Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

bł. Wincenty Kadłubek

(ok. 1157 - 1223)

>Wincenty Kadłubek Błogosławiony Wincenty Kadłubek to postać niezwykła, to pierwszy uczony i historyk dziejów ojczystych. Urodził się, w latach 1155-1160 we wsi Karwów /Kargów/ pod Stopnicą leżącą ok. 26 km od Sandomierza. Pierwsze nauki pobierał bł. Wincenty w Stopnicy, a następnie udał się do Krakowa, gdzie uczęszczał do szkoły katedralnej, w której wykładał nauki biskup krakowski, Mateusz.

Z Krakowa Błogosławiony wyjechał na studia za granicą dzięki możnym opiekunom. Studiował w Paryżu, a następnie we Włoszech w Bolonii.

Przed 1185 r. już po studiach zagranicznych, Wincenty, jako magister, wszedł do grona dostojników katedry krakowskiej i rozpoczął karierą społeczno-narodową. Świecenia kapłańskie przyjął Błogosławiony przed rokiem 1189. W tym samym czasie zaczął pisać Kroniką, największe dzieło swego życia i tamtych czasów. W 1194 r. bł. Wincenty przeniósł się do Sandomierza, lecz wkrótce, bo już w 1207 r. powrócił do Krakowa i został mianowany na biskupa krakowskiego. Konsekracji Wincentego Kadłubka dokonał arcybiskup Henryk Ketlicz. Brał udział w synodach w Borzykowie, Mstyczowie oraz Wolborzu. Dziesięcioletni okres pasterskich rządów Wincentego Kadłubka zapisał się w Krakowie jako pontyfikat dobrego i wzorowego biskupa. Umiał zjednywać wokół siebie nie tylko wiernych, ale i kapłanów. Błogosławiony szczególną sympatią darzył surowy zakon cystersów. Klasztorowi w Sulejowie darował dwie wsie. Opactwu w Pokrzywnicy darował wieś. Opactwu w Jędrzejowie nadał przywilej pobierania dziesięcin z trzech wsi. Ponadto zreformował prowincjalne kapituły, zlikwidował kolegiaty w Kijach, konsekrował bazyliką św. Floriana w Krakowie. Brał udział w soborze Laterańskim IV w 1215 r. Na tym soborze wprowadzono obowiązek rocznej Spowiedzi i wielkanocnej Komunii Św., obostrzono przepisy odnośnie celibatu kapłanów i ogłoszono krucjatą na rok 1217. Po powrocie z soboru w Rzymie bł. Wincenty pozostał jeszcze trzy lata na stolicy krakowskiej. Po dziesięcioletnim pasterzowaniu /1208-1218/ zrzekł się godności i urzędu i wstąpił do cystersów w Jędrzejowie. Za czasów bł. Wincentego cystersi drewnianą budowlę zamienili na murowany klasztor. W tym klasztorze 70-letni Błogosławiony jako zwyczajny mnich wypełniał wszystkie obowiązki. Właśnie to surowe życie mnicha doprowadziło bł. Wincentego do śmierci 8 III 1223 r. Błogosławiony Wincenty realizował w zakonie zasadą ascetyczną: BOGU WSZYSTKO - SOBIE NIC.

W XV w. mnich z Jędrzejowa ułożył ku czci Wincentego hymn, w którym po raz pierwszy biskup jest nazwany "błogosławionym". W latach 1583-1640 na podstawie ksiąg klasztornych przytaczano ponad 150 przypadków cudownych, jakie miały zdarzyć się przy grobie Wincentego Kadłubka. W 1633 r. otwarto grób biskupa - mnicha i umieszczono ciało w mauzoleum wystawionym dla relikwii. Na grobie wystawiono ołtarz, na którym odprawiano Msze Święte i palono świece wotywne. W 1683 r. papież Innocenty XI uznał ten ołtarz za "uprzywilejowany" czyli obdarzony odpustem zupełnym. W 1764 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła kult oddawany Wincentemu od "niepamiętnych czasów". Papież Klemens XIII dekret beatyfikacji podpisał. W następnym roku w Jędrzejowie odbyły się wielkie uroczystości beatyfikacyjne. Do kościoła dobudowano osobną kaplicę. Na sklepieniu polichromia przedstawia 4 wydarzenia z życia Błogosławionego:

- złożenie godności biskupiej,
- wędrówka piesza z Krakowa do Jędrzejowa,
- spotkanie z opatem Teodorykiem,
- chwalebny zgon.

W 1923 r. z okazji 700-lecia śmierci biskupa do Jędrzejowa przybyło 100 tysięcy wiernych. W 1961 r. uroczyście obchodzono 800-lecie urodzin bł. Wincentego. W 1964 r. z okazji 200-lecia beatyfikacji Błogosławionego, Episkopat Polski ufundował do sanktuarium - kaplicy osobną tablicę pamiątkową. Na uroczystość tę przybyli kardynał Stefan Wyszyński i Karoł Wojtyła. Sanktuarium bł. Wincentego w Jędrzejowie należy do najchętniej uczęszczanych i nawiedzanych przez wiernych.

Modlitwy

Modlitwa do bł. Wincentego KadłubkaModlitwa do bł. Wincentego Kadłubka

Litania do bł. Wincentego KadłubkaLitania do bł. Wincentego Kadłubka

Janina PłatekWasze komentarze:
 marzena aneta: 09.10.2023, 08:28
 Błogosławiony Wincenty Kadłubek dziękuję Błogosławiony Wincenty Kadłubku kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Błogosławiony Wincenty Kadłubku kocham Cię bardzo mocno proszę módl się za nami dziękuję Błogosławiony Wincenty Kadłubku kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Błogosławiony Wincenty Kadłubku kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno małego dwa trzy pokoje sześdziesiąt siedemdziesiąt metrów dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szacunek cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 09.10.2022, 16:25
 Błogosławiony Wincenty Kadłubku módl się za nami dziękuję kocham Cię proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 Leslaw: 21.10.2017, 03:25
 Miej w opiece Mnie moja zone Izabele, synow Michala I Olivera Poprowac nas droga Chrystusa do zbawienia wiecznego
 Wincenty kadłubek: 25.01.2017, 08:32
 Był hostorykiem
 filipdor: 09.10.2013, 10:09
 Prosze o nawrócenie i dobrą spowiedż dla dorotki
 małgorzata: 01.04.2013, 19:27
 Błogosławiony Wincenty Kadłubku,spraw,aby mój mąż Marek został uzdrowiony,został wyleczony z nieuleczalnej choroby,aby odzyskał skarb najcenniejszy-zdrowie.
 Krystyna: 17.07.2012, 13:21
 Dziękuje Ci Błogosławiony Wincenty Kadłubku za łaskę ukończenia przez Tomka studiów . Błagam pomóż Wiesiowi.
 Krystyna: 15.05.2012, 16:30
 Byłam w Karwowie gdzie urodził się Błogosławiony Wincenty Kadłubek, usłyszałam od tamtego proboszcza piękne świadectwo o uzdrowieniu chorej na raka . Obmyła ona chorą pierś wodą ze źródełka i żyła jeszcze 17 lat (tak została uzdrowiona). Błagam Cie błogosławiony Wincenty Kadłubku o uzdrowienie duszy i ciała Wiesława. Prosi o wstawiennictwo do Pana Boga Miłosiernego Krystyna
 zasmucona: 06.05.2009, 16:52
 bł.Wincenty, Ty wiesz, czego pragnę najbardziej. Proszę, bądź przy mnie chociaż Ty, skoro Bóg zabrał mi wszystkich, których kochałam, w zamian dając łzy, rozpacz, ból do końca życia. Skróć to życie, którego tak bardzo nienawidzę.


 Jolanta: 17.02.2009, 16:04
 Błagam o powrót ukochanej osoby
 Jola: 14.01.2009, 14:14
 Najdroższy Wincenty, proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu moich problemów
 Jolanta: 11.12.2008, 11:29
 bł.Wincenty, proszę, błagam... Spraw, by człowiek, którego kocham nad życie, powrócił do mnie. Proszę o rzecz niemożliwą, ale Ty potrafisz wybłagać wszystko u Boga.
 maria: 26.11.2008, 09:08
 proszę o łaskę Nieba dla Marii, Kazimierza, Franciszka, Wandy, Tadeusza, Janusza, Aldony
 mariola: 17.11.2008, 12:59
 Za pośrednictwem dusz czyśćcowych, dla których proszę o wejście do Królestwa Niebieskiego, błagam o pomoc w rozwiązaniu wszystkich moich problemów
 Jolanta: 16.10.2008, 10:30
 bł.Wincenty, ufam, że mi pomożesz. W Tobie pokładam moją ufność i czekam z niecierpliwoscią na cud i na łaski, o które tak gorąco Cię proszę.
 maria: 10.10.2008, 14:05
 bł.Wincenty, Ty znasz moje pragnienie, błagam spełnij tę moją prośbę. Ty wiesz, jak bardzo mi na tym zależy. Usłysz mój głos, nie odmawiaj tego, o co proszę.
 Bogusław: 09.10.2008, 19:34
 Czy teraz ludzie potrafią tak solidnie pracować jak ów historyk? Chyba zaginęły motywacje dzięki którym bł. Wincenty nie gonił za sensacją tylko szukał prawdy. Podobnie budowniczowie katedry Notre Dame przed wiekami rzeźbili starannie szczególy figur na wieży niewidoczne z ziemi bo robili to dla Boga a nie dla wypłaty. Oj, czasy się zmieniły!
 maria: 08.10.2008, 09:07
 Bł.Wincenty, ratuj mnie, otrzyj łzy, zabierz cierpienia, pomóż dźwigać krzyże, które Bóg włożył na moje ramiona. Ty wiesz, że zbyt wiele problemów mam w życiu, nie daję rady. Pomóż mi odejść z tego świata, błagam !!!
 mąż: 26.09.2008, 13:03
 bł.Wincenty pomóż mi, by moja żona umiała wybaczyć mi wszystkie krzywdy, które Jej wyrządziłem. Wiem, jak bardzo Ją raniłem przez całe życie, ile zadałem Jej bólu. Chcę wrócić do Niej i wynagrodzić wszystko i obdarzyć Ją szczęściem. Pragnę, by z mojego powodu nie uroniła już żadnej łzy. Błagam, usłysz me błaganie.
 m: 25.09.2008, 17:38
 Maryjo, po raz kolejny proszę, za wstawiennictwem bł. Wincentego, nie opuszczaj mnie w mojej potrzebie, wyjednaj u Swego Syna Najukochańszego tę łaskę, o którą tak gorąco Cię proszę. Nie odejdę od Ciebie, aż mnie wysłuchasz. Tylko Ty możesz mi pomóc, błagam spełnij moją prośbę !!! Nie pozwól, bym była zawiedziona.
(1)


Autor

Treść

Nowości

sw. Szymon z Lipnicysw. Szymon z Lipnicy

Modlitwa do św. Szymona z LipnicyModlitwy do św. Szymona z Lipnicy

Litania do św. Szymona z LipnicyLitania do św. Szymona z Lipnicy

sw. Fryderyk z Utrechtusw. Fryderyk z Utrechtu

Modlitwa do św. Fryderyka z UtrechtuModlitwa do św. Fryderyka z Utrechtu

ks. Alojzy Arendtks. Alojzy Arendt

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej