Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zmarł ks. abp Kazimierz Majdański

"...że cię, tak bardzo dziś atakowana rodzino, nie opuszczę aż do śmierci" (z homilii wygłoszonej 31 XII 2006 w Łomiankach)

29 kwietnia godz. 14.47 zmarł w wieku 91 lat ks. abp Kazimierz Majdański. Była to Niedziela Dobrego Pasterza oraz dokładnie 62. rocznica oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym poddawany był pseudo-medycznym zabiegom.

Biskup Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 r. w miejscowości Małgów na ziemi kaliskiej. Szkołę średnią ukończył we Włocławku w 1934 r. Następnie odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 7 listopada 1939 r., jako alumn VI roku, został aresztowany przez Gestapo. Był więźniem obozów Sachsenhausen i Dachau; Wyświęcony na kapłana 29 lipca 1945 r. w kościele polskim w Paryżu przez ks. bpa Karola Radońskiego. W latach 1946-1949 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, uzyskując w 1947 licencjat, a w 1949 doktorat z teologii. 19 listopada 1962 r. został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim. Konsekrowany przez Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 24 marca 1963 r. w katedrze włocławskiej. Jako sufragan biskupa włocławskiego i wikariusz generalny troszczył się o rozwój życia religijno-mo- ralnego wiernych, prowadził redakcję "Ateneum Kapłańskiego", wykładał teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie przeprowadził przewód habilitacyjny.

Jako były więzień obozów angażuje się w dawanie świadectwa o martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Przewodniczy sekcji badań historycznych nad stratami Kościoła katolickiego w okresie II wojny światowej. W 1970 r. przedstawia papieżowi Pawłowi VI i Watykańskiemu Sekretariatowi Stanu memoriał na temat strat duchowieństwa polskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W 1975 r. składa w Monachium zeznania podczas procesu byłego lekarza hitlerowskiego, dr. H. Schutza, szefa stacji doświadczalnej w Dachau.

W roku 1969 podejmuje pracę naukowo- dydaktyczną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, prowadząc wykłady z zakresu teologii znaków czasu oraz teologii małżeństwa i rodziny. W 1972 r. Rada Wydziału Teologicznego ATK nadaje mu stopień doktora habilitowanego. <> W 1972 r. otrzymuje stanowisko docenta, natomiast w r. 1982 tytuł profesora ATK w Warszawie. Założył pionierską placówkę naukową w zakresie nauk o rodzinie: Instytut Studiów nad Rodziną ATK. Do opracowywania programu naukowo-badawczego dla studiów nad rodziną przystąpił w 1972 r., przy współudziale konsultantów i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. 29 kwietnia 1975 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na utworzenie nowej placówki w Łomiankach k. Warszawy. Początkowo nosiła nazwę Zakładu Teologii Praktycznej, w 1980 r. została przekształcona w Instytut Studiów nad Rodziną. W latach 1975-1993 ks. bp K. Majdański pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną i przewodniczącego jego Rady Naukowej, kierując całością prac naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych, prowadząc wykłady z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz nauk o rodzinie, seminaria magisterskie i doktoranckie.

W latach 1979-1992 ks. bp K. Majdański był ordynariuszem diecezji szczeciń- sko-kamieńskiej (mianowany przez papieża Jana Pawła II 1 marca 1979 r.), odbudowując ją i rozszerzając jej ramy organizacyjne, tak że w roku 1992 mogła być podniesiona przez papieża Jana Pawła II do godności metropolii.

W 1986 r. założył Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, którego misją jest praca na rzecz odrodzenia współczesnej rodziny. 25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł ks. bpa K. Majdańskiego do godności arcybiskupiej.

W uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny we współczesnym społeczeństwie, 11 listopada 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego Orderem Orła Białego.

W marcu bieżącego roku wystosował list do polskich polityków, apelując o konstytucyjną obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Prosił o odpowiednie zapisy w Konstytucji jako człowiek, który z jednej strony doświadczył na sobie całego okrucieństwa cywilizacji śmierci, a z drugiej Jako biskup polski, który całe swoje życie służy rodzinie i życiu".

Miejscem spoczynku śp. Księdza Arcybiskupa jest krypta w kaplicy Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. "Niech Aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Męczennicy i zawiodą cię do krainy życia wiecznego."

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej