadaniem każdego z nas, jako człowieka ochrzczonego, jest dzielenie się wiarą. Jednak zadanie to z różnych względów okazuje się trudne: czasami nie wiemy, jak to robić; czasami porzuciliśmy łaskę wiary i chociaż formalnie należymy do wspólnoty Kościoła (deklarujemy to w różnych sondażach) - w rzeczywistości nie interesuje nas to, co dzieje się w Kościele. Zamieniamy się w krytyków. Efekt jest taki, że nasz kontynent potrzebuje ponownego głoszenia Ewangelii.

Także osoby, które z całkowitym przekonaniem podejmują się misji głoszenia Słowa Bożego, napotykają na szereg trudności. Ze strony władz państwowych, które utrudniają im działalność lub nawet jej zabraniają, dopatrując się w Ewangelii idei rewolucyjnej zdolnej zburzyć ustrój polityczny. Za bycie chrześcijaninem płaci się życiem lub niewolą w niektórych państwach Afryki i Azji. W dwudziestym pierwszym wieku chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną w świecie. To świadectwo wierności Chrystusowi do końca obfituje; krew męczenników przyczynia się do nawróceń wielu ludzi.

Powodem wielkiego zgorszenia, przeszkodą w głoszeniu Dobrej Nowiny są spory toczone na łonie samego chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami tego zjawiska w Rosji.

Bardziej eksponujemy podziały, niż Tego, który nas łączy - Jezusa Chrystusa. W liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II podejmuje temat wyzwań, przed jakimi staje Kościół w Trzecim Tysiącleciu. Wspomina problem dewastacji środowiska naturalnego, sprawę pokoju na świecie, deptanie podstawowych praw ludzkich, w tym prawa do życia. Mówi również o wykorzystywaniu zdobyczy nauki przeciwko człowiekowi.

Cóż mamy robić? Nie lekceważąc trudności, zacznijcie na nowo od Chrystusa, radzi papież. Przed nami, młodymi postawiono odpowiedzialne zadanie: Wy jesteście światłem świata i stróżami poranka (por. Mt 5,13-14 i Iz 21,11-12). Wykonanie tej misji powoduje konieczność pogłębienia relacji z Jezusem. Osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem, wprowadza nas na właściwą drogę i zobowiązuje, abyśmy byli Jego świadkami. Wskazany przez Niego nowy sposób patrzenia na świat i na ludzi pozwala nam wniknąć głęboko w tajemnicę wiary, która nie jest jedynie zbiorem teoretycznych tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum, lecz pewnym doświadczeniem, które trzeba przeżyć bezpośrednio, prawdą, według której trzeba postępować, solą i światłem całej rzeczywistości. Gdzie spotkać Chrystusa? Istnieje wiele rodzajów Jego obecności, które wciąż możemy odkrywać. Jest On realnie obecny w swoim słowie i sakramentach. Staje się obecny we wspólnocie tych, którzy jednoczą się w Jego imię (w Kościele). Staje przed nami w każdej osobie, w każdym wydarzeniu radosnym i smutnym oraz w cierpieniu.

Pomimo wielu trudności i prześladowań, pomimo braku świętości samych chrześcijan, Kościół czuje się bezpiecznie, bo jest z nim Chrystus.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej