Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dziesięć przykazań dla młodych małżonków

 1. Nie stawiaj, poza Bogiem, żadnej innej wartości ponad miłość małżeńską.
 2. Niech to będzie miłość ofiarna, poświęcająca się i przebaczająca.

  Niech będzie poprawnie rozumiana jej istota: że miłość nie polega tylko na przemijającym uczuciu, lecz na przyjaźni, na życzeniu i czynieniu dobra kochanej osobie.

  Pamiętajcie, że największym wrogiem waszej miłości jest egoizm, brak zaufania i alkoholizm.

 3. Nie rań niestosownym słowem, gestem czy zachowaniem.
 4. Wytwarzajcie atmosferę pokoju, miłości i życzliwości.

  Wychowujcie się nawzajem na ludzi opanowanych, którzy nie kierują się odruchami.

  Pamiętajcie, że we wzajemnych odniesieniach małżonków obowiązują zasady dobrego wychowania.

 5. Pamiętaj o roli czynnika religijnego w waszym małżeństwie.
 6. Traktujcie go na serio, gdyż od niego w dużej mierze zależeć będzie szczęście i trwałość waszego związku.

  Módlcie się wspólnie jako małżonkowie i jako rodzice z dziećmi, gdyż wspólna modlitwa bardzo jednoczy małżonków i rodzinę.

  Bierzcie czynny i pełny udział we Mszy św. w każdy dzień święty, a w razie możności także w dzień powszedni czy z okazji uroczystości rodzinnych.

  Dokształcajcie się religijnie przez lekturę Pisma Św., katolickiej prasy i książek o treści religijnej, by wiarę swoją czynić świadomą i zaangażowaną.

 7. Należycie wypełniaj obowiązek chrześcijańskiego wychowania.
 8. Przekazujcie swoim dzieciom znajomość podstawowych prawd wiary, modlitwy i praktyk życia religijnego.

  Nauczcie je otwierania się na drugiego człowieka, zauważania jego potrzeb, jak również życia w społeczności.

  Nauczcie też wartościowania swych czynów w świetle dekalogu i Ewangelii.

  W trudnym okresie dojrzewania nie łamcie rygoryzmem, lecz, nie tracąc zaufania, wychowujcie poprzez dialog i cierpliwą, rzeczową argumentację.

  Wychowujcie przykładem własnego życia.

 9. Miej szacunek dla każdego poczętego życia.
 10. Bóg jest jego dawcą, więc nie niszczcie go za żadnym i czymkolwiek wskazaniem.

  Pamiętajcie, że tzw. "zabieg" jest straszną zbrodnią popełnioną na bezbronnym dziecku, które jest człowiekiem od chwili poczęcia.

  Pamiętajcie, że zabiciem człowieka jest również stosowanie środków wczesnoporonnych.

  Pamiętajcie, iż palenie papierosów i picie alkoholu w czasie ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet dla życia dziecka.

 11. Świadomie buduj jedność, wierność i trwałość swego małżeństwa.
 12. Pamiętajcie, że Chrystus uczył: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela".

  Noszona obrączka niech zawsze wam przypomina wierność i nierozerwalność małżeństwa oraz dozgonną przyjaźń.

  Na przekór fali powszechnego zdemoralizowania bądźcie sobie wierni we wszystkich okolicznościach i rozłąkach.

 13. Swoją postawą i sumiennością buduj uczciwość wśród najbliższych i w społeczeństwie.
 14. Nigdy nie pochwalajcie nieuczciwości.

  Pamiętajcie, że więcej znaczy być niż mieć.

  Pracujcie uczciwie i odpowiedzialnie oraz doskonalcie się tak duchowo, jak i w wykonywanym zawodzie.

  Pamiętajcie, że własność społeczna nie jest waszą osobistą własnością, a przywłaszczanie jej jest kradzieżą.

 15. W konfliktowych sytuacjach umiej budować zgodę i lepsze zrozumienie przez prowadzony dialog.
 16. Liczcie się z prawdą życiową, że nie ma chodzących ideałów i że każdy człowiek jest inny.

  Akceptujcie się takimi, jakimi jesteście, cierpliwie wzajemnie się wychowując ku jedności przekonań i postaw.

  Umiejcie ustępować, przepraszać, dziękować, uśmiechać się.

  Pytajcie sami siebie: co we mnie należy zmienić, by ułatwić wzajemne zrozumienie i jedność.

  Nie wypominajcie w nieskończoność tego, co raz zostało wybaczone.

  Czyńcie wasze małżeństwo partnerskim, pomagając sobie wzajemnie w domowych obowiązkach.

  Przedyskutujcie, jakie cechy dobrego męża, dobrej żony uważacie za najważniejsze i przestrzegajcie uzgodnionych ustaleń.

  Pamiętajcie o specjalnej łasce otrzymanej w dniu przyjęcia sakramentu małżeństwa do godnego spełniania swych nowych obowiązków. Wzywajcie jej w trudnych sytuacjach.

 17. Akceptuj naukę Kościoła o etycznym planowaniu rodziny.
 18. Nauczcie się świadomie kierować procesem ludzkiej rozrodczości, by nie żyć w ciągłym lęku przed niepożądaną ciążą.

  Pamiętajcie, że antykoncepcja jest ciężkim wykroczeniem przeciw prawu Bożemu i powoduje ujemne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego u tych, którzy ją stosują.

  Korzystajcie z parafialnej poradni małżeńskiej, gdzie spotkacie się z życzliwością i pomocą.

 19. Bądź trzeźwy i wychowuj do trzeźwości.
 20. Pamiętajcie, że pijaństwo jest ciężkim wykroczeniem przeciw prawu Bożemu.

  Trzeba też, byście dobrze zdawali sobie sprawę, że alkoholizm jest naszym wielkim narodowym nieszczęściem, zagrożeniem naszego bytu narodowego i samounicestwianiem się Polaków.

  Pamiętajcie o prawie działania alkoholu w organizmie człowieka: jest to wytwarzanie tzw. głodu alkoholowego, którego zaspokojenia organizm natarczywie się domaga. To z kolei powoduje uzależnienie i bezwolność, stan, w którym uzależniony już nie może nie pić.

  Kto pije częściej, choćby w niewielkich ilościach, na pewno stanie się uzależniony od alkoholu.

  Nie dajcie się wciągnąć w towarzystwo pijących i nie stwarzajcie okazji do picia. Nie wynagradzajcie alkoholem.

  Pamiętajcie o zasadzie: "Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich". Umacniajcie innych w trzeźwości swoją, choćby okresową, abstynencją, która jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy, pomocą dla słabych, wyrzutem dla nieumiarkowanych.

  Módlcie się o trzeźwość i opamiętanie dla pijących, współpracujcie z parafialną akcją wychowującą społeczeństwo do trzeźwości.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej