Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Kinga

(1234 - 1292)

Kinga Jest to imię wywodzące się z węgierskiej formy Kunegunda. Należało ona między innymi do księżniczki krakowskiej, a córki króla węgierskiego.

Przyszła ona na świat w marcu 1234 roku jako trzecia z kolei córka Beli IV i cesarzówny bizantyjskiej Marii Laskarisow. Mało wiemy o jej pobycie na dworze ojca. Więcej informacji napotykamy o niej, gdy zostaje sprowadzona do Polski w 1239 roku.

Jakie były powody sprowadzenia tak młodej Kingi do kraju? Polska była rozbita na drobne księstwa. Młody 13-letni władca Bolesław musiał mieć możnego opiekuna. Wzrok jego padł na króla węgierskiego.

Inne były racje Beli IV. Wiedział, że trzeba zjednoczyć Europę wschodnią, by sprzeciwić się Mongołom. I tak powstała myśl pozyskania Bolesława dla pięcioletniej Kingi.

Spotkanie przyszłych małżonków miało miejsce w Wojniczu. Tutaj zawarto wstępną umowę małżeńską. Dla Bolesława najważniejszym było to, że zyskał sojusznika na Węgrzech, a w Kindze towarzyszkę życia.

Kinga wniosła mężowi bogaty posag, który pomógł w odbudowie kraju, a przez to stała się "matką duchową" odrodzenia i odnowy naszej ojczyzny, która przeżywała wtedy kryzys polityczno - gospodarczy.

Pierwsze lata pobytu Kingi w kraju to lata tułaczki, pełne trudności i niepokoju. Ciągła zmiana miejsca pobytu (najazdy Tatarów), spotkanie różnych ludzi i doznawanie coraz to nowych wrażeń pozostawiło trwały ślad w umyśle i sercu Kingi i stało się bogatą skarbnicą doświadczeń.

Kinga otoczona była na dworze dygnitarzami świeckimi i duchownymi. Oni wywarli pozytywny wpływ na jej wychowanie.

Osobowość jej była kształtowana przez dwie bliskie jej kobiety: matkę Bolesława księżnę Grzymisławę oraz jego starszą siostrę Salomeę (późniejszą błogosławioną). Stały się nie tylko jej wychowawczyniami, ale i powiernicami.

Dzięki nim poznała Kinga ducha franciszkańskiego, co potem znalazło odzwierciedlenie w jej postępowaniu względem ubogich. Zasłyszane opowiadania o św. Klarze i Franciszku wycisnęły się na jej duszy niezatarty ślad i miały stać się dla niej wskazówką postępowania.

Wychowana wśród takich wzorców rozpoczyna pracę nad sobą, aby zniszczyć w sobie ziemskie skłonności, stłumić zmysły i przypodobać się Bogu.

Na dworze uczyła się także pisać, czytać, poznawała łacinę i podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, życie przodków własnych oraz męża. Zajmowała się także podług ówczesnej mody haftowaniem ornatów i innych szat kościelnych.

Gdy Kinga ma około 13 lat, a Bolesław 21 odbywają się uroczystości zaślubin.

Podczas weselnych zabaw często odchodzi w zaciszne miejsce, by polecać Chrystusowi przyszłość swego dziewictwa. Bowiem pod wpływem nabożeństw do świętych mężów i niewiast, u których dziewiczość miała największe znaczenie, rodzi się w niej myśl pójścia w ich ślady. Aby wytrwać w tym postanowieniu, prosi Boga o pomoc i pości w tej intencji. Dużo czasu spędza teraz na modlitwie. Spotyka się z Chrystusem w swojej domowej kapliczce, do której przychodziła kilka razy w ciągu dnia. Zaczyna się ćwiczyć w nocnym czuwaniu i odmawianiu sobie różnych przyjemności.

Jednak zapatrzona w niebo nie zapominała, że jest współrządczynią księstw krakowskiego i sandomierskiego. Podsuwała mężowi odpowiednie myśli i postanowienia w najważniejszych sprawach.

Mogła to czynić dzięki inteligencji, energii, a przede wszystkim religijnemu światopoglądowi. Czuwała, aby stosunek księcia do poddanych był sprawiedliwy i połączony ze zrozumieniem ich potrzeb. Niekiedy sama angażowała się w sprawy sądowe, by bronić wdowy, sieroty i ubogich. Uważała, że pomoc niesiona potrzebującym jest pomocą samemu Chrystusowi.

Kinga wybierając drogę czystości starała się być matką dla narodu. Wsparła księstwo finansowo. Wniosła swemu małżonkowi wielki posag w wysokości 40 tyś. grzywien, który częściowo przeznaczony był na walkę z Tatarami i na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych. Dzięki jej funduszom odbudowano Kraków zniszczony dwukrotnym najazdem tatarskim.

Obdarowywała także kościoły, fundowała klasztory, zakładała przytułki dla starych i chorych.

Hojność Kingi wyrażała się także w opiece, jaką otaczała samotne, spodziewające się dziecka matki. Miała dar zjednywania sobie ludzi, odznaczała się tzw. dobrym podejściem. Nie wzdrygała się rozmawiać z kobietami lekkich obyczajów, swoim wpływem prostując ich kręte ścieżki życia.

Pośrednio przyczyniła się do kanonizacji bp. Stanisława. A gdy sprowadzono do kraju jego relikwie, własnoręcznie obmyła je winem i rozłożyła do drogocennych relikwiarzy.

Uderzającą cechą Kingi była wielką stanowczość, zdecydowanie, wytrwałość, a nawet wielki upór w dążeniu do celu. Jest to pewność pani przyzwyczajonej do spełniania każdego jej rozkazu i równocześnie świętej, nie dbającej o względy i aprobatę ludzi.

Kinga niosąca "chleb i sól"

Uczyła lud uprawiać ziemię, w ramach reformy majątków książęcych zwalniała ludność wsi od daniny i służebności. Zaprowadziła samorząd wiejski z sołtysem na czele. Nauczyła lud wydobywać z ziemi sól, dając początek pierwszym kopalniom w Bochni i Wieliczce.

Rozumiała bardzo dobrze, że naród nie może rozwijać swej kultury bez własnego języka, dlatego zabiegała o szerokie używanie języka polskiego w nabożeństwach założonego przez nią klasztoru w Starym Sączu, do którego wstąpiła po śmierci męża, która nastąpiła w grudniu 1279 roku. Za jej staraniem przetłumaczono na język polski Psałterz Dawidowy.

Aleksander Bruckner napisał o niej, że "za Kingi przewodem zaczął się usuwać z Polski mrok zalegający kraj".

Orędowniczką kultury polskiej w zasadniczej mierze uczynił Kingę Chrystus, w którego głęboko wierzyła. On bowiem przez Ewangelię i łaskę niszczy mury oddzielające ludzi różnych ras i narodów.

W klasztorze starosądeckim przebywała 12 lat. W zachowanym dokumencie prawnym z 1280 roku Kinga po raz ostatni została nazwana "domina" - pani, teraz mówi się, że jest siostrą zakonu św. Franciszka.

Przez cały czas pobytu w klasztorze Bóg nie szczędzi jej cierpień. Ciężka choroba przykuwa ją do łóżka na 10 miesięcy.

Wszystkie cierpienia znosi spokojnie i z pogodą ducha. Pomocą jest dla niej codzienna Msza św. odprawiana w jej celi. Gdy cierpienia ustępują, ma jeszcze dość sił, by szyć odzież dla chorych, ubogich i sierot.

Kinga przeczuwając zbliżający się koniec woła siostry i w ich obecności wypowiada swój testament. Napomina ona siostry, by pokładały ufność w Bogu, darzyły Go nadzieją, a siebie nawzajem traktowały z życzliwością i zrozumieniem.

Niedługo potem umiera. Jest 24 lipca 1292 roku. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w Starym Sączu. Pochowano ją pod posadzką klasztornej kaplicy. Dokonywane za jej pośrednictwem cuda sprawiły, że niedługo po jej śmierci dokonano translacji jej relikwii, przygotowano cenne relikwiarze.

W związku z kasatą klasztoru klarysek relikwie zostały wywiezione ze Starego Sącza w 1782 roku. Urzędnicy austriaccy wywieźli głowę, rękę i trumienkę z relikwiami i obrabowali je z drogocennych ozdób. Ale po pewnym czasie relikwie wróciły do Starego Sącza.

Beatyfikowano ją po długich staraniach 11 czerwca 1690 roku. Papież Aleksander VIII dniem jej poświęconym ogłosił 24 lipca, zaś Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy. Jest ona także patronką górników Bochni i Wieliczki.

Kinga została kanonizowana przez Ojca św. Jana Pawła II w dniu 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu.

Modlitwy do św. Kingi

Modlitwa do św. KingiModlitwa do św. Kingi

Litania do św. KingiLitania do św. Kingi

Zobacz więcej

Pobożność maryjna świętej KingiPobożność maryjna świętej Kingi

Piastowskie klaryskiPiastowskie klaryski

Przychodzę do was, aby być waszą służebnicą; zapomnijcie o tym, kim byłam przedtem i uważajcie mnie za pokorną zakonnicę"Przychodzę do was, aby być waszą służebnicą; zapomnijcie o tym, kim byłam przedtem i uważajcie mnie za pokorną zakonnicę"

Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. i kanonizacji bł. KingiFragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. i kanonizacji bł. Kingi

Ewa OćwiejaWasze komentarze:
 BH: 24.07.2024, 12:42
 Wstaw się o prawego prezydenta i rząd Tu.Ufam ,bo w Kowalach o Pomorze Ddbasz!!!!! Daj wiarę młodym ...Marcie,Klaudii,Jakubowi,Erykowi,Karolowi,Agacie
 marzena aneta: 24.07.2023, 10:35
 Kinga Święta dziękuję Kingo Święto kocham Cię proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość uczciwość ufność wiare na świecie tym dziękuję Kingo Święta módl się za nami dziękuję Kingo Święta kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 lena: 01.10.2019, 23:49
 Święta Kingo, patronko mojej wnuczki bądź jej orędowniczką u Jezusa Miłosiernego, uproś dla niej łaskę uzdrowienia i błogosławieństwo. Niech Chrystus będzie uwielbiony!
 dorota: 20.08.2019, 18:27
 moja patronko,wstaw sie za moim mezem i synami wnukami do Jezusa Milosiernego
 Wioletta: 12.12.2017, 22:17
 Święta Kingo miej w opiece moją córeczkę -Twoją imienniczkę. Pomóż mi wyprosić u Pana łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby, w Tobie pokładam całą nadzieję. Mama
 elzbieta: 22.11.2017, 18:49
 Swieta Kingo patronko mojej corki prosze o zdrowie dla Kingi o nawrocenie oto aby zalozyla rodzine i miala dzieci aby Pan BOG dal jej dzieci
 Elżbieta: 12.08.2017, 21:53
 Św. Kingo patronko i imienniczko mojej córki, proszę weź ją pod swoją opiekę, wypraszaj łaskę zdrowia dla niej i całej jej rodziny, pogodę ducha i wiarę w siebie.
 Renata: 24.01.2017, 20:55
 Swięta Kingo proszę o wsparcie w Mojej nowej pracy. Aby spełniła nasze oczekiwania. Ustrzez od błędów i pokieruj w dobrych decyzjach. Pomóz nam.
 Kinga: 17.11.2016, 21:38
 Sw Kingo mniej opieke nad s wo ja imnieczka i mniej opiece moja rodzine i moich bliskich i öd lukasza öd strony


 Krystyna : 29.03.2016, 22:14
 Św. Kingo proszę o opiekę nad moim wnuczkiem Maksiem, który przywiózł mi Twoją figurkę z Bochni. Niech Bóg wszechmogący ma Jego i rodzinę w swojej opiece, a Matka Najświętsza nieustannie na Nim czuwa - babcia Krystyna. n
 Krystyna : 29.03.2016, 22:13
 Św. Kingo proszę o opiekę nad moim wnuczkiem Maksiem, który przywiózł mi Twoją figurkę z Bochni. Niech Bóg wszechmogący ma Jego i rodzinę w swojej opiece, a Matka Najświętsza nieustannie na Nim czuwa - babcia Krystyna. n
 bbabci: 04.01.2016, 22:53
 Martusi rodzice 3 lata po rozwodzie,o opiekę ich,częstą obecność,nawrócenie i godne przyjęcie Beaty-cioci chrzestnej z bliskimi,z zagranicy.Dziękuję za pomoc w szpitalu ,babcia.
 Monika: 29.07.2015, 17:06
 św Kingo powierzam Ci w opiekę moja córke Wiktorie Kinge oraz proszę o wsparcie dla naszej rodziny w chorobie brata uproś Pana Boga by wyszedł z tej choroby Błagam pomóz nam i jemu by wrócił do zdrowia bo brakuje nam już sił jesteśmy załamani
 BEATA : 26.07.2015, 17:59
 ŚW. KINGO PROSZĘ OŁASKE DLA MNIE UPROŚ U PANA BOGA DLA MNIE UZDROWIENIE DLA MOICH BLISKICH ZDROWIE I NIE POZWÓL ABY MOJA WIARA OSLABŁA
 Kinga: 18.07.2015, 23:16
 Św. Kingo, moja patronko, proszę, abyś wysłuchała wszystkich próśb, które przedstawione są tutaj, jak i tych, które słyszysz na co dzień. Pomóż im, proszę. Twoja córka, która chce się zmienić
 basia: 10.03.2015, 00:11
 Święta Kingo proszę uproś mi konieczne łaski i dary Ducha Świętego na czas zbliżającego się egzaminu, bez pomocy Twojej i Matki Najświętszej sobie nie poradzę.
 Kochająca: 30.01.2015, 22:41
 Święta Kingo, proszę o dary Ducha Świętego w szkole, o bierzmowanie w pełnej dojrzałości mojej wiary i znalezienie dobrego powołania życiowego. Błagam o rozwiązanie spraw rodzinnych, o spokój w mojm domu. Święta Kingo, patronko moja, dopomóż
 Jolanta : 20.01.2015, 13:53
 Św Kingo, proszę o dar uwolnienia z dręczeń , uzdrowienia z depresji i dar rozeznania powołana dla mego syna Mateusza prosi z gorącą modlitwą mama
 Mariola: 13.12.2014, 20:15
 Proszę o ratunek....
 renata: 22.08.2014, 18:14
 Sw. Kingo wstaw sie u naszego ojca o zdrowie dla naszego 2letniego szymonka aby obrzek mozgu jak najszybciej sie wchlona.w Tobie pokladam swe nadzieje i modlitwy. Sw. Kingo modl sie za nami
(1) [2] [3]


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 6Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 6

św. Kingaśw. Kinga

Modlitwa do św. KingiModlitwa do św. Kingi

Litania do św. KingiLitania do św. Kingi

Pobożność maryjna świętej KingiPobożność maryjna świętej Kingi

Modlitwa do bł. Męczenników z DurhamModlitwa do bł. Męczenników z Durham

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej